Semakan keputusan IPG 2021 calon guru PISMP lulusan SPM

Semakan keputusan IPG 2018 calon guru

Calon (pemohon) lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang telah mengemukakan Permohonan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Ambilan tahun 2020 di Institut Pendidikan Guru (IPG) boleh membuat semakan status permohonan dengan mengikuti setiap turutan atau peringkat aktiviti yang terdapat dalam kalendar aktiviti bagi permohonan PISMP

Sebelum mendapat tawaran Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan di Institut Pendidikan Guru (IPG) yang telah ditetapkan, calon perlu melalui beberapa tapisan peringkat pemilihan di antaranya seperti Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), Temu Duga dan Ujian Kelayakan Fizikal (UKF)

Permohonan calon akan ditapis berdasarkan syarat kelayakan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Sila rujuk kepada jadual atau kalendar aktiviti (tarikh tertakluk kepada pindaan semasa) bagi permohonan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Ambilan 2020 untuk Calon Lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sebagai rujukan

Semakan Keputusan Permohonan IPG 2021 Calon Guru Program PISMP Lulusan SPM

Informasi bagi tahun 2021 akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Jadual bagi tahun 2020, adalah seperti berikut:

BilAktivitiTarikh
1.Iklan Permohonan PISMP Ambilan 2020 dalam akhbar tempatan  Feb 2020
2.Permohonan secara atas talian (online) dibuka kepada capaian pemohon (pindaan atau perubahan kemaskini maklumat permohonan boleh dibuat sebelum tarikh sistem aplikasi ditutup)24 Feb (1200 tengahari)
3.Permohonan ditutup17 April (jam 1159 malam)
4.Semakan Keputusan Calon layak dipanggil eUKCG dan Menghantar URL/ link Video Demonstrasi (7 Minit)
Sila Klik Link Apakah Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG)
27 April (jam 200 petang)
5.Ujian kelayakan Calon Guru (UKCG)4 hingga 8 Mei 2020
6.Semakan nama calon berjaya layak dipanggil Temuduga dan Ujian Kecergasan Fizikal (UKF) secara atas talian. Pemohon yang berjaya dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, Borang Butiran Diri melalui laman aplikasi semakan
7.Temuduga dan Ujian Kecergasan Fiikal (IKF). (Sila bawa bersama Surat Panggilan Temuduga, Borang Butiran Diri yang telah dilengkapkan dan Sijil Akademik / Kokurikulum)
8.Semakan Tawaran Calon Berjaya
Calon dikehendaki mencetak surat tawaran sementara melalui laman aplikasi sistem PISMP
Surat Tawaran Rasmi boleh didapati selepas melapor diri di IPG yang ditetapkan
3 Jun 2020
9.Pendaftaran calon di Institut Pendidikan Guru (IPG)
(Calon yang melapor diri boleh mendapatkan Surat Tawaran Berkursus di IPG yang ditetapkan selepas Pendaftaran
1 September 2020

Berikut adalah peringkat-peringkat semakan sehingga keputusan tawaran bagi mengetahui sama ada permohonan ke IPG Ambilan 2020 yang telah dikemukakan itu berjaya atau tidak

Semakan UKCG

Keputusan Calon layak dipanggil eUKCG dan Menghantar URL/ link Video Demonstrasi (7 Minit)
Semakan DibukaSemakan Ditutup
27 April (2.00 petang)3 Mei (1159 malam)
Calon yang dipanggil dikehendaki menyediakan Video Pengenalan Diri/ Demonstrasi (7 Minit) dan menghantar URL Video tersebut kepada IPGM – menerusi Portal PISMP dari 27 April hingga 10 Mei
Sistem Aplikasi Semakan UKCG
Log masuk bagi Semakan Panggilan Menduduki UKCG
Cara Membuat Semakan UKCG
1. Sila masukkan No Kad Pengenalan pemohon dan kata laluan di ruangan Log Masuk Sistem (Semakan UKCG) yang terdapat di laman Aplikasi Permohonan PISMP
2. Kemudian klik pada butang Log Masuk bagi mengakses sistem semakan nama calon berjaya untuk menduduki Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG)
Calon yang terpilih mesti menduduki dan lulus Ujian Kelayakan Guru (UKCG) sebelum layak untuk ke peringkat tapisan seterusnya iaitu Temuduga
Panduan Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG)
Contoh soalan Ujian Kelayakan Calon Guru INSAK

Apakah Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG)

