Semakan keputusan egtukar 2018 sesi pertukaran guru terkini

20:37 MYredaksi

Artikel ini disemak semula serta info terkini telah dikemaskini pada 9 Jun 2018 jam 11:08 PM

Result EGTukar Guru

Guru-guru yang telah mengemukakan permohonan pertukaran guru antara bahagian / negeri, antara daerah dan dalam daerah bagi pertukaran sesi sepanjang tahun (2018)

Sistem pengurusan guru (EGtukar) bagi modul pertukaran guru sepanjang tahun 2018 iaitu yang terkini Sesi Jun 2018 di seluruh negeri Malaysia akan dibuka kepada capaian atas tujuan semakan keputusan status kelulusan dan penempatan kepada guru-guru yang telah membuat pertukaran ke negeri atau daerah pilihan

Untuk makluman, proses pertukaran guru melalui modul e-GTukar bagi tahun 2018 akan dilaksanakan secara berperingkat iaitu sesi Jun 2018 dan sesi Januari 2019 dengan sekali permohonan sahaja

SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN EGTUKAR PERTUKARAN GURU SESI JUN 2018

Semakan keputusan permohonan pertukaran guru terlibat bagi sesi Jun 2018 membabitkan Antara Negeri / Bahagian, Antara Daerah Dan Dalam Daerah adalah untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan gred seperti berikut

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
GRED DG29, DG32 (KUP TIME-BASED), DG34 (KUP TIME-BASED), DG38 (KUP TIME-BASED), DG41, DG42, DG44 (KUP TIME-BASED), DG48 (KUP TIME-BASED), DG52 (KUP TIME-BASED) DAN DG54 (KUP TIME-BASED)
Tarikh Semakan Status Kelulusan di Modul e-GTukar
Semakan status kelulusan permohonan pertukaran guru serta penempatan bagi sesi Jun 2018 boleh dibuat mengikut ketetapan seperti tarikh di bawah
Tarikh Semakan Keputusan Pertukaran Guru Antara Negeri Jun 2018
Semakan DibukaSemakan Ditutup
1 Jun 2018 (Mulai 800 malam)
Semakan kelulusan permohonan pertukaran antara Negeri/ Bahagian
Tarikh Semakan Penempatan Bagi Guru Yang Lulus Pertukaran Antara Negeri / Daerah / Dalam Daerah Jun 2018
Semakan DibukaSemakan Ditutup
9 Jun 2018 (Mulai 800 malam)
Semakan penempatan guru yang lulus pertukaran antara Negeri/ Bahagian, Pertukaran Antara Daerah dan Pertukaran Dalam Daerah
Sistem Aplikasi Modul Pengurusan Guru – Pertukaran Guru
Semakan status kelulusan serta penempatan guru bagi sesi Jun 2018 boleh dibuat di laman Sistem Pertukaran Guru Secara Atas Talian Online
Sistem Aplikasi ServerSila Klik LinkSistem EGtukar Online – Keputusan Permohonan Pertukaran Dan Penempatan Guru
MYNotaSila Log Masuk ke sistem Modul Pengurusan Guru (EGtukar) dengan menggunakan ID Pengguna, kata laluan dan kad pengenalan masing-masing bagi mengakses sepenuhnya menu capaian bagi semakan keputusan kelulusan permohonan dan penempatan
Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Diluluskan
Tarikh Lapor Diri11 Jun 2018
Pertukaran yang telah diluluskan adalah muktamad dan tidak boleh dibatalkan
Semua pertukaran sesi Jun 2018 yang tidak berjaya akan dipertimbangkan pada sesi berikutnya iaitu pada Januari 2019
Maklumat Analisa / Statistik Pertukaran Guru Sesi Januari 2018 Mengikut Negeri
Sila Klik LinkPermohonan Guru (Keluar / Masuk)
Pernyataan Info
Pertukaran guru melalui modul e-GTukar bagi tahun 2018 akan dilaksanakan secara berperingkat iaitu Jun 2018 dan Januari 2019 dengan sekali permohonan sahaja
Soalan JawapanSoalan Yang Sering Ditanya Dan Jawapan (Pertukaran Guru)
PDF LampiranSila Klik LinkFAQ – Pertukaran Guru
MYNota
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menjelaskan bahawa pertukaran dan penempatan guru ke sekolah di seluruh negara adalah berdasarkan kepada kepentingan-kepentingan Perkhidmatan
Prinsip yang digunakan KPM dalam melaksanakan proses Penempatan dan Pertukaran guru adalah berdasarkan kepada lebihan guru, kekurangan pengisian perjawatan guru dan keperluan opsyen di sesebuah negeri
Lebihan GuruBermaksud terdapat lebihan pengisian guru di sesebuah negeri jika dibandingkan dengan perjawatan yang telah diluluskan oleh agensi pusat
Kekurangan Pengisian Perjawatan GuruBermaksud adanya sejumlah perjawatan guru yang masih kosong dan boleh diisi jika dibandingkan dengan jumlah perjawatan yang telah diluluskan oleh agensi pusat
Keperluan OpsyenBermaksud guru mengajar berdasarkan kepada bidang pengkhususan mereka
MYsumber difahamkan kementerian sentiasa berusaha memenuhi permohonan guru pulang berkhidmat di negeri masing-masing atau mengikut pasangan
Namun perkara itu tidak dapat dilaksanakan dalam jangka pendek kerana permohonan terutama untuk sesetengah negeri kebiasaannya akan mengalami ketidakseimbangan perjawatan atau kepentingan perkhidmatan dan kekosongan keperluan opsyen di negeri terbabit