Semakan keputusan egtukar 2017 sesi pertukaran guru terkini

18:01 MYredaksi

Maklumat terkini untuk artikel ini telah dikemaskini pada 7 Jun 2017 jam 04:15 PM

Result EGTukar

Guru-guru yang telah mengemukakan permohonan pertukaran guru antara bahagian / negeri, antara daerah dan dalam daerah bagi pertukaran sesi sepanjang tahun (2017)

Sistem pengurusan guru (EGtukar) bagi modul pertukaran guru sepanjang tahun 2017 iaitu yang terkini sesi JUN 2017 di seluruh negeri Malaysia akan dibuka kepada capaian atas tujuan semakan keputusan status kelulusan dan penempatan kepada guru-guru yang telah membuat pertukaran ke negeri atau daerah pilihan

SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN EGTUKAR PERTUKARAN GURU SESI JUN 2017

Semakan keputusan permohonan pertukaran guru terlibat bagi sesi Jun 2017 membabitkan Antara Negeri / Bahagian, Antara Daerah Dan Dalam Daerah adalah untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan gred seperti berikut

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
GRED DG29, DG32 (KUP TIME-BASED), DG34 (KUP TIME-BASED), DG38 (KUP TIME-BASED), DG41, DG42, DG44 (KUP TIME-BASED), DG48 (KUP TIME-BASED), DG52 (KUP TIME-BASED) DAN DG54 (KUP TIME-BASED)
Keputusan Kelulusan Permohonan Pertukaran Guru Antara Negeri
Info
Nombor 1
Tarikh Semakan Status Kelulusan di Modul e-GTukar 
Semakan DibukaSemakan Ditutup
28 Mei 2017
Selepas jam 8:00 malam
Tarikh Semakan Penempatan Pertukaran Diluluskan di Modul e-GTukar
Semakan DibukaSemakan Ditutup
7 Jun 2017
Semakan merangkumi penempatan guru yang lulus pertukaran antara negeri serta keputusan penempatan bagi pertukaran antara daerah / dalam daerah
Aplikasi SistemSistem Aplikasi Modul Pengurusan Guru – Pertukaran Guru
Sila Klik LinkSistem EGtukar Keputusan Permohonan Pertukaran Guru Secara Online
Sila Log Masuk ke sistem Modul Pengurusan Guru dengan menggunakan ID Pengguna, kata laluan dan kad pengenalan masing-masing bagi mengakses sepenuhnya menu capaian bagi semakan keputusan permohonan EGtukar
Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Diluluskan
Tarikh Lapor Diri12 Jun 2017
Nombor 2
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menerima sebanyak 20,470 permohonan pertukaran guru bagi sesi Jun 2017
Jumlah Permohonan Dan Alasan
6,635Guru duka lara (guru yang tinggal berasingan daripada pasangan masing-masing)
4,126Tempoh perkhidmatan
3,655Permohonan bersama
674Sakit kronik
139Ancaman keselamatan
Jumlah SelebihnyaPelbagai Alasan lain
Secara keseluruhannya bagi permohonan pertukaran sesi Jun 2017, hanya 2,825 atau 13.8 peratus permohonan yang diluluskan kerana tidak mahu menjejaskan sesi pengajaran dan pembelajaran terutama bagi guru yang mengajar di kelas-kelas peperiksaan awam
Daripada jumlah yang diluluskan bagi sesi pertukaran Jun 2017, sebanyak 2,261 atau 80 peratus adalah membabitkan kes Guru duka lara
Guru – guru yang gagal dalam permohonan pertukaran sesi Jun 2017 diharap bersabar kerana masih mempunyai peluang untuk sesi pertukaran Oktober 2017 dan Januari 2018
Nombor 3
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menjelaskan bahawa pertukaran dan penempatan guru ke sekolah di seluruh negara adalah berdasarkan kepada kepentingan-kepentingan Perkhidmatan
Prinsip yang digunakan KPM dalam melaksanakan proses Penempatan dan Pertukaran guru adalah berdasarkan kepada lebihan guru, kekurangan pengisian perjawatan guru dan keperluan opsyen di sesebuah negeri
Lebihan GuruBermaksud terdapat lebihan pengisian guru di sesebuah negeri jika dibandingkan dengan perjawatan yang telah diluluskan oleh agensi pusat
Kekurangan Pengisian Perjawatan GuruBermaksud adanya sejumlah perjawatan guru yang masih kosong dan boleh diisi jika dibandingkan dengan jumlah perjawatan yang telah diluluskan oleh agensi pusat
Keperluan OpsyenBermaksud guru mengajar berdasarkan kepada bidang pengkhususan mereka
MYsumber difahamkan kementerian sentiasa berusaha memenuhi permohonan guru pulang berkhidmat di negeri masing-masing atau mengikut pasangan
Namun perkara itu tidak dapat dilaksanakan dalam jangka pendek kerana permohonan terutama untuk sesetengah negeri kebiasaannya akan mengalami ketidakseimbangan perjawatan atau kepentingan perkhidmatan dan kekosongan keperluan opsyen di negeri terbabit
Butang FacebookButang TwitterButang Google