Semakan keputusan IPG 2021 calon guru PISMP lulusan SPM

Semakan keputusan IPG 2018 calon guru

Calon (pemohon) lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang telah mengemukakan Permohonan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) tahun 2021 di Institut Pendidikan Guru (IPG) dahulunya Maktab Perguruan boleh membuat semakan status permohonan dengan mengikuti setiap turutan atau peringkat aktiviti yang terdapat dalam kalendar aktiviti bagi permohonan PISMP

Sebelum mendapat tawaran Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan di Institut Pendidikan Guru (IPG) yang telah ditetapkan, calon perlu melalui beberapa tapisan peringkat pemilihan di antaranya seperti Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), Temu Duga dan Ujian Kelayakan Fizikal (UKF)

Permohonan calon akan ditapis berdasarkan syarat kelayakan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Sila rujuk kepada jadual atau kalendar aktiviti (tarikh tertakluk kepada pindaan semasa) bagi permohonan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) intake 2021 untuk Calon Lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sebagai rujukan

Semakan Keputusan Permohonan IPG 2021 Calon Guru Program PISMP Lulusan SPM

Berikut dikongsikan Jadual bagi tahun 2021 beserta tarikh semakan, adalah seperti berikut:

Bil Aktiviti Tarikh
1.Iklan Permohonan PISMP tahun 2021 dalam akhbar tempatanMac 2021
2.Permohonan secara atas talian (online) dibuka kepada capaian pemohon (pindaan atau perubahan kemaskini maklumat permohonan boleh dibuat sebelum tarikh sistem aplikasi ditutup)15 Mac 2021
3.Permohonan ditutup15 April (jam 1159 malam)
4.Semakan Keputusan Calon layak dipanggil eUKCG dan Menghantar URL/ link Video Demonstrasi (6-8 Minit)

30 April
5.Penyediaan Rakaman Video (VP / VKF)30 April hingga 16 Mei 2021
6.Semakan keputusan e-UKCG Makluman penyediaan video (VP dan VKF)5 Mei hingga 16 Mei 2021
7. Semakan nama calon berjaya layak dipanggil Temuduga dan Ujian Kecergasan Fizikal (UKF) secara atas talian. Pemohon yang berjaya dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, Borang Butiran Diri melalui laman aplikasi semakan
8. Temuduga dan Ujian Kecergasan Fiikal (IKF). (Sila bawa bersama Surat Panggilan Temuduga, Borang Butiran Diri yang telah dilengkapkan dan Sijil Akademik / Kokurikulum)
9.Semakan Tawaran Calon Berjaya
Calon dikehendaki mencetak surat tawaran sementara melalui laman aplikasi sistem PISMP
Surat Tawaran Rasmi boleh didapati selepas melapor diri di IPG yang ditetapkan
8 Julai 2021 (jam 1000 pagi)
10.Pendaftaran calon di Institut Pendidikan Guru (IPG)
(Calon yang melapor diri boleh mendapatkan Surat Tawaran Berkursus di IPG yang ditetapkan selepas Pendaftaran
6 September 2021

Berikut adalah peringkat-peringkat semakan sehingga keputusan tawaran bagi mengetahui sama ada permohonan ke IPG 2021 yang telah dikemukakan itu berjaya atau tidak

Semakan UKCG 

Keputusan Calon layak dipanggil eUKCG dan Menghantar URL/ link Video Demonstrasi (7 Minit)

 • Semakan Dibuka : 30 April
 • Semakan Ditutup : 16 Mei (1159 malam)

Calon yang dipanggil dikehendaki menyediakan Video Pengenalan Diri/ Demonstrasi (6-8 Minit) dan menghantar URL Video tersebut kepada IPGM – menerusi Portal PISMP

Cara Membuat Semakan UKCG

 1. Sila masukkan No Kad Pengenalan pemohon dan kata laluan di ruangan Log Masuk Sistem (Semakan UKCG) yang terdapat di laman Aplikasi Permohonan PISMP
 2. Kemudian klik pada butang Log Masuk bagi mengakses sistem semakan nama calon berjaya untuk menduduki Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG)
 3. Calon yang terpilih mesti menduduki dan lulus Ujian Kelayakan Guru (UKCG) sebelum layak untuk ke peringkat tapisan seterusnya iaitu Temuduga

Apakah Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG)