Terdiri daripada Bahagian A dan Bahagian B yang MESTI dijawab oleh calon dalam tempoh 45 minit secara online, Calon hanya dibenarkan menjawab sekali sahaja dalam jangkasama yang ditetapkan. (Sekiranya calon tidak menduduki UKCG secara atas talian pada masa yang ditetapkan akan dikira gagal dalam peringkat saringan)
Format UKCG tahun lepas adalah seperti berikut :-
Info UKCG PISMP
Semakan Temuduga PISMP & Ujian Kecergasan Fizikal (UKF)
Disebabkan pelaksanaan PKP, temuduga telah digantikan dengan penghantaran rakaman video pengajaran dimana link/ url perlu dihantar menerusi portal PISMP
Semakan DibukaMasa
Sistem Aplikasi Semakan Panggilan Temuduga – PISMP
Log masuk bagi Semakan Keputusan Calon Layak dipanggil Temuduga dan UKF
Cara Membuat Semakan Panggilan Temuduga PISMP
1. Sila masukkan No Kad Pengenalan pemohon dan kata laluan di ruangan Log Masuk Sistem yang terdapat di laman Aplikasi Permohonan PISMP
2. Kemudian klik pada butang Log Masuk bagi mengakses sistem semakan nama calon berjaya untuk temuduga
Pemohon yang berjaya dikehendaki mencetak surat panggilan temu duga, borang butiran diri
Semasa menghadiri temuduga pada tarikh ditetapkan iaitu dari 22 hingga 30 April, sila bawa bersama surat panggilan temu duga, borang butiran diri yang telah dilengkapkan dan sijil akademik / kokurikulum
Sesi Temu duga
Info Tips Panduan Temuduga IPG PISMP

Nombor 3 Semakan Keputusan / Tawaran PISMP

Semakan DibukaSemakan Ditutup
3 Jun (200 petang)
Tarikh dan masa sistem aplikasi semakan dibuka masih tertakluk kepada perubahan atau pindaan semasa 
Sistem Aplikasi Semakan Calon Berjaya – PISMP
Log masuk bagi semakan tawaran kemasukan ke IPG
Cara Membuat Semakan Tawaran Calon Berjaya
1. Sila masukkan No Kad Pengenalan pemohon dan kata laluan di ruangan Log Masuk Sistem yang terdapat di laman Aplikasi Permohonan PISMP
2. Kemudian klik pada butang Log Masuk bagi mengakses sistem semakan tawaran calon berjaya
Calon jaya dikehendaki mencetak surat tawaran sementara manakala surat tawaran rasmi boleh didapati selepas melaporkan diri di Institut Pendidikan Guru (IPG) yang telah ditetapkan iaiatu pada 17 Jun 2019
Semakan Keputusan Rayuan PISMP – IPG 
Semakan DibukaSemakan Ditutup
22 Jun 2020 (2 Petang)
Tarikh dan masa sistem aplikasi semakan dibuka masih tertakluk kepada perubahan atau pindaan semasa
Sistem Aplikasi Semakan Calon Gantian – PISMP
Sila Klik Link Sistem Aplikasi Semakan Keputusan Tawaran PISMP 
Sistem aplikasi semakan hanya diaktifkan bermula pada tarikh dan masa yang dinyatakan
Cara Membuat Semakan Tawaran Calon Rayuan Ke IPG
1. Sila masukkan No Kad Pengenalan pemohon dan kata laluan di ruangan Log Masuk Sistem yang terdapat di laman Aplikasi Permohonan PISMP
2. Kemudian klik pada butang Log Masuk bagi mengakses sistem semakan tawaran calon berjaya
Calon yang berjaya diminta membuat pengesahan setuju/menolak tawaran sebelum atau pada 26 Jun 2020 (Jumaat). Jika tidak berbuat demikian akan dianggap menolak tawaran tersebut

Pemilihan Ke Institut Pendidikan Guru (IPG)

Info Pemilihan IPG PISMP
Kriteria pemilihan tahun 2020 : Calon yang terpilih untuk mengikuti program yang ditawarkan adalah bergantung kepada keputusan UKCG, prestasi semasa sesi demonstrasi pengajaran dan skor merit serta perakuan panel (Kelulusan oleh Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Penajaan KPM adalah muktamad)
Tindakan Calon Yang Berjaya Ditawarkan Program di IPG
MY Info Info
Pendaftaran
Calon-calon yang ditawarkan untuk mengikuti program akan mendaftar di institusi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tarikh seperti berikut (tarikh tertakluk kepada pindaan)
BilProgramTarikh Pendaftaran
1Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)1 September 2020
Perjanjian Pendidikan Guru
Info Penjanjian Guru IPG PISMP
Nota Penting
Info Penting IPG PISMP
Info Berkaitan
Sila Klik Link Senarai Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Seluruh Malaysia
Sila Klik Link Semakan Keputusan Permohonan UPU Online UA Politeknik Kolej Komuniti ILKA Lepasan SPM Setaraf
 

Ikuti Kami:

 
 

Artikel Berkaitan