Semakan keputusan UPU 2016-2017 tawaran IPTA

05:25 Redaksi Admin

Keputusan UPU Online 2016

Objektif utama halaman ini diwujudkan adalah bagi membantu calon-calon lepasan SPM / Setaraf dan STPM /setaraf yang memohon untuk melanjutkan pelajaran ke IPTA Universiti Awam (UA), Politeknik Premier, Konvensional/METrO, Kolej Komuniti dan ILKA bagi sesi akademik 2016/2017 untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan keputusan status permohonan

Antara kandungan informasi yang akan dipaparkan hanya merangkumi tarikh penting serta hebahan keputusan diumumkan dan pautan saluran semakan keputusan juga cetakan tawaran

InfoDisyorkan
Setiap pemohon dinasihatkan melayari Portal Rasmi Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (UPU) bagi mendapatkan sebarang maklumat yang tepat dan terkini mengenai maklumat panggilan temuduga dan keputusan permohonan kemasukan ke Universiti Awam (UA), Politeknik Premier, Konvensional / METrO, Kolej Komuniti dan ILKA bagi sesi akademik 2016/2017
Mysumber Admin
Informasi yang dinyatakan adalah mengikut bilangan peringkat dalam setiap butiran tarikh-tarikh penting bagi memudahkan calon membuat rujukan dan dimulakan dengan lepasan SPM / Setaraf  diikuti dengan STPM / Setaraf atau yang mana-mana lebih awal berdasarkan turutan tarikh-tarikh penting
Tarikh yang tepat dan rasmi serta pautan (link) saluran semakan bagi setiap peringkat butiran aktiviti yang dinyatakan akan dikemaskini dari semasa ke semasa atau selepas mendapat pengesahan

SEMAKAN KEPUTUSAN UPU DAN TAWARAN IPTA SESI AKADEMIK 2016/ 2017 LEPASAN SPM / SETARAF

Result UPU 2016 SPM Setaraf

Status Aktiviti UPUSemakan Keputusan Calon IPTA (UA) Politeknik, Kolej Komuniti Dan ILKA Lepasan SPM / Setaraf
Berikut adalah info untuk calon Lepasan SPM / Setaraf yang memohon kemasukan ke Universiti Awam (UA) Politeknik Konvensional/METrO, Kolej Komuniti dan ILKA bagi sesi akademik 2016/2017
Bil Status Aktiviti UPUButiran Tarikh Penting Calon Lepasan SPM / Setaraf Tahun 2016
1 Semakan Panggilan Temu Duga Ditutup
2 Hebahan Dan Semakan Keputusan Kemasukan Ke UA/ Politeknik Premier 16 Mei
3 Hebahan Dan Semakan Keputusan Kemasukan Ke Politeknik Konvensional/METrO, Kolej Komuniti dan ILKA 26 Mei
4 Sistem Permohonan E-Rayuan Dibuka (Untuk Calon Tidak Berjaya) 26 – 31 MEI
5 Hebahan Dan Semakan Keputusan Rayuan Minggu ke 2 JUN

UPU Result 2016 SMS

2Semakan Result UPUTarikh Hebahan Dan Semakan Keputusan Kemasukan Ke Universiti Awam (UA) / IPTA
Semakan keputusan permohonan UPU online kemasukan ke UA / IPTA bagi lepasan SPM/ Setaraf sesi akademik 2016/2017 akan diumumkan bermula pada tarikh 16 Mei 2016 sehingga 31 Mei 2016. Semakan keputusan boleh dibuat melalui Portal Rasmi UPU mulai jam 12.00 tengah hari pada tarikh yang telah ditetapkan
PeringatanButiran saluran sistem aplikasi semakan secara atas talian (online) yang disertakan ini hanya akan diaktifkan bermula pada tarikh 16 Mei 2016 jam 12.00 tengah hari sehingga 31 Mei 2016

