Semakan ujian MEdSI UA dan temuduga UPSI 2019-2020

10:55 MYredaksi

Artikel ini disemak semula serta info terkini telah dikemaskini pada 27 Disember 2018 jam 10:10 PM

Semakan Check Ujian MEDSI UA UPSI STPM Setaraf

Semakan keputusan panggilan layak menduduki ujian MEdSI bagi Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kemasukan ke Universiti Awam (UA) / UPSI lepasan STPM / Setaraf Sesi Akademik 2019 / 2020

Calon yang memohon program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) di UPSI atau Universiti Awam lain yang terlibat sahaja dipanggil untuk menduduki ujian MEdSI, Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan iaitu termasuk calon UPSI, UUM, UPM, UM, UiTM, UTHM, USM, UKM dan UIAM

SEMAKAN MENDUDUKI UJIAN MEDSI UA DAN TEMUDUGA UPSI 2019-2020

Sebagai makluman, semakan menduduki ujian MEdSI, Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kemasukan ke Universiti Awam (UA) yang terlibat telah diselaraskan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Maklumat yang berkaitan termasuk dengan semakan menduduki temu duga bukan pendidikan bagi UPSI, sila rujuk kepada ruangan berikut

Semakan Panggilan Ujian MEdSI / Temuduga Program Ijazah Sarjana Muda (ISM) Pendidikan UA
Tarikh Semakan Panggilan Ujian MEdSI
Info
Tarikh
Semakan DibukaSemakan Ditutup
semakan menduduki ujian medsi 1
Sistem Aplikasi Semakan Panggilan Ujian MEdSI
Sistem Aplikasi Server
Sila Klik LinkSistem Aplikasi Semakan Panggilan Ujian MEdSI
Sistem aplikasi semakan hanya diaktifkan bermula pada tarikh dan masa seperti yang telah dinyatakan
Contoh Soalan Ujian MeDSI
Tarikh Semakan Panggilan Menduduki Temuduga/ Ujian Khas Program Pendidikan
Tarikh
Semakan DibukaSemakan Ditutup
Sistem Aplikasi Semakan Keputusan Ujian MEdSI Serta Panggilan Menduduki Temuduga Pendidikan
Sistem Aplikasi Server
Sila Klik LinkSistem Aplikasi Semakan Keputusan Ujian MEdSI Serta Panggilan Menduduki Temuduga Pendidikan
Sistem aplikasi semakan hanya diaktifkan bermula pada tarikh dan masa seperti yang telah dinyatakan serta masih tertakluk kepada pindaan
Tarikh Semakan Panggilan Menduduki Temuduga Bukan Pendidikan
Tarikh
Semakan DibukaSemakan Ditutup
Sistem Aplikasi Semakan Panggilan Menduduki Temuduga Bukan Pendidikan
Sistem Aplikasi Server
Sila Klik LinkSistem Aplikasi Semakan Menduduki Temuduga Bukan Pendidikan
Sistem aplikasi semakan hanya diaktifkan bermula pada tarikh dan masa seperti yang telah dinyatakan serta masih tertakluk kepada pindaan
Info lanjut
Info
Sila Klik LinkLaman Web Rasmi Kemasukan UPSI