Login SPA9 Permohonan & Kemaskini Kerja Kosong Kerajaan (SPA8i)

Login SPA9 Permohonan & Kemaskini Kerja Kosong Kerajaan (SPA8i)

Rakyat rakyat Malaysia khususnya calon lepasan SPM, STPM dan STAM atau setaraf dengannya bagi tahun semasa yang berminat dengan pekerjaan dalam sektor Perkhidmatan Awam adalah digalakkan untuk mendaftar bagi memenuhi kekosongan dalam setiap bidang pengkhususan jawatan sektor awam yang ada (SPA8i yang bakal diganti dengan daftar SPA9 mulai 28 September 2020)

Sehubungan dengan itu, semua pemohon baharu adalah diwajibkan mendaftar akaun permohonan secara atas talian (online) melalui sistem yang disediakan bagi mencapai dan mengakses sepenuhnya Borang Pendaftaran Pekerjaan Dalam Sektor Awam (Login SPA9)

TERKINI: Penaiktarafan Borang SPA8i Kepada SPA9
Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Sistem Pendaftaran Pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA9) akan sepenuhnya menggantikan Borang Pendaftaran Dalam Perkhidmatan Awam (SPA8i) bermula 28 September 2020
Oleh itu, pemohon sedia ada di dalam sistem SPA8i yang akaun pendaftaran masih belum tamat tempoh adalah tidak perlu untuk mendaftar semula di SPA9 kecuali bagi menyemak status permohonan atau memohon jawatan baru
Login SPA9 Permohonan & Kemaskini Kerja Kosong Kerajaan (SPA8i)Hebahan SPA9 oleh SPA

Permohonan SPA9 Kerja Kosong Kerajaan Terkini Bagi Lepasan SPM STPM STAM

Berikut adalah ruangan ringkasan maklumat berhubung dengan cara untuk membuat permohonan atau pendaftaran pekerjaan dalam sektor perkhidmatan awam (kerja kerajaan) kepada calon yang berminat

Permohonan Di Portal SPA9 Dan Borang Online Lepasan SPM STPM STAM
Permohonan Pendaftaran Pekerjaan Dalam Perkhidmatan Awam secara atas talian (online) sila layari (klik) salah satu daripada judul pautan sistem aplikasi di bawah dengan Log Masuk
Daftar
Login SPA9 Permohonan & Kemaskini Kerja Kosong Kerajaan (SPA8i)Login SPA9 Permohonan & Kemaskini Kerja Kosong Kerajaan (SPA8i)Sistem Aplikasi Pendaftaran Pekerjaan Dalam Perkhidmatan Awam: SPA9
Sebelum melakukan atau mengemukakan pendaftaran secara atas talian (online) menggunakan sistem berkenaan, pemohon dinasihatkan memahami langkah untuk membuat daftar akaun baru dan boleh rujuk kepada Panduan Pendaftaran SPA9 di Portal Rasmi SPA
Untuk mengetahui soalan yang sering ditanya oleh pemohon berkaitan dengan pendaftaran Login SPA9 Permohonan & Kemaskini Kerja Kosong Kerajaan (SPA8i)Soalan Lazim Dan Jawapan Berkaitan Urusan Pendaftaran Pekerjaan
Sekiranya terlupa kata laluan, pemohon boleh memilih reset kata laluan menggunakan dua pilihan iaitu nama ibu dan tempat kelahiran pemohon semasa mendaftar atau memasukkan alamat pada kad pengenalan kerana no kad pengenalan telah digunakan untuk ID pemohon
Panduan pendaftaran Login SPA9 Permohonan & Kemaskini Kerja Kosong Kerajaan (SPA8i)Manual Pengguna
Pengumuman Penting
Makluman
Untuk makluman, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) telah memutuskan bahawa
a) Tempoh sah laku pendaftaran calon adalah satu (1) tahun
b) Permohonan jawatan adalah sebanyak lima belas (15) jawatan sahaja
c) Permohonan jawatan adalah terhad kepada dasar One Step Lower iaitu (maklumat akademik)
Login SPA9 Permohonan & Kemaskini Kerja Kosong Kerajaan (SPA8i)Calon yang memiliki Ijazah hanya boleh memohon jawatan di peringkat Ijazah sahaja
Login SPA9 Permohonan & Kemaskini Kerja Kosong Kerajaan (SPA8i)Calon yang memiliki Ijazah dan Diploma/STPM/STAM hanya boleh memohon jawatan di peringkat Ijazah dan Diploma/STPM/STAM
Login SPA9 Permohonan & Kemaskini Kerja Kosong Kerajaan (SPA8i)Calon yang memiliki Diploma/STPM/STAM hanya boleh memohon jawatan di peringkat Diploma/STPM/STAM, SPM dan Latihan Separa Perubatan
SPA akan membatalkan semua jawatan pemohon yang tidak memenuhi kriteria seperti di perenggan (a) hingga (c). Justeru, pemohon dinasihatkan untuk mengemaskini Pendaftaran Pekerjaan Dalam Perkhidmatan Awam dan menghantar semula permohonan

