Ringkasan intipati utama RMK 12 Rancangan Malaysia

Intipati RMK11 Malaysia

Pembentangan Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12) yang sepatutnya berlangsung di Parlimen pada 6 Ogos 2020 telah ditunda kepada Januari 2021 susulan kesan ekonomi dunia akibat penularan wabak COVID-19 dan pengkajian semula dapat dijalankan

Terdahulu, Pembentangan Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK-11) telah diadakan di Parlimen pada 21 Mei 2015 dan disampaikan oleh Perdana Menteri, Y.A.B Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak

Daripada intipati utama yang terkandung dalam RMK 11 menyaksikan ia selaras dengan tema iaitu Pertumbuhan Berpaksikan Rakyat

RMK-11 adalah penting kerana ia dilihat akan menjadi transformasi terakhir dalam matlamat menjadikan Malaysia negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020

RINGKASAN INTIPATI UTAMA RMK 12 RANCANGAN MALAYSIA

Bagi Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12), akan dikemaskini sebaik sahaja diumumkan. Berikut adalah ringkasan daripada inti pati utama Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK11) 2016-2020 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak di Dewan Rakyat pada 21 Mei 2015

1) Tema RMK11: Pertumbuhan Berpaksikan Rakyat
Rakyat merupakan tonggak negara
Menyiapsiagakan rakyat untuk masa hadapan
Semua lapisan rakyat menikmati kemajuan negara
2) RMK11 Akan Mengukuhkan Daya Tahan Ekonomi Makro Untuk Meningkatkan Pertumbuhan
Meningkatkan penggunaan dan pelaburan swasta
Menjana pertumbuhan baharu melalui peningkatan produktiviti dan pengetahuan
Mengurus kewangan awam secara berhemat
3) RMK11 Mempunyai Enam Teras Strategi
1. Memperkukuh inklusiviti ke arah masyarakat yang saksama
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Meningkatkan pembangunan modal insan untuk negara maju
4. Menuju ke arah pertumbuhan hijau bagi meningkatkan kemampanan dan daya saing
5. Memperkukuh infrastruktur bagi menyokong pertumbuhan ekonomi
6. Memperkasa pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kemakmuran
4) RMK11 Akan Mentransformasi Perkhidmatan Awam Untuk Produktiviti
Bertumpukan rakyat
Produktiviti dan kecekapan
Kerajaan digital
5) Semua Pihak Perlu Melaksanakan Usaha Secara Bersama Mencapai Aspirasi Negara
Dalam tempoh RMK11, kerjasama erat, ketekunan dan kesungguhan serta komitmen yang tinggi semua pihak berkepentingan amat perlu
6) Membina Malaysia Pasca 2020
Malaysia akan menjadi negara maju, progresif dan inklusif dari segi ekonomi
Menjiwai alam sekitar, menghargai, melindungi, memelihara dan berbangga dengan keunikan flora dan fauna negara ini
Rakyat bersatu dalam kepelbagaian, memiliki identiti kebangsaan yang utuh
Prihatin terhadap golongan yang kurang berkemampuan
Sistem pendidikan holistik didorong oleh semangat dahagakan ilmu
7) RMK11 Berbeza Dengan RMK Lima Tahun Sebelum Ini
RMK11 mengutamakan tindakan
Berpaksikan rakyat
Mengambil kira perspektif jangka panjang
8) Rakyat Malaysia Akan Lebih Produktif
Produktiviti sektor swasta
Produktiviti sektor awam
9) Membina Negara Maju
Menjana kekayaan melalui inovasi
Mengupayakan TVET (technical vocational education and training) yang diterajui industri
Membina bandar yang mampu bersaing pada peringkat global
10) Membangun Secara Mampan
Gaya hidup hijau
Reduce, reuse and recyle (3R)
Pembelajaran hijau
11) Komited Dalam Mewujudkan Sebuah Masyarakat Inklusif
Kualiti hidup yang selesa untuk semua
Seorang graduan bagi setiap isi rumah
Komuniti usahawan produktif
Perpaduan rakyat, kestabilan politik dan pengukuhan ekonomi menjadi petunjuk paling penting dalam memastikan Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK11) yang dibentangkan mencapai objektifnya
Selain itu, Kerajaan akan mempastikan hasil GST akan diperuntukkan kembali kepada manfaat dan keperluan rakyat keseluruhannya
Kerajaan akan memastikan segala perancangan yang telah disusun dalam RMK11 ini tidak lari dari landasan utamanya
Info Berkaitan
PDF Lampiran Sila Klik Link Teks Rasmi / Penuh Ucapan RMK11
PDF Lampiran Sila Klik Link Dokumen Penuh RMK11
 

Ikuti Kami:

 
 

Artikel Berkaitan