Terdiri daripada Bahagian A dan Bahagian B yang MESTI dijawab oleh calon dalam tempoh 45 minit secara online, Calon hanya dibenarkan menjawab sekali sahaja dalam jangkasama yang ditetapkan. (Sekiranya calon tidak menduduki UKCG secara atas talian pada masa yang ditetapkan akan dikira gagal dalam peringkat saringan)

Format UKCG tahun lepas adalah seperti berikut :-

Info UKCG PISMP

Semakan Temuduga PISMP & Ujian Kecergasan Fizikal (UKF)

Disebabkan pelaksanaan PKP, temuduga telah digantikan dengan penghantaran rakaman video pengajaran dimana link/ url perlu dihantar menerusi portal PISMP

 • Semakan Dibuka : –

Sistem Aplikasi Semakan Panggilan Temuduga – PISMP

 • Log masuk bagi Semakan Keputusan Calon Layak dipanggil Temuduga dan UKF

Cara Membuat Semakan Panggilan Temuduga PISMP

 1. Sila masukkan No Kad Pengenalan pemohon dan kata laluan di ruangan Log Masuk Sistem yang terdapat di laman Aplikasi Permohonan PISMP
 2. Kemudian klik pada butang Log Masuk bagi mengakses sistem semakan nama calon berjaya untuk temuduga

Pemohon yang berjaya dikehendaki mencetak surat panggilan temu duga, borang butiran diri. Semasa menghadiri temuduga pada tarikh ditetapkan iaitu dari 22 hingga 30 April, sila bawa bersama surat panggilan temu duga, borang butiran diri yang telah dilengkapkan dan sijil akademik / kokurikulum

Info Tips Panduan Temuduga IPG PISMP

Semakan Keputusan/ Tawaran PISMP

Tarikh dan masa sistem aplikasi semakan dibuka masih tertakluk kepada perubahan atau pindaan semasa

 • Semakan Dibuka : 8 Julai 2021, jam 1000 pagi
 • Semakan Ditutup : –

Untuk membuat semakan, sila buka pautan berikut:

Cara Membuat Semakan Tawaran Calon Berjaya

 1. Sila masukkan No Kad Pengenalan pemohon dan kata laluan di ruangan Log Masuk Sistem yang terdapat di laman Aplikasi Permohonan PISMP
 2. Kemudian klik pada butang Log Masuk bagi mengakses sistem semakan tawaran calon berjaya

Calon jaya dikehendaki mencetak surat tawaran sementara manakala surat tawaran rasmi boleh didapati selepas melaporkan diri di Institut Pendidikan Guru (IPG) yang telah ditetapkan iaitu pada 6 September 2021

Semakan Keputusan Rayuan PISMP – IPG 

Tarikh dan masa sistem aplikasi semakan dibuka masih tertakluk kepada perubahan atau pindaan semasa

 • Semakan Dibuka : –
 • Semakan Ditutup : –

Sistem aplikasi semakan hanya diaktifkan bermula pada tarikh dan masa yang dinyatakan

Cara Membuat Semakan Tawaran Calon Rayuan Ke IPG

 1. Sila masukkan No Kad Pengenalan pemohon dan kata laluan di ruangan Log Masuk Sistem yang terdapat di laman Aplikasi Permohonan PISMP
 2. Kemudian klik pada butang Log Masuk bagi mengakses sistem semakan tawaran calon berjaya

Calon yang berjaya diminta membuat pengesahan setuju/menolak tawaran sebelum atau pada 26 Jun 2020 (Jumaat). Jika tidak berbuat demikian akan dianggap menolak tawaran tersebut

Pemilihan Ke Institut Pendidikan Guru (IPG)

Info Pemilihan IPG PISMP

Kriteria pemilihan tahun 2020 : Calon yang terpilih untuk mengikuti program yang ditawarkan adalah bergantung kepada keputusan UKCG, prestasi semasa sesi demonstrasi pengajaran dan skor merit serta perakuan panel (Kelulusan oleh Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Penajaan KPM adalah muktamad)

Tindakan Calon Yang Berjaya Ditawarkan Program di IPG

Calon-calon yang ditawarkan untuk mengikuti program akan mendaftar di institusi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tarikh seperti berikut (tarikh tertakluk kepada pindaan)

 1. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) : 6 September 2021

Perjanjian Pendidikan Guru

Info Penjanjian Guru IPG PISMP

Nota Penting

Info Penting IPG PISMP

 

Ikuti Kami:

 
 

Artikel Berkaitan