InfoCalon yang berjaya dikehendaki membuat pengesahan penerimaan tawaran oleh Universiti Awam melalui Portal Rasmi Universiti yang ditawarkan kepada calon

UtamaSemakan Saluran UtamaStatus Aktiviti UPUTunjuk Linkhttp://upu.mohe.gov.my
Info DibawahPautan Alternatif (calon boleh membuat semakan melalui saluran berikut sekiranya Portal Rasmi UPU mengalami gangguan teknikal (sukar diakses) akibat capaian pengguna terlalu tinggi
Tunjuk Linkhttps://intake.utm.my
Tunjuk Linkhttp://jpt.ums.edu.my
Tunjuk Linkhttps://jpt.unimas.my
Tunjuk Linkhttp://jpt.uum.edu.my
Info DibawahCapaian cetakan surat tawaran dan semakan keputusan melalui Portal Rasmi Universti Awam (UA)
Logo USIMTunjuk LinkUniversiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Logo UMTTunjuk LinkUniversiti Malaysia Terengganu (UMT)
Logo UMPTunjuk LinkUniversiti Malaysia Pahang (UMP)
Logo UnimapTunjuk LinkUniversiti Malaysia Perlis (Unimap)
Logo UniszaTunjuk LinkUniversiti Sultan Zainal Abidin (Unisza)
Logo UtemTunjuk LinkUniversiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)
Logo UMTunjuk LinkUniversiti Malaya (UM)
Logo UKMTunjuk LinkUniversiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Logo UiTMTunjuk LinkUniversiti Teknologi Mara (UiTM)
Logo UPSITunjuk LinkUniversiti Pendidikan Sultan Idris UPSI
Logo UPMTunjuk LinkUniversiti Putra Malaysia (UPM)
Logo IIUMTunjuk LinkUniversiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Logo UnimasTunjuk LinkUniversiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
Logo UMSTunjuk LinkUniversiti Malaysia Sabah (UMS)
Logo UTHMTunjuk LinkUniversiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Logo UPNMTunjuk LinkUniversiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
Logo UTMTunjuk LinkUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)
Logo UUMTunjuk LinkUniversiti Utara Malaysia (UUM)
Info DibawahSemakan Keputusan Permohonan UPU Online Secara SMS
Check SMSTaipkan: UPU (jarak) RESULT (jarak) NoKP dan SMS ke 15888
Info DibawahBagi semakan Keputusan Permohonan Kemasukan ke Politeknik Premier, sila klik kepada judul pautan (link) info dibawah
Link BerkaitanResult Permohonan Poli 2016
Tunjuk LinkSemakan Panggilan Temuduga Dan Keputusan Politeknik 2016 Premier Konvensional METrO Ambilan JUN 2016

Check SMS Result Politeknik Kolej Komuniti ILKA 2016

3Semakan Result PoliSemakan Keputusan Permohonan Kemasukan ke Politeknik Konvensional / METrO, Kolej Komuniti Dan ILKA  2016
Semakan Keputusan Permohonan Kemasukan ke Politeknik Konvensional / METrO, Kolej Komuniti dan ILKA boleh dibuat mulai 26 Mei 2016 (Khamis) bermula jam 12 tengah hari
Status Aktiviti UPUTunjuk Linkhttp://upu.mohe.gov.my
Result Permohonan Poli 2016Tunjuk LinkPortal Rasmi Bahagian Pengambilan Pelajar Pendidikan Politeknik (JPP) (Cetakan Tawaran)

