Semakan keputusan UPU 2016-2017 tawaran IPTA

05:25 Redaksi Admin

Keputusan UPU Online 2016

Calon-calon lepasan SPM / Setaraf dan STPM /setaraf yang memohon untuk melanjutkan pelajaran ke IPTA Universiti Awam (UA), Politeknik Premier, Konvensional/METrO, Kolej Komuniti dan ILKA bagi sesi akademik 2016/2017 boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan keputusan status permohonan melalui halaman ini

Antara kandungan maklumat serta informasi yang akan dipaparkan hanya merangkumi tarikh penting serta hebahan keputusan diumumkan dan pautan saluran semakan keputusan juga cetakan tawaran

Disyorkan
Setiap pemohon dinasihatkan melayari Portal Rasmi Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (UPU) bagi mendapatkan sebarang maklumat yang tepat dan terkini mengenai maklumat panggilan temuduga dan keputusan permohonan kemasukan ke Universiti Awam (UA), Politeknik Premier, Konvensional / METrO, Kolej Komuniti dan ILKA bagi sesi akademik 2016/2017
Info
Informasi yang dinyatakan adalah mengikut bilangan peringkat dalam setiap butiran tarikh-tarikh penting bagi memudahkan calon membuat rujukan dan dimulakan dengan lepasan SPM / Setaraf  diikuti dengan STPM / Setaraf atau yang mana-mana lebih awal berdasarkan turutan tarikh-tarikh penting
Tarikh yang tepat dan rasmi serta pautan (link) saluran semakan bagi setiap peringkat butiran aktiviti yang dinyatakan akan dikemaskini dari semasa ke semasa atau selepas mendapat pengesahan

SEMAKAN KEPUTUSAN UPU DAN TAWARAN IPTA SESI AKADEMIK 2016/ 2017 LEPASAN SPM / SETARAF

Result UPU 2016 SPM Setaraf

Status Aktiviti UPUSemakan Keputusan Calon IPTA (UA) Politeknik, Kolej Komuniti Dan ILKA Lepasan SPM / Setaraf
Berikut adalah info untuk calon Lepasan SPM / Setaraf yang memohon kemasukan ke Universiti Awam (UA) Politeknik Konvensional/METrO, Kolej Komuniti dan ILKA bagi sesi akademik 2016/2017
Bil Status Aktiviti UPUButiran Tarikh Penting Calon Lepasan SPM / Setaraf Tahun 2016
1 Semakan Panggilan Temu Duga Ditutup
2 Hebahan Dan Semakan Keputusan Kemasukan Ke UA/ Politeknik Premier Ditutup
3 Hebahan Dan Semakan Keputusan Kemasukan Ke Politeknik Konvensional/METrO, Kolej Komuniti dan ILKA Ditutup
4 Sistem Permohonan E-Rayuan Dibuka (Untuk Calon Tidak Berjaya) Ditutup
5 Hebahan Dan Semakan Keputusan Rayuan Ditutup
Info
Aktiviti setiap peringkat semakan keputusan kemasukan IPTA (UA) Politeknik, Kolej Komuniti Dan ILKA Lepasan SPM / Setaraf akademik 2016 / 2017 bagi permohonan melalui UPU Online telah ditutup sepenuhnya
Tunjuk LinkDitutupSistem aplikasi semakan tutup

