Semakan keputusan e-Rayuan UPU 2021-2022 lepasan STPM

Check Result Rayuan UPU Online 2017 STPM

Calon (pemohon) yang telah mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU Online bagi Kemasukan ke Universiti Awam (UA) Lepasan STPM / Setaraf Sesi Akademik 2020 / 2021 boleh membuat semakan keputusan secara atas talian (online) ataupun menggunakan perkhidmatan sistem pesanan ringkas (SMS)

Semakan keputusan rayuan pertama (1) boleh dibuat mulai minggu kelima bulan Ogos lazimnya. Sekiranya gagal dalam permohonan rayuan pertama, calon boleh membuat semakan keputusan rayuan kedua (2) pada minggu ketiga bulan September

Sebagai makluman, sekiranya calon gagal dengan permohonan rayuan pertama, calon tidak perlu mohon semula dan pastikan menyemak keputusan rayuan kedua. Keputusan rayuan kedua adalah muktamad serta proses rayuan juga ditutup

SEMAKAN KEPUTUSAN E-RAYUAN UPU 2021 – 2022 LEPASAN STPM / SETARAF SECARA ONLINE DAN SMS

Untuk membuat semakan keputusan rayuan, calon yang berkenaan boleh mendapatkan maklumat tarikh rasmi hebahan keputusan serta pautan saluran semakan menerusi ruangan yang tersedia seperti berikut

Semakan Keputusan Rayuan Dan Tawaran UA Kemasukan Ke UA Lepasan STPM / Setaraf
Tarikh Semakan Keputusan Rayuan Dan Tawaran UA
Keputusan Rayuan Pertama ( Fasa 1)
Semakan DibukaSemakan Ditutup
23 September 2020 (12 Tengah Hari) –
Keputusan Rayuan Kedua (Fasa 2)
Semakan DibukaJam
19 Oktober 2020 (12 Tengah Hari)
Info 1
Sistem Aplikasi semakan secara online ataupun SMS hanya akan diaktifkan bermula tarikh hebahan keputusan rayuan pertama dan kedua UPU diumumkan secara rasmi
Bagi rayuan berjaya, maklumat untuk pengesahan dan cetakan surat tawaran mengikut Universiti Awam (UA) yang telah ditetapkan kepada calon berjaya akan dipaparkan dalam sistem aplikasi semakan tersebut setelah semakan dibuat
Info 2
Semakan Secara Online
Sila Klik Link Sistem Aplikasi Semakan Saluran Utama Keputusan Rayuan UPU Online Lepasan STPM Setaraf
Pada hari pertama semakan boleh dibuat, calon berkemungkinan akan menghadapi kesukaran untuk mengakses laman sistem aplikasi semakan saluran utama berikutan capaian yang dibuat oleh pengguna lain ke atas laman berkenaan adalah terlalu tinggi pada satu-satu masa yang melebihi kemampuan proses server

Oleh itu, calon boleh juga membuat semakan dengan menggunakan mana-mana saluran alternatif semakan UPUonline seperti di bawah

Sila Klik Link Saluran Selatan (https://jpt.utm.my/)
Sila Klik Link Saluran Utara (http://jpt.uum.edu.my/)
Sila Klik Link Saluran Sarawak (https://jpt.unimas.my)
Sila Klik Link Saluran Sabah (http://jpt.ums.edu.my)
Sila Klik Link Saluran Timur (http://jpt.umt.edu.my/upu/)
Info 3
Semakan Secara SMS
Adalah dengan menaip format penghantaran mesej seperti berikut
UPU (jarak) RESULT (jarak) NO KAD PENGENALAN sms ke 15888
Info 4
Semakan Secara Aplikasi UPUPocket
Muat turun aplikasi UPUPocket melalui peranti telefon pintar seperti pautan berikut
Sila Klik Link Aplikasi UPUPocket
info
Permohonan E-Rayuan yang dibuka adalah hanya untuk permohon tidak berjaya mendapat sebarang tawaran program sahaja dan telah mengemukakan permohonan awal kepada UPU
Difahamkan, dasar pemilihan adalah tertakluk kepada kekosongan tempat selepas pendaftaran pelajar baharu di Universiti Awam yang terbabit
 

Ikuti Kami:

 
 

Artikel Berkaitan