Semakan keputusan e-Rayuan UPU 2018-2019 lepasan STPM

15:53 MYredaksi

Artikel ini disemak semula serta info terkini telah dikemaskini pada 17 Oktober 2018 jam 06:43 PM

Check Result Rayuan UPU Online 2017 STPM

Calon (pemohon) yang telah mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU Online bagi Kemasukan ke Universiti Awam (UA) Lepasan STPM / Setaraf Sesi Akademik 2018 / 2019 boleh membuat semakan keputusan secara atas talian (online) ataupun menggunakan perkhidmatan sistem pesanan ringkas (SMS)

Semakan keputusan rayuan pertama (1) boleh dibuat mulai 20 Ogos. Sekiranya gagal dalam permohonan rayuan pertama, calon boleh membuat semakan keputusan rayuan kedua (2) pada 10 September 2018

Sebagai makluman, sekiranya calon gagal dengan permohonan rayuan pertama, calon tidak perlu mohon semula dan pastikan menyemak keputusan rayuan kedua. Keputusan rayuan kedua adalah muktamad serta proses rayuan juga ditutup

SEMAKAN KEPUTUSAN E-RAYUAN UPU 2018 – 2019 LEPASAN STPM / SETARAF SECARA ONLINE DAN SMS

Untuk membuat semakan keputusan rayuan, calon yang berkenaan boleh mendapatkan maklumat tarikh rasmi hebahan keputusan serta pautan saluran semakan menerusi ruangan yang tersedia seperti berikut

Semakan Keputusan Rayuan Dan Tawaran UA Kemasukan Ke UA Lepasan STPM / Setaraf
Tarikh Semakan Keputusan Rayuan Dan Tawaran UA
Tarikh
Keputusan Rayuan Pertama (1)
Semakan DibukaSemakan Ditutup
27 Ogos 2018
Selepas jam 12 tengah hari
Keputusan Rayuan Kedua (2)
Semakan DibukaSemakan Ditutup
14 September 2018
Selepas jam 12 tengah hari
Info
Nombor 1
Sistem Aplikasi semakan secara online ataupun SMS hanya akan diaktifkan bermula tarikh hebahan keputusan rayuan pertama dan kedua UPU diumumkan secara rasmi
Bagi rayuan berjaya, maklumat untuk pengesahan dan cetakan surat tawaran mengikut Universiti Awam (UA) yang telah ditetapkan kepada calon berjaya akan dipaparkan dalam sistem aplikasi semakan tersebut setelah semakan dibuat
Nombor 2
Logo UPU OnlineSemakan Secara Online
Sistem Aplikasi ServerSila Klik LinkSistem Aplikasi Semakan Saluran Utama Keputusan Rayuan UPU Online Lepasan STPM Setaraf
Pada hari pertama semakan boleh dibuat, calon berkemungkinan akan menghadapi kesukaran untuk mengakses laman sistem aplikasi semakan saluran utama berikutan capaian yang dibuat oleh pengguna lain ke atas laman berkenaan adalah terlalu tinggi pada satu-satu masa yang melebihi kemampuan proses server

Oleh itu, calon boleh juga membuat semakan dengan menggunakan mana-mana saluran alternatif semakan UPUonline seperti di bawah

Sila Klik LinkSaluran Selatan (https://jpt.utm.my/)
Sila Klik LinkSaluran Utara (http://jpt.uum.edu.my/)
Sila Klik LinkSaluran Sarawak (https://jpt.unimas.my)
Sila Klik LinkSaluran Sabah (http://jpt.ums.edu.my)
Sila Klik LinkSaluran Timur (http://jpt.umt.edu.my/upu/)
Nombor 3
Check SMSSemakan Secara SMS
Adalah dengan menaip format penghantaran mesej seperti berikut
UPU (jarak) RESULT (jarak) NO KAD PENGENALAN sms ke 15888
MY Info
Permohonan E-Rayuan yang dibuka adalah hanya untuk permohon tidak berjaya mendapat sebarang tawaran program sahaja dan telah mengemukakan permohonan awal kepada UPU
Difahamkan, dasar pemilihan adalah tertakluk kepada kekosongan tempat selepas pendaftaran pelajar baharu di Universiti Awam yang terbabit