ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM Online

ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM Online

Antara perkara paling lazim dalam mana-mana pekerjaan tidak kira sektor awam mahupun swasta adalah kenaikan pangkat. Ia merupakan suatu jenis pencapaian yang melambangkan kejayaan seseorang pekerja di sesebuah syarikat. Bagi yang menyandang jawatan guru khususnya, kenaikan pangkat dapat diketahui dengan cara membuat semakan secara online melalui ePangkat KPM iaitu Sistem Pengurusan Naik Pangkat Guru KPM

Isu-isu seperti maklumat yang tidak lengkap, tidak tepat, tidak kemaskini, tidak teratur dan tidak sistematik dapat membawa kepada akibat buruk seperti pertindihan urusan yang kemudiannya mampu menjejaskan imej KPM. Oleh itu, sebagai usaha untuk mengelakkan kelemahan dalam pengurusan pangkat ini, sistem ePangkat secara online telah dilancarkan pada 21 Ogos 2008

Buat makluman semua, sebelum ini terdapat pelbagai masalah yang wujud dalam proses kenaikan pangkat. Sebagai contoh, terdapat segelintir guru yang tidak dinaikkan pangkat disebabkan isu-isu seperti info/maklumat tidak lengkap, data yang dibekalkan tidak tepat serta tidak dikemaskini dan bermacam-macam lagi. Selain menyulitkan pengguna, pengurusan pangkat yang tidak sistematik ini mengakibatkan kerugian pelbagai pihak

Antara objektif sistem ini adalah untuk mengautomasikan semua proses dan operasi urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat, membolehkan perancangan urusan pemangkuan serta kenaikan pangkat dilaksanakan dengan cepat dan tepat pada waktunya. Selain itu, membudayakan sistem kerja segala urusan naik pangkat yang cekap dan sistematik menerusi aplikasi teknologi dan komunikasi (ICT) serta memupuk rasa tanggungjawab untuk mengemaskini dan melengkapkan data-data naik pangkat dari setiap peringkat bagi memenuhi keperluan sektor pendidikan negara

SEMAKAN ePANGKAT SISTEM PENGURUSAN NAIK PANGKAT GURU KPM

Berikut dikongsikan maklumat penting yang merangkumi pautan dan panduan membuat semakan serta maklumat penting lain sistem ePangkat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) buat rujukan semua

LOGIN SISTEM ePANGKAT ONLINE

ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineLaman sistem maklumat kenaikan pangkat ini sesuai dilayari menggunakan perisian Internet Explorer versi 7 dan ke atas sahaja dengan mengaktifkan Compatibility View

Sistem Atas Talian

ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineSistem Pengurusan Naik Pangkat Guru KPM
CARA LOGIN MASUK
Sebelum login ke dalam sistem, pengguna perlu membuat pendaftaran dengan cara berikut:
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineLayari pautan yang disediakan di atas dan klik butang Belum Berdaftar?
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM Online
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineDi bahagian Daftar ID Pengguna, masukkan Nombor Kad Pengenalan, Kata Laluan dan Alamat Emel. Klik Hantar
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM Online
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineSila ingat kata laluan yang telah dimasukkan kerana ia amat penting bagi mengelakkan sebarang masalah di kemudian hari. Kata Laluan boleh diubah selepas ini apabila pengguna log masuk ke dalam Sistem
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineManual Pendaftaran Pengguna
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineUntuk log masuk, masukkan No. Kad Pengenalan dan masukkan Kata Laluan yang digunakan sewaktu pendaftaran. Klik Log Masuk
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM Online

RESET KATA LALUAN ePANGKAT ONLINE

Bagi yang lupa kata laluan, turuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan kata laluan baru:
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineLayari pautan sistem dan klik butang Lupa Kata Laluan?
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM Online
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineMasukkan Nombor Kad Pengenalan dan Alamat Emel. Klik Reset Kata Laluan
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM Online

Maklumat Reset Kata Laluan Bagi Pengguna Biasa (PPP dan PKP)

ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineKemudahan reset kata laluan ini disediakan untuk pengguna bertahap biasa (PPP dan PKP) sahaja
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineMasukkan nombor kad pengenalan dan alamat emel. Klik butang RESET KATA LALUAN
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlinePermohonan untuk reset kata laluan (PPP) akan disimpan di dalam pangkalan data untuk rujukan di masa akan datang
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineAdalah menjadi tanggungjawab bagi pemilik akaun untuk menjaga kerahsiaan akaun masing-masing dan pihak KPM tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang penyalahgunaan nombor kad pengenalan

