Template myPORTFOLIO Guru Semua Jawatan

Templat Myportfolio Guru

Kerajaan Malaysia komited untuk mempunyai pentadbiran dan pengurusan yang efisien serta telus bagi melaksanakan tanggunggjawab, mandat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat. Sebuah agensi kerajaan telah diwujudkan khusus untuk mentransformasi dan menambah baik mutu perkhidmatan awam iaitu Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

Menyahut seruan itu MAMPU terus menjalankan penyelidikan dan memperkenalkan pelbagai program pembaharuan untuk meningkatkan prestasi kerja perkhidmatan awam. Terkini pada bulan Julai 2018, MAMPU telah mengeluarkan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) Bil. 4 Tahun 2018 myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam bagi menggantikan PKPA Bil. 8 Tahun 1991 Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja

Inisiatif ini dijalankan selaras dengan perubahan semasa merangkumi era teknologi digital, ekspektasi rakyat, dominasi golongan millennial dan juga Revolusi Perindustrian Ke-empat. Pendekatan baharu ini juga bertujuan membantu pelaksanaan bidang tugas dan tanggungjawab secara lebih komprehensif dan teratur khususnya dalam penyediaan dokumen berkaitan prosedur dan proses kerja di peringkat jabatan mahupun individu

myPortfolio akan digunakan sebagai dokumen rujukan rasmi yang menjelaskan secara teliti maklumat mengenai pewujudan jawatan, proses melaksanakan kerja serta panduan menjalankan tugas bagi setiap jawatan yang ada dalam organisasi tersebut. Menurut MAMPU ianya boleh digunakan sebagai radas pengurusan sumber manusia ke arah meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan sektor awam

CONTOH DAN PANDUAN PENYEDIAAN TEMPLATE MYPORTFOLIO GURU SEMUA JAWATAN

Semua kakitangan perkhidmatan awam diwajibkan untuk mematuhi pekeliling yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Justeru itu setiap guru di sekolah juga tidak terkecuali untuk mengikuti pekeliling ini. Menyedari tugas hakiki guru untuk mengajar merupakan satu tugas yang berat, MYsumber akan berkongsi templat myPortfolio bagi guru semua jawatan seperti di bawah

