Permohonan Dana Rumah Mampu Milik BNM 2019 (Bank Negara Malaysia)

21:18 MYredaksi

Artikel ini disemak semula serta info terkini telah dikemaskini pada 29 Mei 2019 jam 05:47 PM

Dana Rumah Mampu Milik Bank Negara Malaysia 2019

Rakyat Malaysia sekali lagi diberikan khabar gembira apabila kerajaan bakal memberikan bantuan pembiayaan pemilikan rumah pertama. Bantuan ini dikenali sebagai Dana Rumah Mampu Milik Bank Negara Malaysia (BNM) yang dikhususkan bagi golongan berpendapatan rendah. Dana ini akan membantu pembeli rumah yang layak untuk mendapatkan pembiayaan sama ada secara konvensional atau Islamik pada kadar konsesi di institusi kewangan yang mengambil bahagian

Pengumuman yang dibuat melalui Belanjawan 2019 atau Bajet 2019 ini memperuntukkan dana keseluruhan berjumlah RM 1 billion. Dana ini tersedia selama dua tahun mulai 2 Januari 2019 atau sehingga habis digunakan kesuluruhan jumlahnya. Antara institusi kewangan yang mengambil bahagian adalah Ambank, Bank Simpanan Nasional, CIMB Bank, Maybank dan RHB Bank

Kerajaan amat mengambil berat terhadap kebajikan masyarakat dengan memberikan pelbagai skim dan bantuan untuk mengurangkan beban rakyat. Bagi memastikan bekalan rumah mampu milik mencukupi, Belanjawan 2019 turut memperuntukkan RM 1.5 bilion untuk membina dan menyiapkan rumah mampu milik di bawah Program Perumahan Rakyat, Perumahan Rakyat 1 Malaysia (PR1MA), Perumahan Penjawat Awam Malaysia dan Syarikat Perumahan Nasional Berhad

Keprihatinan kerajaan bukan sahaja terhadap pembinaan rumah mampu milik tetapi juga kepada cara pemilikan iaitu pembiayaan untuk membeli rumah bagi rakyat yang kurang berkemampuan. Sehubungan itu kerajaan memperkenalkan modul pendidikan kewangan yang padat dan mudah difahami bagi membantu pemohon atau pembeli rumah pertama ini. Modul yang disediakan oleh Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) ini boleh membantu para pembeli rumah untuk menilai kemampuan atau kedudukan kewangan mereka bagi memiliki rumah

PERMOHONAN DANA RUMAH MAMPU MILIK BANK NEGARA MALAYSIA (BNM) 2019

Berikut dinyatakan syarat kelayakan bagi memohon dana rumah mampu milik BNM beserta ciri utama pembiayaan dana Rumah Mampu Milik BNM bagi kemudahan mereka yang berminat untuk memohon

SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN DANA RUMAH MAMPU MILIK BNM
Nombor 1Individu yang memohon mestilah terdiri daripada warganegara Malaysia
Nombor 2Pemohon mestilah berpendapatan maksimum sebanyak RM2,300 sebulan bagi seisi rumah
Nombor 3Pemohon mestilah pekerja makan gaji ataupun bekerja sendiri
Nombor 4Pemohon terdiri daripada peminjam tunggal atau peminjam bersama
Nombor 5Pemohon tidak mempunyai sebarang rekod pembiayaan terjejas untuk tempoh 12 bulan yang lalu
CIRI UTAMA DANA RUMAH MAMPU MILIK BNM 
Harga Harta TanahHarga harta tanah adalah terhad sehingga RM150,000 sahaja 
Jenis Harta TanahTerhad kepada harta tanah kediaman di pasaran utama sahaja
Margin Pembiayaan Margin pembiayaan dibenarkan meliputi pembayaran bagi wang pendahuluan serta jaminan gadai janji bertempoh / caruman takaful
Tempoh PembiayaanSehingga 40 tahun atau sehingga umur 70 tahun (yang mana lebih rendah)
Moratorium penjualan harta tanah5 Tahun
Tarikh SemakanTARIKH PEMBERIAN DANA RUMAH MAMPU MILIK BNM
Aplikasi BukaMulaAplikasi TutupTamat
2 Januari 2019
Sehingga habis jumlah keseluruhan dana
Point HuraianDana ini akan tersedia selama dua tahun bermula 2 Januari 2019 atau sehingga habis keseluruhan jumlah RM1 Bilion digunakan
PENDIDIKAN KEWANGAN BAGI DANA RUMAH MAMPU MILIK BNM
Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) telah menyediakan modul pendidikan kewangan mandatori atas talian (online)
Modul ini akan membantu bakal peminjam untuk lebih memahami komitmen kewangan mereka sebelum membeli rumah
Modul boleh diakses di pautan disediakan di bawah mulai 3 November 2018
Sila Klik LinkModul Pendidikan Kewangan AKPK
INSENTIF LAIN BAGI PEMILIKAN RUMAH PERTAMA UNTUK GOLONGAN BERPENDAPATAN SEDERHANA BAJET 2019
Selain daripada bantuan pembiayaaan dana rumah mampu milik BNM ini, keraajaan melalui Belanjawan 2019 turut mengumumkan bantuan terhadap golongan berpendapatan sederhana untuk membeli rumah pertama bernilai sehingga RM500,000 iaitu: 
A HurufPengecualian duti setem sehingga RM300, 000 yang pertama ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi tempoh dua tahun hingga Disember 2020
B HurufPeruntukan sebanyak RM25 juta kepada Cagamas Bhd untuk menyediakan jaminan pajak gadai bagi membolehkan peminjam mendapat pembiayaan lebih tinggi seperti bayaran deposit hanya untuk pembeli rumah pertama dengan pendapatan isi rumah sehingga RM5,000 
Nota Penjimatan sebanyak 7 % hingga 11 % dijangka bakal dinikmati oleh pembeli rumah pertama dengan adanya bantuan seperti ini selain daripada sebarang potongan diskaun yang ditawarkan oleh syarikat pemaju
MAKLUMAT LANJUT DAN PERTANYAAN 
Pemohon yang berminat boleh menghubungi pusat talian institusi kewangan yang mengambil bahagian seperti tertera di bawah:
Institusi KewanganNombor Talian
BNMTELELINK1-300-88-5465
Bank Simpanan Nasional (BSN)1-300 88 1900
Malayan Banking Berhad (Maybank)1-300 88 6688 
AmBank (M) Berhad (AmBank)03-2178 8888 
CIMB Bank Berhad (CIMB)03-6204 7788
RHB Bank Berhad (RHB)03-9206 8118 (Semenanjung Malaysia)
08-2276118 (Sabah dan Sarawak)