Kalendar MUET 2020 MPM (Tarikh Ujian & Pendaftaran)

Kalendar MUET 2020 MPM (Tarikh Ujian & Pendaftaran)

Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) adalah sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam mengendalikan Malaysian University English Test (MUET) di Malaysia. MPM akan menguruskan dari segi pendaftaran calon dalam peperiksaan MUET, pelaksanaan peperiksaan MUET dan juga keputusan peperiksaan MUET tersebut. Lazimnya kalendar peperiksaan MUET bagi tahun tersebut akan dikeluarkan sekitar bulan Oktober tahun sebelumnya untuk memudahkan perancangan calon dalam membuat pendaftaran peperiksaan.

MUET adalah peperiksaan bahasa Inggeris yang dilaksanakan pada peringkat pra-universiti seperti matrikulasi, asasi, STPM dan juga diploma. MUET diperkenalkan dengan tujuan untuk mengukur tahap penguasaan bahasa Inggeris para pelajar sebelum melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam pengajian ijazah. Peperiksaan MUET wajib diambil bagi pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) tempatan

Peperiksaan MUET terdiri daripada empat jenis ujian iaitu Listening Test atau Ujian Pendengaran selama 30 minit (45 markah), Speaking Test atau Ujian Lisan selama 30 minit (45 markah), Reading Testatau Ujian Pemahaman iaitu soalan objektif selama 90 minit (120 markah) dan juga Writing Test atau Ujian Penulisan selama 90 minit (90 markah)

Untuk panduan para calon peperiksaan, ini akan memberikan jumlah keseluruhan markah sebanyak 300 markah dan keputusan akan diberikan berdasarkan gred atau dinamakan sebagai Band

Setiap tahun Peperiksaan MUET akan dijalankan sebanyak 3 kali atau 3 sesi dalam setahun. Ianya akan berlangsung dalam 3 bulan yang berbeza seperti sesi Mac, sesi Julai dan sesi November ditetapkan oleh MPM

Bermula tahun 2018, MPM juga telah memperkenalkan sistem peperiksaan baharu MUET iaitu Malaysian University English Test, MUET on Demand (MoD) di mana calon mempunyai pilihan untuk menduduki peperiksaan di luar waktu peperiksaan MUET sesi 1,2, dan 3

KALENDAR JADUAL PEPERIKSAAN MUET 2020 MPM TARIKH PENDAFTARAN DAN UJIAN LISAN/ BERTULIS

Bagi pelajar yang bercadang untuk mengambil peperiksaan MUET pada tahun 2020, boleh melihat kalendar peperiksaan MUET bagi tahun 2020 yang telah dikeluarkan secara rasmi oleh MPM bagi merujuk tarikh pendaftaran Malaysian English University Test (MUET) di buka untuk kemasukan ke universiti awam

Berikut adalah perincian bagi Kalendar Peperiksaan MUET seperti tarikh pendaftaran dan tarikh menduduki peperiksaan MUET bagi setiap ujian mengikut sesi untuk panduan para calon

KALENDAR MUET 2020

PERKARASESI
Sesi 1Sesi 2Sesi 3
Tarikh Pendaftaran Dibuka14 November 20194 Februari 2020

25 Ogos 2020 (Hanya untuk calon MUET Sesi 1 yang mengulang sahaja)

21 Mei 2020
Tarikh Pendaftaran Ditutup9 Januari 20208 Julai 2020

30 Ogos 2020 (Hanya untuk calon MUET Sesi 1 yang mengulang sahaja)

8 Julai 2020
Tarikh Ujian Lisan (Speaking)TARIKH UJIAN SPEAKING TELAH DILAKSANAKAN21, 22, 23, 28, 29, dan 30 September 202021, 22, 23, 28, 29 dan 30 September 2020
Tarikh Ujian Bertulis (Reading, Writing, dan Listening)19 Septermber 2020
(pindaan dari 27 Jun)
31 Oktober 202031 Oktober 2020
Kalendar MUET 2020 MPM (Tarikh Ujian & Pendaftaran)Dikemaskini berdasarkan MPM pada 11 Jun 2020
Kalendar MUET 2020 MPM (Tarikh Ujian & Pendaftaran)Calon juga dinasihatkan untuk membuat semakan slip daftar peperiksaan MUET melalui laman web. Semakan slip daftar Malaysian University English Test (MUET) adalah untuk memastikan pendaftaran berjaya
Kalendar MUET 2020 MPM (Tarikh Ujian & Pendaftaran)MUET sesi 3 telah dibatalkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia
Kalendar MUET 2020 MPM (Tarikh Ujian & Pendaftaran)Apa yang dimaksudkan “hanya untuk calon MUET yang mengulang”? Ianya bermaksud calon MUET sesi 1 boleh mengulang MUET sesi 2 selepas mengetahui keputusan sesi 1 bagi memperbaiki dan seterusnya memenuhi syarat kemasukan ke program pengajian UPU
Kalendar MUET 2020 MPM (Tarikh Ujian & Pendaftaran)Semua maklumat yang tertera tertakluk kepada pindaan dan kelulusan Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia

Berikut adalah pengumuman rasmi daripada Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) bagi mencegah penularan wabak Covid-19,tarikh pendaftaran dibuka, tarikh baharu ujian speaking dan ujian bertulis MUET bagi tahun 2020 telah dipinda seperti di bawah:

Kalendar MUET 2020 MPM (Tarikh Ujian & Pendaftaran) INFO TERKINI: PEMAKLUMAN PINDAAN TARIKH PEPERIKSAAN MUET 2020

Kalendar MUET 2020 MPM (Tarikh Ujian & Pendaftaran)
Kalendar MUET 2020 MPM (Tarikh Ujian & Pendaftaran)INFO BERKAITAN
Kalendar MUET 2020 MPM (Tarikh Ujian & Pendaftaran)Download Kalendar Peperiksaan MUET 2020 MPM
Kalendar MUET 2020 MPM (Tarikh Ujian & Pendaftaran)Facebook Rasmi Majlis Peperiksaan Malaysia

Related : tarikh pendaftaran di buka

 

Ikuti Kami:

 
 

Artikel Berkaitan