Cara buat peta lakar tugasan kerja kursus Geografi PT3 2019

Dikemaskini pada

Kerja Kursus PT3 Geografi 2017 Peta Lakar

Cara membuat peta lakar bagi sesebuah kawasan kajian adalah berkaitan dengan kerja kursus atau tugasan PT3 Geografi tahun 2019

Dalam artikel ini, MYsumber akan membantu calon-calon menghasilkan peta lakar di kawasan kajian (tempat tinggal / sekolah) dengan memberikan tips-tips yang bermanfaat

MAKLUMAT PANDUAN DAN CARA BUAT PETA LAKAR KERJA KURSUS TUGASAN GEOGRAFI PT3 2019 KAJIAN KEGIATAN EKONOMI

Definisi Peta secara ringkasnya adalah suatu gambaran atau lukisan yang menunjukkan sesuatu kawasan di permukaan bumi yang memaparkan maklumat taburan ciri Geografi iaitu Ciri Fizikal dan Ciri Budaya sebagaimana dilihat dari udara

Ciri-Ciri Asas Peta Lengkap
Untuk menghasilkan sebuah peta yang lengkap mestilah mempunyai ciri-ciri seperti berikut
Nombor 1Tajuk Peta
Nombor 2Bingkai Peta
Nombor 3Petunjuk Peta
Nombor 4Petunjuk Arah Utara
Nombor 5Simbol
Nombor 6Ciri-ciri Geografi iaitu Ciri Budaya Dan Ciri Fizikal (maksud ciri budaya dan fizikal, sila rujuk maklumat di bawah)
Definisi Ciri Fizikal
Ciri semulajadi dan bukan buatan manusia seperti bentuk muka bumi, saliran dan tumbuhan semulajadi
Definisi Ciri Budaya
Ciri yang terhasil daripada aktiviti manusia atau buatan manusia seperti pertanian, perlombongan, perindustrian, petempatan, pengangkutan dan perhubungan
Simbol Dalam Peta Lakar
Definisi – Simbol ialah suatu lambang mudah yang dapat digunakan dalam peta untuk melambangkan sesuatu objek di permukaan bumi
Peta lakar digunakan untuk menunjukkan taburan ciri Geografi sesuatu kawasan. Ciri-ciri tersebut perlu dilukis dalam peta dengan menggunakan simbol
Simbol-simbol ini perlu dilukis bagi mewakili objek atau kawasan sebenar yang ada di kawasan kajian
Simbol yang digunakan itu membolehkan maklumat yang mahu disampaikan menjadi cepat, tepat dan berkesan
Contoh Simbol
Simbol Peta Lakar
Ciri-Ciri Geografi : Apakah Pandang Darat Fizikal Dan Pandang Darat Budaya?
Pandang Darat Fizikal adalah mewakili ciri-ciri Alam Semulajadi. Contoh penggunaan simbol adalah seperti lampiran berikut
Ciri Ciri Pandang Darat Fizikal
Pandang Darat Budaya adalah mewakili ciri-ciri Buatan Manusia seperti Bangunan, Rumah, Masjid, Jalanraya, Jalan Kereta Api, Jambatan, Sekolah, Tanaman yang ditanam seperti Kelapa Sawit, Padi, Getah (pertanian) dan sebagainya. Contoh penggunaan simbol adalah seperti lampiran berikut
Ciri Pandang Darat Budaya
Singkatan Yang Digunakan Dalam Peta
Singkatan perkataan juga digunakan dalam peta bagi menjelaskan dengan mudah ciri-ciri Fizikal dan Budaya. Contohnya seperti berikut
Ciri GeografiSingkatan
Balai PolisB.P.
BukitBt.
GunungG.
HospitalHosp.
KampungKg.
LadangLdg.
PadangPdg.
Pejabat DaerahP.D.
Pejabat PosP.P.
PerkuburanKb.
SungaiS.
SekolahSek.
Tali AirT.A
Warna Lazim Digunakan Dalam Peta
Warna juga memainkan peranan bagi menunjukkan ciri Geografi yang terdapat dalam peta. Contoh penggunaan warna adalah seperti berikut
Ciri GeografiWarna
Jalan RayaMerah
BangunanHitam
Tanah TinggiPerang
Hutan, Tumbuh-tumbuhanHijau
Sungai, Paya, Tasik, LautBiru
Langkah-Langkah Melukis Peta Latar
Nombor 1Peta Lakar kebiasaannya tidak memerlukan skala. Sekiranya mahu menunjukkan skala peta dibolehkan
Nombor 2Pilih simbol, warna dan singkatan yang sesuai bagi menunjukkan ciri-ciri fizikal dan budaya yang terdapat di kawasan yang menjadi pilihan kajian
Nombor 3Lukis simbol dan diwarnai serta singkatan bagi setiap ciri Geografi yang mahu dimasukkan dalam peta lakar
Nombor 4Lengkapkan peta dengan arah mata angin utara, petunjuk, tajuk peta yang sesuai dan bingkai peta
Contoh Perkara / Ciri Perlu Ada Dalam Peta Lakar
Contoh Ciri Peta Lakar
Contoh peta lakar yang dilukis berasaskan peta topografi seperti di bawah
Contoh Peta Lakar Geografi
Panduan Melukis Peta Lakar
Nombor 1Meninjau dan memerhati kawasan yang dipilih sebagai kajian peta bagi mengumpul maklumat, buat catatan, kenalpasti jenis-jenis ciri geografi yang terdapat di kawasan kajian merangkumi ciri fizikal dan budaya
Nombor 2Lukiskan sebuah peta rangka kawasan kajian berdasarkan maklumat yang telah dikumpulkan
Nombor 3Lukis simbol fizikal dan budaya yang telah dikenalpasti terdapat di kawasan kajian mengikut susunan serta kedudukannya
Nombor 4Lengkapkan peta dengan petunjuk peta, arah mata angin, skala peta (jika mahu sertakan) dan tajuk peta yang bersesuaian bagi menunjukkan gambaran ringkas tentang kawasan kajian peta
MY Info
Maklumat yang disertakan adalah sebagai panduan kepada calon untuk melukis peta lakar sahaja. Sila ikut kehendak soalan / tugasan PT3 Geografi 2019 yang telah diberikan
Pautan Info BerkaitanInfo Berkaitan
Sila Klik LinkTips Dan Panduan Serta Contoh Tugasan Geografi PT3 2018 Guna Tanah
Sila Klik LinkCara Buat Dan Contoh Borang Temubual / Kaji Selidik Tugasan PT3 Geografi 2017
Sertai channel rasmi MYSumber.
Informasi terkini terus ke telefon anda!
Close