SEMAKAN KEPUTUSAN UPU DAN TAWARAN IPTA SESI AKADEMIK 2016/ 2017 LEPASAN STPM / SETARAF

Result UPU 2016 STPM Setaraf

Status Aktiviti UPUSemakan Keputusan Calon IPTA (UA) Lepasan STPM / Setaraf
Berikut adalah info untuk calon lepasan STPM / Setaraf yang memohon kemasukan ke IPTA Universiti Awam (UA) bagi sesi akademik 2016/2017
Bil Status Aktiviti UPUButiran Tarikh Penting Calon lepasan STPM / Setaraf Tahun 2016
1 Semakan Panggilan Temu Duga (Bukan Pendidikan) dan Ujian MEdSI Ditutup
2 Semakan Panggilan Temu Duga (Pendidikan) Ditutup
3 Hebahan Dan Semakan Keputusan 8 Ogos
4 Sistem Permohonan Rayuan Dibuka (Untuk Calon Tidak Berjaya) Ditutup
5 Hebahan Dan Semakan Keputusan Rayuan Minggu ke 4 OGOS
3Status Aktiviti UPUHebahan Dan Semakan Keputusan
Semakan keputusan permohonan ke IPTA Universiti Awam (UA) sesi akademik 2016/2017 bagi lepasan STPM / Setaraf akan dibuka mulai 8 Ogos 2016 (Isnin) bermula jam 12 tengah hari
Status Aktiviti UPUCara Membuat Semakan Keputusan UPU Lepasan STPM / Setaraf 2016 / 2017
Semakan Keputusan UPU bagi calon lepasan STPM / setaraf boleh dilakukan secara atas talian (Online) ataupun dengan menggunakan sistem khidmat pesanan ringkas (SMS). Berikut adalah butiran berkaitan
Semakan Keputusan UPU secara online
Saluran Semakan UtamaStatus Aktiviti UPUTunjuk Linkhttp://upu.mohe.gov.my
Saluran Semakan Alternatif 1Logo UTMTunjuk Linkhttps://intake.utm.my
Saluran Semakan Alternatif 2Logo UMSTunjuk Linkhttp://jpt.ums.edu.my
Saluran Semakan Alternatif 3Logo UnimasTunjuk Linkhttps://jpt.unimas.my
Saluran Semakan Alternatif 4Logo UUMTunjuk Linkhttp://jpt.uum.edu.my
InfoSistem Aplikasi semakan hanya akan diaktifkan bermula tarikh hebahan keputusan UPU diumumkan secara rasmi. Bagi permohonan berjaya, pautan (link) untuk cetakan surat tawaran mengikut Universiti Awam (UA) yang telah ditetapkan kepada calon berjaya akan dipaparkan dalam sistem aplikasi semakan tersebut setelah semakan dibuat. Sila klik pada pautan tersebut untuk membuat pengesahan dan cetakan surat tawaran
InfoLaman sistem aplikasi saluran semakan alternatif boleh digunakan sekiranya calon menghadapi kesukaran untuk mengakses sistem aplikasi semakan saluran utama UPU akibat capaian yang dibuat keatas laman sistem berkenaan melebihi kemampuan proses server (Ralat Internal Server Error)
Semakan Keputusan UPU Secara SMS
Semakan SMSTaipkanTunjuk LinkUPU (Jarak) RESULT (Jarak) No Kad Pengenalan dan sms ke 15888

Check Result UPU STPM 2016 SMS

4Status Aktiviti UPUSistem Permohonan Rayuan Dibuka (Calon Tidak Berjaya)
Calon yang telah mengemukakan permohonan tetapi tidak berjaya boleh membuat permohonan rayuan (E-Rayuan) terus secara online melalui sistem aplikasi permohonan rayuan UPU yang akan dibuka bermula 8 Ogos 2016 (Isnin) mulai jam 12 tengah hari
e-Rayuan dibuka dalam tempoh 5 hari iaitu mulai 08 Ogos hingga 12 Ogos 2016. Hanya calon yang gagal menerima sebarang tawaran ke UA sahaja dibenar mengemukakan rayuan
Tunjuk LinkDitutupAplikasi Sistem Permohonan E-Rayuan telah ditutup sepenuhnya
5Status Aktiviti UPUTarikh Hebahan Dan Semakan Keputusan Rayuan
Sila KlikTunjuk LinkSemakan Keputusan E-Rayuan UPU Online Lepasan STPM / Setaraf Akademik Sesi 2016-2017
Update Kemaskini15 Ogos 2016 » Isnin
Link BerkaitanPautan Informasi Rasmi
Tunjuk LinkFacebook Rasmi Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pengajian Tinggi (BPKP JPT)
FacebookTwitterGoogle