Kalendar MUET 2021 MPM (Tarikh Ujian & Pendaftaran)

Kalendar Peperiksaan MUET

Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) adalah sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam mengendalikan Malaysian University English Test (MUET) di Malaysia. MPM akan menguruskan dari segi pendaftaran calon dalam peperiksaan MUET, pelaksanaan peperiksaan MUET dan juga keputusan peperiksaan MUET tersebut. Lazimnya kalendar peperiksaan MUET bagi tahun tersebut akan dikeluarkan sekitar bulan Oktober tahun sebelumnya untuk memudahkan perancangan calon dalam membuat pendaftaran peperiksaan.

MUET adalah peperiksaan bahasa Inggeris yang dilaksanakan pada peringkat pra-universiti seperti matrikulasi, asasi, STPM dan juga diploma. MUET diperkenalkan dengan tujuan untuk mengukur tahap penguasaan bahasa Inggeris para pelajar sebelum melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam pengajian ijazah. Peperiksaan MUET wajib diambil bagi pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) tempatan

Peperiksaan MUET terdiri daripada empat jenis ujian iaitu Listening Test atau Ujian Pendengaran selama 30 minit (45 markah), Speaking Test atau Ujian Lisan selama 30 minit (45 markah), Reading Test atau Ujian Pemahaman iaitu soalan objektif selama 90 minit (120 markah) dan juga Writing Test atau Ujian Penulisan selama 90 minit (90 markah)

Untuk panduan para calon peperiksaan, ini akan memberikan jumlah keseluruhan markah sebanyak 300 markah dan keputusan akan diberikan berdasarkan gred atau dinamakan sebagai Band

Setiap tahun Peperiksaan MUET akan dijalankan sebanyak 3 kali atau 3 sesi dalam setahun. Ianya akan berlangsung dalam 3 bulan yang berbeza seperti sesi Mac, sesi Julai dan sesi November ditetapkan oleh MPM

Bermula tahun 2018, MPM juga telah memperkenalkan sistem peperiksaan baharu MUET iaitu Malaysian University English Test, MUET on Demand (MoD) di mana calon mempunyai pilihan untuk menduduki peperiksaan di luar waktu peperiksaan MUET sesi 1,2, dan 3

Kalendar Jadual Peperiksaan MUET 2021 MPM Tarikh Pendaftaran Dan Ujian Lisan/ Bertulis

Bagi pelajar yang bercadang untuk mengambil peperiksaan MUET pada tahun 2021, boleh melihat kalendar peperiksaan MUET bagi tahun 2021 yang telah dikeluarkan secara rasmi oleh MPM bagi merujuk tarikh pendaftaran Malaysian English University Test (MUET) di buka untuk kemasukan ke universiti awam

Berikut dikongsikan kalendar peperiksaan muet 2021 seperti tarikh pendaftaran dan tarikh menduduki peperiksaan MUET bagi setiap ujian mengikut sesi untuk panduan para calon

Kalendar MUET 2021

PERKARASESI
Sesi 1Sesi 2Sesi 3
Tarikh Pendaftaran Dibuka13 November 20209 Februari 202127 Julai 2021
Tarikh Pendaftaran Ditutup14 Disember 202028 Mac 202112 September 2021
Tarikh Ujian Lisan (Speaking)17, 18, 22, 23, 24 dan 25 Februari 20218, 9, 10, 15, 16 dan 17 November 2021

12, 13, 14, 18, 20 dan 21 Oktober 2021

17, 19, 20, 24, 25 dan 26 Januari 2022
23, 24, 25, 29 & 30 November, dan 1 Disember 2021
Tarikh Ujian Bertulis (Reading, Writing, dan Listening) 10 April 2021
23 Oktober 2021

3 Julai 2021

15 Januari 2022

4 Disember 2021

SUMBER : MUET 2021

Nota: 

Dikemaskini berdasarkan MPM pada 3 September 2021

Calon juga dinasihatkan untuk membuat semakan slip daftar peperiksaan MUET melalui laman web. Semakan slip daftar Malaysian University English Test (MUET) adalah untuk memastikan pendaftaran berjaya

Apa yang dimaksudkan “hanya untuk calon MUET yang mengulang”? Ianya bermaksud calon MUET sesi 1 boleh mengulang MUET sesi 2 selepas mengetahui keputusan sesi 1 bagi memperbaiki dan seterusnya memenuhi syarat kemasukan ke program pengajian UPU. Calon perlu mendaftar setelah tarikh pendaftaran dibuka

Semua maklumat yang tertera tertakluk kepada pindaan dan kelulusan Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia

Related : permohonan kemasukan

 

Ikuti Kami:

 
 

Artikel Berkaitan