MYPORTFOLIO : PANDUAN KERJA SEKTOR AWAM
Untuk rujukan dan pemahaman semua penjawat awam, berikut disediakan pekeliling yang telah dikeluarkan:
sila klik Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 4 Tahun 2018 MyPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam
Melalui Portal MAMPU juga ada disediakan templat myPortfolio bagi kemudahan penjawat awam seperti berikut:
sila klik Templat Umum MyPortfolio
KRITERIA-KRITERIA MYPORTFOLIO
1. myPortfolio ialah dokumen rujukan bagi peringkat jawatan serta jabatan
2. Setiap jawatan termasuk jawatan yang belum diisi dalam sesebuah agensi hendaklah mempunyai myPortfolio
3. myPortfolio adalah berasaskan bidang tugas serta tanggungjawab jawatan; dan
4. myPortfolio mempunyai maklumat, panduan serta rujukan untuk mengendalikan tugas yang ditetapkan bagi sesuatu jawatan
PEMBAHARUAN MYPORTFOLIO 
MyPortfolio telah memperkenalkan satu elemen baharu dengan memansuhkan tiga komponen serta menambah baik tujuh aspek di dalam Fail Meja
10 komponen baharu myPortfolio merangkumi maklumat yang perlu diketahui dan dirujuk oleh penjawat awam dalam melaksanakan tugas yang diberikan di organisasi tersebut
Komponen myPortfolio tersebut adalah seperti infografik yang disediakan MAMPU seperti di bawah
Komponen MyPortfolio
TEMPLAT MYPORTFOLIO GURU SEMUA JAWATAN
Sila klik pada pautan bagi jawatan guru yang disandang mengikut sekolah rendah atau sekolah menengah seperti yang disediakan di pautan di bawah dan edit mengikut maklumat jawatan atau tugas masing-masing
Sekolah Rendah
JawatanPautan
Guru BesarKandungan KulitmyPortfolio
Guru Penolong Kanan PentadbiranKandunganKulitmyPortfolio
Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid KandunganKulitmyPortfolio
Guru Penolong Kanan KokurikulumKandungan KulitmyPortfolio
Guru Penolong Kanan PetangKandunganKulitmyPortfolio
Guru Penolong Kanan Pendidikan KhasKandunganKulitmyPortfolio
Guru KaunselingKandungan KulitmyPortfolio
Guru MediaKandunganKulitmyPortfolio
Guru Kanan Mata PelajaranKandunganKulitmyPortfolio
Guru Data dan MaklumatKandunganKulitmyPortfolio
Guru SukanKandungan KulitmyPortfolio
Guru Akademik Biasa Kandungan KulitmyPortfolio
nota:  Sila Klik pada butang Download (penjuru kanan) bagi membuat perubahan (EDIT) fail yang ingin digunakan
Sekolah Menengah
JawatanPautan
PengetuaKandungan KulitmyPortfolio
Guru Penolong Kanan PentadbiranKandunganKulitmyPortfolio
Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid KandunganKulitmyPortfolio
Guru Penolong Kanan KokurikulumKandungan KulitmyPortfolio
Guru Penolong Kanan PetangKandunganKulitmyPortfolio
Guru Penolong Kanan Pendidikan KhasKandunganKulitmyPortfolio
Guru Penolong Kanan Tingkatan 6Kandungan KulitmyPortfolio
Guru KaunselingKandunganKulitmyPortfolio
Guru MediaKandunganKulitmyPortfolio
Guru Kanan Mata PelajaranKandunganKulitmyPortfolio
Guru Data dan MaklumatKandungan KulitmyPortfolio
Guru SukanKandunganKulitmyPortfolio
Guru Akedemik BiasaKandunganKulitmyPortfolio
nota:  Sila Klik pada butang Download (penjuru kanan) bagi membuat perubahan (EDIT) fail yang ingin digunakan
Anggota Kakitangan Perkhidmatan
myPortfolio PT (PO) N19myPortfolio PO N11
myPortfolio PT (KEW) W19myPortfolio Pemandu H11
Proses dan Carta Aliran
Pengurusan DataPengurusan Panitia
Pengurusan StrategikPengurusan Pencerapan Guru
Pengurusan Kewangan SekolahPengurusan Peperiksaan
Pengurusan AduanPengurusan Pusat Sumber
Pengurusan Infrastruktur dan PersekitaranPengurusan Semakan Hasil Kerja Murid
Pengurusan ProgramPengurusan Disiplin Murid
Pengurusan Jaringan dan Hubugan LuarPengurusan Bantuan Murid
Pengurusan AsetPengurusan Aspek Kesihatan Murid
Pengurusan PerolehanPengurusan Skim Pinjaman Buku Teks
Pengurusan Perhubungan PelangganPerkhidmatan Sumber Luar
Pengurusan MesyuaratPengurusan Pendaftaran Murid
Pengurusan Latihan PersonelPengurusan Pertukaran Murid
Pengurusan Prestasi Pengurusan Lawatan Murid
Pengajaran dan PembelajaranPengurusan Unit Beruniform Kelab Sukan
Pengurusan Penyediaan Jadual Waktu Induk, Persendirian dan Gantian
nota:  Sila Klik pada butang Download (penjuru kanan) bagi membuat perubahan (EDIT) fail yang ingin digunakan
Peringatan PENAFIAN: Segala pautan dan fail templat yang dikongsikan di atas adalah hak pemilik asal sendiri. Kredit diberikan kepada sumber-sumber asal dan laman sesawang yang berkenaan
 

Ikuti Kami:

 
 

Artikel Berkaitan