Kelayakan Permohonan Pendaftaran

Info
Berikut adalah maklumat berkaitan syarat kelayakan akademik atau taraf pendidikan bagi tujuan permohonan pekerjaan ke perkhidmatan awam, sila klik pada judul pautan berikut
Login SPA9 Permohonan & Kemaskini Kerja Kosong Kerajaan (SPA8i)Pemohon Lepasan SPM (Sijil Pelajaran Malaysia)
Login SPA9 Permohonan & Kemaskini Kerja Kosong Kerajaan (SPA8i)Pemohon Lepasan STPM (Sijil Tinggi Pelajaran / Persekolahan Malaysia)
Login SPA9 Permohonan & Kemaskini Kerja Kosong Kerajaan (SPA8i)Ijazah/ Sarjana/ PHD

Deskripsi Tugas Dan Semakan Keputusan SPA

Deskripsi Tugas
Login SPA9 Permohonan & Kemaskini Kerja Kosong Kerajaan (SPA8i)Maklumat Jawatan (Gaji/Syarat Lantikan/Skop Kerja)
Semakan status pendaftaran
Senarai penjadualan temuduga dan yang berkaitan
Login SPA9 Permohonan & Kemaskini Kerja Kosong Kerajaan (SPA8i)Semakan Status Permohonan SPA Online
Maklumat lengkap membuat permohonan SPA boleh didapati menerusi dengan klik kepada judul pautan berikut
Login SPA9 Permohonan & Kemaskini Kerja Kosong Kerajaan (SPA8i)Pemoh0nan Pekerjaan Perkhidmatan Awam Secara Online (SPA9 Online)
Login SPA9 Permohonan & Kemaskini Kerja Kosong Kerajaan (SPA8i)
Info yang dinyatakan adalah tertakluk kepada sebarang pindaan dan perubahan semasa
Sehubungan dengan itu, pemohon dinasihatkan melayari Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA di pautanLogin SPA9 Permohonan & Kemaskini Kerja Kosong Kerajaan (SPA8i)Portal Rasmi SPAbagi mendapatkan sebarang maklumat yang terkini

Related : perkhidmatan awam spa8i mulai tarikh masa perkhidmatan yang lebih baik spa akan menggunakan sistem pendaftaran pekerjaan suruhanjaya perkhidmatan awam malaysia spa9 sepenuhnya taraf sistem sedia awam spa8i mulai 28 sedia ada untuk memberi untuk memberi perkhidmatan menggantikan borang pendaftaran pekerjaan fasa terakhir sistem sedia ada untuk terakhir bagi menaik taraf, perkhidmatan awam spa9 sepenuhnyauntuk menyemak status permohonanspa9 kecuali untuk menyemaksuruhanjaya perkhidmatan awam spa9kecuali untuk menyemak status, perkhidmatan awam spa9 sepenuhnya untuk menyemak status permohonan spa9 kecuali untuk menyemak suruhanjaya perkhidmatan awam spa9 kecuali untuk menyemak status, peringkat ijazah sarjana muda sarjana muda dan diploma membuat pendaftaran sijil politeknik hanya layak kelayakan ijazah sarjana muda layak memohon jawatan memiliki kelayakan ijazah sarjana, calon yang memiliki kelayakan muda dan diploma stpm sijil politeknik spm svm politeknik hanya layak memohon matrikulasi sijil politeknik spm calon yang memiliki diploma stpm stam sijil matrikulasi sijil politeknik sahaja spm svm dan latihan

 

Ikuti Kami:

 
 

Artikel Berkaitan