Tema Hari Guru 16 Mei 2019 Guru Pemacu Transformasi Pendidikan

20:30 MYredaksi

Artikel ini disemak semula serta info terkini telah dikemaskini pada 27 Disember 2018 jam 11:26 PM

Senarai Tema Hari Guru Malaysia

Tarikh 16 Mei setiap tahun telah dipilih sebagai Hari Guru di Malaysia

Peredaran zaman dan kemajuan teknologi tidak pernah mengubah tugas dan jasa guru dalam mendidik dan membekalkan ilmu kepada seluruh pelajar

Tugas guru pada masa kini pula semakin mencabar yang mana memerlukan kreativiti dan inovasi bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan kepada pelajar selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025

Dari perspektif pelajar pula, selain mengajar subjek yang berkaitan, guru juga dianggap rakan dan teman untuk berbincang dan meluahkan perasaan, khususnya berkaitan dengan perkembangan diri

TEMA SAMBUTAN HARI GURU 2019 – GURU PEMACU TRANSFOMASI PENDIDIKAN

Sehubungan itu, bagi menggambarkan pengiktirafan kepada jasa guru, pada 16 Mei setiap tahun, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan menganjurkan sambutan Hari Guru dengan melengkapkan pelbagai program yang menjurus kepada penghargaan kepada guru

Definisi Tema Hari Guru 2019 – Akan dikemaskini
Akan dikemaskini
Definisi Tema Hari Guru 2018 – Guru Pemacu Transformasi Pendidikan
Nombor 1GURU : Guru merupakan individu penting serta berperanan sebagai pendidik yang mendorong, membimbing dan membentuk kemenjadian murid
Nombor 2PEMACU : Penggerak yang menggerakkan sesuatu usaha dengan lebih cepat dan berkesan dalam memastikan kejayaan dan pencapaian sasaran
Nombor 3TRANSFORMASI : Membawa maksud melakukan perubahan terhadap sifat, tingkah laku, pengetahuan, pandangan dan sebagainya kepada sesuatu yang lebih baik dan sempurna
Nombor 4PENDIDIKAN : Bermaksud perihal mendidik yang merujuk kepada proses atau aktiviti untuk membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang
Huraian Tema Hari Guru 2018 – Guru Pemacu Transformasi Pendidikan
Nombor 1Tema Hari Guru ini dicadangkan untuk menunjukkan bahawa dalam menjayakan transformasi pendidikan negara dan menyahut cabaran Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, guru ialah agen penting dalam merealisasi transformasi melalui peringkat akar umbi pendidikan. Pada peringkat Gelombang 2 PPPM (2016-2020), guru perlu memainkan peranan sebagai pemacu dalam memastikan transformasi negara dapat dicapai dengan lebih cepat dan berkesan. Guru berperanan menterjemahkan semua dasar dan aspirasi negara melalui pendidikan
Nombor 2Guru perlu menanamkan keinginan dan hasrat yang tinggi bagi memastikan setiap murid mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional seperti yang dirangka dalam PPPM 2013-2025. Dalam usaha menuju matlamat Transformasi Nasional 2050 (TN50), guru memainkan peranan yang penting dalam mendidik modal insan yang bakal menerajui negara ke arah menjadi negara maju yang sejahtera, berinovasi dan berdaya saing dalam pelbagai bidang di peringkat global
Nombor 3Dalam konteks Malaysia, transformasi pendidikan mestilah bertunjangkan kepada hasrat melahirkan warga glokal iaitu warga yang berakar nasional dan berakal internasional. Justeru itu, guru perlu sentiasa bersedia untuk berubah, melaksanakan tugas daripada cara biasa kepada yang luar biasa, berdaya tahan, futuristik dan berfikiran aras tinggi serta world class thinking
Huraian Tema Hari Guru 2017 – Guru Pembina Negara Bangsa
Maksud Tema Perayaan Hari Guru 2017 1
Maksud Tema Perayaan Hari Guru 2017 2
Maksud Tema Perayaan Hari Guru 2017 3

PELANCARAN PERAYAAN HARI GURU PERINGKAT KEBANGSAAN KE-46

Sambutan Hari Guru 2017 Kebangsaan

Senarai Tema Sambutan Hari Guru Di Malaysia Setiap Tahun
2019
2018Guru Pemacu Transformasi Pendidikan
2017Guru Pembina Negara Bangsa
2016Guru Pembina Negara Bangsa
2015Guru : Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak
2014Guru : Pencetus Kreativiti, Penjana Inovasi
2013Guru Malaysia 1 Aspirasi 1 Agenda
2012Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara
2011Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara
2010Guru Pembina Negara Bangsa
2009Guru Pembina Negara Bangsa
2008Guru Cemerlang Negara Terbilang
2007Guru Penjana Modal Insan Cemerlang
2006Pendidikan Bestari Pemangkin Kegemilangan
2005Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
2004Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
2003Guru Berkualiti Aspirasi Negara
2002Guru Berkualiti Aspirasi Negara
2001Memartabatkan Profesion Keguruan Tanggungjawab Bersama
2000Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan
1999Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang
1998Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama
1997Guru Bestari Sekolah Bestari
1996Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia
1995Permuafakatan dan Perpaduan Menjayakan Wawasan
1994Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan
1993Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan
1992Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan
1991Ke Arah Pendidikan Cemerlang
1990Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera
1989Guru Pembina Budaya Ilmu
1988Guru Pengasas Budaya Membaca
1987Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan
1986Pendidikan Teras Nasionalisme
1985Guru dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan
1984Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan
1983Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan
1982Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu
1981Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat
1980Pendidikan Teras Perpaduan Negara
1979Murid Sejahtera Negara Jaya
1978Guru Pembentuk Generasi Akan Datang
1977Dedikasi dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan
1976Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan Pendidikan
1975Guru dan Pembangunan Negara
1974Peranan Guru Dalam Zaman Sains dan Teknologi
1973Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan
1972Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara