Permohonan egtukar pertukaran guru tahun 2020-2021

EGTukar Guru Permohonan

Sistem pengurusan guru (EGtukar) bagi modul pertukaran guru sepanjang tahun 2020 di seluruh negeri Malaysia kini dibuka kepada capaian permohonan untuk guru-guru yang mahu membuat pertukaran ke negeri atau daerah pilihan

Proses pertukaran guru melalui modul e-GTukar bagi tahun 2020 akan dilaksanakan secara berperingkat iaitu sesi Jun 2020 dan sesi Januari 2021 dengan sekali permohonan sahaja

Selari dengan kemajuan teknologi, permohonan pertukaran guru hanya boleh dilakukan secara atas talian sahaja iaitu melalui sistem EGtukar. Tiada permohonan secara manual dan semua permohonan perlulah dibuat pada tarikh yang ditetapkan sahaja

PERMOHONAN EGTUKAR TAHUN 2020 MODUL PERTUKARAN GURU KPM

Permohonan pertukaran guru yang terlibat bagi tahun 2020 Antara Bahagian / Negeri, Antara Daerah Dan Dalam Daerah adalah untuk pegawai perkhidmatan pendidikan gred seperti berikut

INFO EGTUKAR
Gred Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
DG29DG32 (KUP TIME-BASED)DG34 (KUP TIME-BASED)DG38 (KUP TIME-BASED)
DG41DG42DG44 (KUP TIME-BASED)DG48 (KUP TIME-BASED)
DG48 (KUP TIME-BASED)DG54 (KUP TIME-BASED)
TARIKH PERMOHONAN EGTUKAR 2020
DibukaDitutup
17 Februari 2020
17 Mac 2020
Penangguhan pertukaran guru bagi sesi Jun 2020. Pertukaran guru sesi Jun 2020 ditangguh dan akan dilaksanakan bersekali dengan pertukaran guru sesi Januari 2021. Keputusan pertukaran tersebut akan diumumkan pada bulan Disember 2020. Penangguhan ini adalah bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran semasa dan pasca perintah kawalan pergerakan berjalan lancar dan efektif
MEKANISME PERMOHONAN

EGTUKAR 2020

Permohonan Online
Panduan
Bagi yang pertama kali menggunakan sistem pertukaran guru secara online perlu mendaftar terlebih dahulu (Sign Up) menerusi judul pautan di bawah bagi membolehkan sistem tersebut dapat diakses sepenuhnya
Pemohon perlu menggunakan sistem lampu isyarat bagi mendapatkan maklumat kekosongan jawatan dan Opsyen di negeri pilihan menerusi judul pautan di bawah sebelum membuat sebarang pengesahan permohonan
Sistem lampu isyarat itu adalah sebagai petunjuk. Sekiranya lampu isyarat itu berwarna hijau ia menunjukkan terdapat kekosongan perjawatan dan sebaliknya, seandainya berwarna merah
Sebagai makluman, permohonan hanya akan dilayan sekiranya ada kekosongan mengikut opsyen dan antara sebab permohonan tidak dilayan adalah kerana tiada kekosongan di tempat yang dipohon, jadi manfaatkan sistem lampu isyarat tersebut supaya permohonan bertepatan dengan kekosongan yang ada
Bermula bulan Jun tahun 2015 kelulusan pertukaran guru antara negeri dibuat dengan menggunakan sistem lampu isyarat tersebut serta syarat keutamaan lain yang ditetapkan
Bersandarkan sistem itu juga, keputusan kelulusan permohonan guru untuk bertukar ke negeri-negeri pilihan mereka dibuat berdasarkan satu kekosongan bagi satu opsyen
SYARAT UMUM PERMOHONAN PERTUKARAN GURU
1. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) tidak akan mempertimbangkan permohonan jika didapati negeri yang dimohon tidak terdapat kekosongan jawatan
2. Guru tidak boleh bertukar sebelum menerima surat pemakluman kelulusan pertukaran dari jabatan pendidikan negeri asal dan surat penempatan pertukaran dari jabatan pendidikan negeri yang diluluskan
3. KPM tidak akan mempertimbangkan permohonan pembatalan pertukaran setelah permohonan pertukaran diluluskan
4. Penempatan ke sekolah adalah ditentukan oleh jabatan pendidikan negeri / pejabat pendidikan daerah / bahagian-bahagian yang berkenaan di KPM
GURU YANG TIDAK LAYAK MEMOHON PERTUKARAN
1. Guru interim yang sedang mengikuti kursus dalam cuti (KDC)
2. Guru yang sedang bercuti tanpa gaji / separuh gaji
3. Guru yang sedang mengikuti kursus / cuti belajar
4. Guru yang dalam proses atau sedang dikenakan tindakan tatatertib
5. Guru DG42 yang sedang memangku yang belum dinaikkan pangkat
6. Guru cemerlang yang sedang memangku yang belum dinaikkan pangkat
INFO
Setiap tahun, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) tidak dapat memenuhi permohonan pertukaran guru, berikutan ketidakseimbangan perjawatan dan kekosongan di kawasan yang dipohon
MYsumber difahamkan, kementerian sentiasa berusaha memenuhi permohonan guru pulang berkhidmat di negeri masing-masing atau mengikut pasangan dan pihak mereka seboleh-bolehnya mahu semua guru balik mengajar di negeri yang dikehendaki disamping berada dekat dengan keluarga tercinta
Namun, perkara berkenaan tidak dapat dilaksanakan dalam jangka pendek kerana permohonan di beberapa negeri bagi setiap tahun akan melebihi kekosongan jawatan di negeri berkenaan
SESI PERMOHONAN EGTUKAR GURU
Sebelum ini, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melaksanakan operasi pertukaran guru tiga kali setahun iaiu Januari, April dan September
Bermula tahun 2018, KPM akan melaksanakan operasi pertukaran guru sebanyak dua kali setahun dengan sekali permohonan sahaja iaitu pada sesi Jun dan sesi Januari 
Tiada permohonan luar talian/ ‘Off line’ atau secara manual bagi pertukaran guru tahun 2018. Semua permohonan pertukaran adalah melalui dalam talian/ online melalui Modul e-Gtukar
ISU PERTUKARAN GURU
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menjelaskan bahawa pertukaran dan penempatan guru ke sekolah di seluruh negara adalah berdasarkan kepada Kepentingan-kepentingan Perkhidmatan
Prinsip yang digunakan KPM dalam melaksanakan proses Penempatan dan Pertukaran guru adalah berdasarkan kepada lebihan guru, kekurangan pengisian perjawatan guru dan keperluan opsyen di sesebuah negeri
Lebihan GuruBermaksud terdapat lebihan pengisian guru di sesebuah negeri jika dibandingkan dengan perjawatan yang telah diluluskan oleh agensi pusat
Kekurangan Pengisian Perjawatan GuruBermaksud adanya sejumlah perjawatan guru yang masih kosong dan boleh diisi jika dibandingkan dengan jumlah perjawatan yang telah diluluskan oleh agensi pusat
Keperluan OpsyenBermaksud guru mengajar berdasarkan kepada bidang pengkhususan mereka
 

Ikuti Kami:

 
 

Artikel Berkaitan