Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPMU Tamadun Awal Manusia

22:57 MYredaksi

Artikel ini disemak semula serta info terkini telah dikemaskini pada 29 Mei 2019 jam 06:06 PM

tema umum sejarah kertas 3 spmu

Tajuk atau Tema Umum Sejarah Kertas 3 bulan Jun untuk calon persendirian Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan (SPMU) telah diumumkan oleh Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia (LPKPM) bagi membolehkan calon untuk membuat persediaan dalam menjawab soalan bagi Tugasan Spesifik yang akan hanya diketahui pada hari peperiksaan nanti

Sejarah Kertas 3 SPM adalah open book test di mana pelajar adalah dibenarkan untuk membawa apa jua sumber, buku teks, nota bertulis, risalah, majalah, akhbar dan sumber ilmiah ke dalam dewan/ bilik peperiksaan. Namun, pelajar adalah dilarang untuk membawa alat atau peranti elektronik

Calon dikehendaki membaca dan meneliti Tema Umum tersebut dan membuat persediaan awal sebelum hari peperiksaan dan kertas peperiksaan ini mestilah diberikan kepada calon enam minggu sebelum tarikh peperiksaan diadakan

TEMA UMUM SEJARAH KERTAS 3 SPMU 1249/3 TAHUN 2018 (SPM ULANGAN)

Berikut adalah tajuk atau tema umum soalan untuk mata pelajaran Sejarah Kertas 3 (1249/3) bagi peperiksaan SPMU yang boleh di muat turun di Portal Rasmi Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia

TEMA UMUM : TAMADUN AWAL MANUSIA
tema umum tamadun awal manusia
Kerajaan awal di Asia Tenggara terdiri daripada dua bentuk iaitu kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Kedua-dua kerajaan saling memerlukan antara satu sama lain. Masyarakat dalam kerajaan awal di Asia Tenggara berusaha menguasai alam sekitar untuk membaiki taraf hidup
ARAHAN KEPADA CALON
Nombor 1Calon dikehendaki membaca dan meneliti Tema Umum dan membuat persediaan awal sebelum hari peperiksaan
Nombor 2Calon boleh berbincang dengan guru dan rakan-rakan untuk mendapat dan mengumpulkan maklumat berkaitan
Nombor 3Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan Tema Umum yang diberi sebagai persediaan menjawab soalan bagi Tugasan Spesifik dalam Sejarah 1249/3
Nombor 4Calon boleh mendapatkan sumber maklumat daripada buku teks, bahan bacaan ilmiah, akhbar, internet dan bahan-bahan yang berkaitan
Nombor 5Calon dibenarkan membawa masuk dokumen seperti buku teks, bahan bacaan ilmiah, nota bertulis atau bahan fotostat dan bahan bercetak ke dalam dewan/ bilik peperiksaan
Nombor 6Calon tidak dibenarkan sama sekali membawa alat atau peranti elektronik ke dalam bilik/dewan peperiksaan
Nombor 7Penggunaan bahan rujukan semasa peperiksaan hendaklah tidak mengganggu calon lain
Nombor 8Calon dinasihatkan supaya memperluas bahan bacaan agar tidak hanya bergantung kepada maklumat daripada buku teks semata-mata untuk menghasilkan jawapan yang mantap
MUAT TURUN/ DOWNLOAD  TEMA UMUM
Mata PelajaranJenisTarikh
Sejarah Kertas 3 SPMUOpen book testJun 2018
Klik LinkTema Umum Sejarah Kertas 3 SPMU Tahun 2018 & Arahan Kepada Guru/ Calon
Sertai channel rasmi MYSumber.
Informasi terkini terus ke telefon anda!
Sertai channel rasmi MYSumber.
Informasi terkini terus ke telefon anda!