Semakan keputusan UPU 2016-2017 tawaran IPTA

05:25 Redaksi Admin

Keputusan UPU Online 2016

Objektif utama halaman ini diwujudkan adalah bagi membantu calon-calon lepasan SPM / Setaraf dan STPM /setaraf yang memohon untuk melanjutkan pelajaran ke IPTA Universiti Awam (UA), Politeknik Premier, Konvensional/METrO, Kolej Komuniti dan ILKA bagi sesi akademik 2016/2017 untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan keputusan status permohonan

Antara kandungan informasi yang akan dipaparkan hanya merangkumi tarikh penting serta hebahan keputusan diumumkan dan pautan saluran semakan keputusan juga cetakan tawaran

InfoDisyorkan
Setiap pemohon dinasihatkan melayari Portal Rasmi Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (UPU) bagi mendapatkan sebarang maklumat yang tepat dan terkini mengenai maklumat panggilan temuduga dan keputusan permohonan kemasukan ke Universiti Awam (UA), Politeknik Premier, Konvensional / METrO, Kolej Komuniti dan ILKA bagi sesi akademik 2016/2017
Mysumber Admin
Informasi yang dinyatakan adalah mengikut bilangan peringkat dalam setiap butiran tarikh-tarikh penting bagi memudahkan calon membuat rujukan dan dimulakan dengan lepasan SPM / Setaraf  diikuti dengan STPM / Setaraf atau yang mana-mana lebih awal berdasarkan turutan tarikh-tarikh penting
Tarikh yang tepat dan rasmi serta pautan (link) saluran semakan bagi setiap peringkat butiran aktiviti yang dinyatakan akan dikemaskini dari semasa ke semasa atau selepas mendapat pengesahan

SEMAKAN KEPUTUSAN UPU DAN TAWARAN IPTA SESI AKADEMIK 2016/ 2017 LEPASAN SPM / SETARAF

Result UPU 2016 SPM Setaraf

Status Aktiviti UPUSemakan Keputusan Calon IPTA (UA) Politeknik, Kolej Komuniti Dan ILKA Lepasan SPM / Setaraf
Berikut adalah info untuk calon Lepasan SPM / Setaraf yang memohon kemasukan ke Universiti Awam (UA) Politeknik Konvensional/METrO, Kolej Komuniti dan ILKA bagi sesi akademik 2016/2017
Bil Status Aktiviti UPUButiran Tarikh Penting Calon Lepasan SPM / Setaraf Tahun 2016
1 Semakan Panggilan Temu Duga Ditutup
2 Hebahan Dan Semakan Keputusan Kemasukan Ke UA/ Politeknik Premier Ditutup
3 Hebahan Dan Semakan Keputusan Kemasukan Ke Politeknik Konvensional/METrO, Kolej Komuniti dan ILKA Ditutup
4 Sistem Permohonan E-Rayuan Dibuka (Untuk Calon Tidak Berjaya) Ditutup
5 Hebahan Dan Semakan Keputusan Rayuan Minggu ke 2 JUN
5Semakan Result PoliHebahan Dan Semakan Keputusan Rayuan
Sistem Aplikasi Semakan Keputusan E-Rayuan UPU Online bagi kemasukan ke Universiti Awam (UA), Politeknik Premier, Konvensional/ METrO, Kolej Komuniti dan ILKA akan dibuka kepada capaian calon pada satu tarikh di minggu kedua bulan JUN 2016
Untuk maklumat yang berkenaan sila layari / klik pada judul pautan seperti berikut
Tunjuk LinkSemakan keputusan E-Rayuan UPU Online 2016-2017 lepasan SPM
dikemaskini logo10 June 2016 – Jumaat

SEMAKAN KEPUTUSAN UPU DAN TAWARAN IPTA SESI AKADEMIK 2016/ 2017 LEPASAN STPM / SETARAF

Result UPU 2016 STPM Setaraf

Status Aktiviti UPUSemakan Keputusan Calon IPTA (UA) Lepasan STPM / Setaraf
Berikut adalah info untuk calon lepasan STPM / Setaraf yang memohon kemasukan ke ke IPTA Universiti Awam (UA) bagi sesi akademik 2016/2017
Bil Status Aktiviti UPUButiran Tarikh Penting Calon lepasan STPM / Setaraf Tahun 2016
1 Semakan Panggilan Temu Duga (Bukan Pendidikan) dan Ujian MEdSI Ditutup
2 Semakan Panggilan Temu Duga (Pendidikan) Minggu ke 2 JUN
3 Hebahan Dan Semakan Keputusan Minggu ke 2 OGOS
4 Sistem Permohonan Rayuan Dibuka (Untuk Calon Tidak Berjaya) Minggu ke 2 OGOS
5 Hebahan Dan Semakan Keputusan Rayuan Minggu ke 4 OGOS
2Temuduga UPUSemakan Panggilan Temu Duga (Pendidikan)
Semakan Panggilan Temuduga / Ujian Khas merujuk kepada permohonan bagi program pengajian yang memerlukan temuduga atau ujian khas sahaja
Objektifnya adalah untuk memilih atau mengenalpasti calon yang berkenaan mempunyai minat dan beriltizam, komited serta dedikasi terhadap bidang pengajian yang dimohon selaras dengan tahap kebolehan / kesesuaian pencapaian akademik agar calon dapat mengikuti program pengajian yang dipohon itu dengan jayanya
Bagi calon yang terbabit, sila klik pada judul pautan Universiti yang berkaitan / terlibat seperti berikut bagi membuat semakan panggilan temuduga (Pendidikan)
Logo UPSITunjuk LinkUniversiti Pendidikan Sultan Idris UPSI
Logo UTMTunjuk LinkUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)
Logo USIMTunjuk LinkUniversiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Logo UiTMTunjuk LinkUniversiti Teknologi Mara (UiTM)
Logo IIUMTunjuk LinkUniversiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Logo UniszaTunjuk LinkUniversiti Sultan Zainal Abidin (Unisza)
Logo UMTTunjuk LinkUniversiti Malaysia Terengganu (UMT)
Logo UMSTunjuk LinkUniversiti Malaysia Sabah (UMS)
Logo UKMTunjuk LinkUniversiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Logo UPMTunjuk LinkUniversiti Putra Malaysia (UPM)
Logo UUMTunjuk LinkUniversiti Utara Malaysia (UUM)
Logo UnimasTunjuk LinkUniversiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
Logo UPNMTunjuk LinkUniversiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
dikemaskini logo10 Jun 2016 – Jumaat
Link BerkaitanPautan Informasi Rasmi
Tunjuk LinkFacebook Rasmi Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pengajian Tinggi (BPKP JPT)
Tunjuk LinkPortal Rasmi Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar