Jadual waktu tarikh peperiksaan PT3 2019 Pentaksiran Tingkatan 3

23:31 MYredaksi

Artikel ini disemak semula serta info terkini telah dikemaskini pada 14 November 2019 jam 02:32 PM

Jadual waktu PT3

Murid Tingkatan 3 (Form 3) akan menduduki peperiksaan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) – Ujian Bertulis pada sekitar bulan Oktober setiap tahun. Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia (LPKPM) akan mengeluarkan perincian jadual waktu peperiksaan PT3 untuk tahun 2019 yang boleh dimuat turun oleh pelajar dalam format PDF di Portal Rasmi LPKPM

Jadual waktu peperiksaan PT3 yang diterbitkan memaparkan jadual waktu serta garis panduan dan arahan peperiksaan bertulis PT3 yang boleh dijadikan panduan dan rujukan buat semua calon sekolah di seluruh negeri di Malaysia

MY Peringatan INFO TERKINI: KENYATAAN MEDIA PENANGGUHAN PT3 DAN PAV OLEH KPM
Pada 28 September 2019, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat pengumuman mengenai penangguhan Pentaksiran Tingkatan 3 dan Pentaksiran Pendidikan Asas Vokasional (PAV) melalui kenyataan media seperti berikut:
Nombor 1KPM ingin memaklumkan bahawa Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bagi Bahasa Melayu Kertas 1 dan Bahasa Melayu Kertas 2 yang dijadualkan pada 30 September 2019 ditangguhkan pada 9 Oktober 2019. Manakala pentaksiran Pendidikan Asas Vokasional (PAV) bagi kertas Bahasa Melayu Komunikasi dan English for Communication yang dijadualkan pada 30 September 2019 ditangguhkan kepada 3 Oktober 2019
pt3 tangguh

JADUAL WAKTU TARIKH PEPERIKSAAN PT3 2019 PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

Berikut adalah jadual waktu Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bagi tahun 2019 yang boleh di muat turun di Portal Rasmi Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk rujukan pelajar.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PT3 TAHUN 2019
Tiga (3) jenis instrumen yang terdapat dalam Peperiksaan PT3
Nombor 1Ujian lisan (bertutur dan mendengar) melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Test (Ujian) Tilawah dan Hafazan melibatkan Maharat Al-Quran Kertas 2 dan Hifz Al-Quran
Nombor 2Ujian pelbagai instrumen (Kajian kes) – Kerja Kursus melibatkan Mata pelajaran Sejarah dan Geografi.
Nombor 3Ujian bertulis yang melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Geografi, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Punjabi, Bahasa Iban, Bahasa Kadazandusun, Pendidikan Islam, Matematik, Sains dan Kemahiran Hidup Bersepadu

Pelajar yang mendapat keputusan peperiksaan yang cemerlang adalah berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke Tingkatan Empat (4) di antara sekolah terbaik di Malaysia iaitu Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan Maktab Rendah Sains MARA (MRSM)

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PT3 TAHUN 2019
ARAHAN AM
Nombor 1Calon wajib menduduki semua instrumen pentaksiran bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana instrumen pentaksiran akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu instrumen pentaksiran dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua sebelum tamat tempoh PT3 2019
Nombor 2Calon hendaklah menyemak butiran pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan sebelum pentaksiran. Calon hendaklah memaklumkan kepada pihak sekolah sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon. Calon dikenakan bayaran RM30.00 bagi pembetulan maklumat calon semasa tempoh semak semula keputusan PT3 pada tahun semasa. Sebarang pembetulan maklumat selepas tempoh tersebut TIDAK akan dilayan. Pembayaran hendaklah dibuat kepada pihak JPN atas nama Pengarah Peperiksaan menggunakan Kiriman Wang/ Wang Pos
Nombor 3Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Pentaksiran yang dinyatakan dalam Jadual Waktu PT3 2019 dan menandatangani Borang Pengakuan Calon
TAKWIM TARIKH PENTING PEPERIKSAAN PT3 TAHUN 2019
PeperiksaanJenisTarikh
Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) 2019Bertulis30 September – 8 Oktober 2019 1 Oktober – 9 Oktober 2019
LisanBertutur (BI, BM, LAM (KBD))
18 Ogos – 13 September 2019
Mendengar (BI, BM, LAM (KBD))
23 – 25 September 2019
Tilawah & Hafazan (KBT)
10-20 September 2019
Pentaksiran Pendidikan Kesenian18 Februari – 12 Julai 2019
MUAT TURUN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PT3 LENGKAP/ TERKINI TAHUN 2019
Klik LinkJadual Waktu Peperiksaan PT3 2019 RASMI (Calon Biasa, CBK A & CBK B)
Klik LinkJadual Kerja Pentaksiran Tingkatan 3 2019 RASMI
Klik LinkSemakan Keputusan Peperiksaan PT3 Tahun 2019
Sertai channel rasmi MYSumber.
Informasi terkini terus ke telefon anda!
Sertai channel rasmi MYSumber.
Informasi terkini terus ke telefon anda!