Maklumat Reset Kata Laluan Bagi Pengguna Bertahap Ketua Jabatan

Ketua Jabatan yang ingin mereset kata laluan perlu menghantar emel permohonan reset kata laluan kepada urus setia di Jabatan Pelajaran Negeri / Bahagian. Sila pastikan setiap emel permohonan mengandungi perkara berikut:
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineTajuk pada emel: Permohonan Mereset Kata Laluan
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineNama Ketua Jabatan
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineNombor Kad Pengenalan Ketua Jabatan
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineJawatan Ketua Jabatan
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineGred Jawatan Ketua Jabatan
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineTempat Bertugas
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlinePenjelasan Sebab Permohonan Dibuat
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineNombor Telefon Untuk Dihubungi Sekiranya Perlu
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineSedia maklum adalah menjadi tanggungjawab pemilik akaun untuk memelihara kerahsiaan akaun masing-masing. Pihak KPM tidak akan bertanggungjawab atas sebarang penyalahgunaan nombor kad pengenalan

SISTEM SEMAKAN KEPUTUSAN URUSAN NAIK PANGKAT GURU ONLINE

Semakan Kenaikan Pangkat Online

ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineSemakan Naik Pangkat KPM
CARA MEMBUAT SEMAKAN KENAIKAN PANGKAT ONLINE
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineKlik pautan semakan di atas
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineMasukkan Nombor Kad Pengenalan, KlikSEMAK
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM Online
MAKLUMAT PENTING SEMAKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT
Antara maklumat penting yang perlu diambil perhatian bagi pengguna yang ingin membuat semakan keputusan kenaikan pangkat adalah seperti berikut:
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineSemakan keputusan urusan kenaikan pangkat secara atas talian tidak melibatkan urusan pemangkuan
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineUrusan kenaikan pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan dijalankan secara berperingkat bergantung pada tempoh perkhidmatan yang melayakkan serta perakuan daripada Ketua Jabatan
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineBahagian Pengurusan Sumber Manusia, KPM tidak bertanggungjawab bagi kes penyalahgunaan No. Kad Pengenalan oleh calon lain melalui sistem ini
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineSebarang pertanyaan untuk tujuan semakan status kenaikan pangkat melalui emel, tuan/puan perlu mengisi maklumat berkenaan. Rujuk Jadual 1 di bawah:
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineJadual 1
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineUntuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang TELAH BERJAYA bagi sebarang urusan kenaikan pangkat, tuan/puan boleh menyemak STATUS SURAT PENYIARAN KENAIKAN PANGKAT DENGAN KETUA JABATAN/BAHAGIAN MASING-MASING SELEPAS 30 HARI BEKERJA dari TARIKH MUAT NAIK DATA
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineBagi calon-calon yang tiada dalam rekod, sila hubungi Ketua Jabatan / Bahagian masing-masing untuk tujuan semakan status
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineSenarai Ketua Jabatan
CIRI-CIRI ePANGKAT
Berikut dikongsikan ciri-ciri yang disediakan dalam sistem ini:
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineDipacu oleh proses
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineKemudahan layan diri
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineKeselamatan data
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineBerasaskan web
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineSyarat tersedia
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineLocked-date
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineBerintegrasi
SENARAI DATA
Berikut dikongsikan senarai data yang disediakan dalam sistem:
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineMaklumat peribadi
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineMaklumat pengisytiharan harta*
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineMaklumat PTK
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineMaklumat peminjam tegar
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineMaklumat perkhidmatan* (AKS, CUTI, PPPLD/PPPS)
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlinePenilaian bagi laluan cemerlang
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineMaklumat akademik*
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineMaklumat pengalaman kerja*
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineMaklumat prestasi*
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineMaklumat prestasi khas*
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineMaklumat keutuhan SPRM
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineMaklumat tindakan* (Tempoh Cubaan Berdenda, Tatatertib)
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineHanya yang bertanda * perlu dikemaskini oleh Ketua Jabatan
ePangkat Login : Semakan Kenaikan Pangkat Guru KPM OnlineMaklumat Lanjut
Maklumat lanjut dan pertanyaan mengenai Semakan kenaikan pangkat guru, anggota pegawai perkhidmatan KPM, sila rujuk dan hubungi butiran yang disediakan berikut:
Telefon : 03-8884 7963 / 7863 / 7816
Emel : cnp@moe.gov.my
Bilik Gerakan : 03-26101599
Alamat : Cawangan Naik Pangkat, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4, Blok E12 Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 PUTRAJAYA

Related : semakan online sistem e pangkat untuk membuat pangkat secara online satu sistem login epangkat ,berpandukan kepada sistem time8 tahunsistem e pangkatgred 34 naik pangkat ke dg38ditawarkan mengikuti prestasi dan kecemerlangan semasalogin epangkatpautan ini https epangkat.moe.gov.my

 

Ikuti Kami:

 
 

Artikel Berkaitan