Cara Buat Rayuan UPU 2016

4Semakan Result PoliPermohonan Rayuan UPU Online Lepasan SPM / Setaraf Sesi Akademik 2016 / 2017
Sistem Aplikasi permohonan Rayuan UPU Online bagi kemasukan ke Universiti Awam (UA), Politeknik Premier, Konvensional/ METrO, Kolej Komuniti dan ILKA dibuka kepada calon yang gagal mendapat sebarang tawaran sahaja
Sistem Aplikasi permohonan Rayuan UPU Online dibuka mulai 26 Mei 2016 (12.00 tengah hari) sehingga 31 Mei 2016 (11.59 malam). Untuk membuat rayuan sila klik pada judul pautan dibawah
Status Aktiviti UPUTunjuk LinkSistem Aplikasi Permohonan Rayuan Online Universiti Awam (UA), Politeknik Premier, Konvensional/ METrO, Kolej Komuniti dan ILKA
dikemaskini logo26 Mei 2016 – Khamis

SEMAKAN KEPUTUSAN UPU DAN TAWARAN IPTA SESI AKADEMIK 2016/ 2017 LEPASAN STPM / SETARAF

Result UPU 2016 STPM Setaraf

Status Aktiviti UPUSemakan Keputusan Calon IPTA (UA) Lepasan STPM / Setaraf
Berikut adalah info untuk calon lepasan STPM / Setaraf yang memohon kemasukan ke ke IPTA Universiti Awam (UA) bagi sesi akademik 2016/2017
Bil Status Aktiviti UPUButiran Tarikh Penting Calon lepasan STPM / Setaraf Tahun 2016
1 Semakan Panggilan Temu Duga (Bukan Pendidikan) dan Ujian MEdSI Minggu ke 3 MEI
2 Semakan Panggilan Temu Duga (Pendidikan) Minggu ke 2 JUN
3 Hebahan Dan Semakan Keputusan Minggu ke 2 OGOS
4 Sistem Permohonan Rayuan Dibuka (Untuk Calon Tidak Berjaya) Minggu ke 2 OGOS
5 Hebahan Dan Semakan Keputusan Rayuan Minggu ke 4 OGOS
1Temuduga UPUSemakan Panggilan Temu Duga
Semakan Panggilan Temuduga / Ujian Khas merujuk kepada permohonan bagi program pengajian yang memerlukan temuduga atau ujian khas sahaja
Objektifnya adalah untuk memilih atau mengenalpasti calon yang berkenaan mempunyai minat dan beriltizam, komited serta dedikasi terhadap bidang pengajian yang dimohon selaras dengan tahap kebolehan / kesesuaian pencapaian akademik agar calon dapat mengikuti program pengajian yang dipohon itu dengan jayanya
Bagi calon yang terlibat sila klik pada judul pautan Universiti yang berkaitan seperti berikut bagi membuat semakan panggilan temuduga (Bukan Pendidikan) dan Ujian MEdSI
Tunjuk LinkSemakan layak menduduki UJIAN MEDSI bagi program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (termasuk calon UPSI, UTM, UKM, UM, UMS, UTHM, UIAM, UITM dan UUM)
Logo UTMTunjuk LinkUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)
Logo USIMTunjuk LinkUniversiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Logo UiTMTunjuk LinkUniversiti Teknologi Mara (UiTM)
Logo UPSITunjuk LinkUniversiti Pendidikan Sultan Idris UPSI
Logo IIUMTunjuk LinkUniversiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Logo UniszaTunjuk LinkUniversiti Sultan Zainal Abidin (Unisza)
Logo UMTTunjuk LinkUniversiti Malaysia Terengganu (UMT)
Logo UMSTunjuk LinkUniversiti Malaysia Sabah (UMS)
Logo UKMTunjuk LinkUniversiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Logo UPMTunjuk LinkUniversiti Putra Malaysia (UPM)
Logo UUMTunjuk LinkUniversiti Utara Malaysia (UUM)
Logo UnimasTunjuk LinkUniversiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
Logo UPNMTunjuk LinkUniversiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
dikemaskini logo18 Mei 2016 – Rabu
Link BerkaitanPautan Informasi Rasmi
Tunjuk LinkFacebook Rasmi Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pengajian Tinggi (BPKP JPT)
Tunjuk LinkPortal Rasmi Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar