Semakan keputusan MUET Julai 2017 Online dan SMS

15:20 MYredaksi

Artikel ini disemak semula serta info terkini telah dikemaskini pada 29 Disember 2017 jam 02:59 PM

Check Result MUET July 2017

Calon ujian Malaysian University English Test (MUET) bagi sesi Julai 2017 boleh membuat semakan serta mendapatkan keputusan MUET Julai 2017 masing-masing pada minggu pertama bulan Oktober 2017

Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) akan memaklumkan tarikh sebenar (rasmi) keputusan MUET sesi Julai 2017 dikeluarkan menerusi portal rasmi MPM

SEMAKAN KEPUTUSAN MUET SESI JULAI 2017 SECARA ONLINE DAN SMS

Dalam pada itu, calon yang berkenaan boleh juga mendapatkan maklumat bila tarikh rasmi Result MUET July 2017 akan dikeluarkan serta kaedah yang disediakan untuk membuat semakan iaitu secara aplikasi atas talian (online) dan Sistem Pesanan Ringkas (SMS), sila rujuk kepada ruangan yang disediakan di bawah

Semakan DibukaSemakan Ditutup
5 Oktober 20174 November 2017
(SMS)
Semakan OnlineSistem Aplikasi Semakan Online MUET July 2017 Result 
Sistem Aplikasi ServerSila Klik LinkSistem Aplikasi Semakan MUET July 2017 Result
Nombor 1Sistem aplikasi semakan Ujian MUET bagi sesi Julai 2017 akan diaktifkan pada 5 Oktober 2017 (Khamis)
Status BetulSemakan secara atas talian (online) boleh dibuat selepas jam 10:00 pagi
Nombor 2Pada hari pertama semakan boleh dibuat, calon berkemungkinan akan menghadapi kesukaran untuk mengakses laman sistem aplikasi semakan berikutan capaian yang dibuat oleh pengguna lain ke atas laman berkenaan adalah terlalu tinggi pada satu-satu masa yang melebihi kemampuan proses server
Nombor 3Calon disarankan melayari laman sistem aplikasi semakan online berkenaan bukan di waktu puncak
Check SMSSemakan Keputusan MUET Sesi Julai 2017 Secara SMS
Semakan keputusan melalui sistem pesanan ringkas (SMS) adalah dengan menggunakan format penghantaran mesej seperti berikut
Taip: MUET (jarak) RESULT (jarak) No. Kad Pengenalan dan SMS ke 15888
Contoh: MUET RESULT 931029084444 sms ke 15888
Status BetulSemakan secara SMS boleh dibuat selepas jam 10:01 pagi
Check Result MUET July 2017 SMS
Keputusan Ujian MUET Sesi Julai 2017
Keputusan ujian MUET bagi calon sekolah / institusi juga akan dihantar kepada Pengetua sekolah / institusi yang berkenaan melalui SPP JPN. Manakala bagi calon persendirian individu, keputusan akan dihantar kepada calon melalui pos
Permohonan Rayuan Semakan Semula Keputusan MUET Julai 2017
Calon yang kurang berpuas hati dengan keputusan ujian MUET boleh membuat rayuan penyemakan semula keputusan ujian. Caj bagi rayuan penyemakan semula ini ialah RM70.00. Tarikh tutup rayuan penyemakan semula ini ialah seminggu selepas tarikh keputusan ujian MUET diumumkan
Sila rujuk Portal Rasmi Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) untuk maklumat lebih lanjut
Sistem Aplikasi ServerSila Klik LinkSistem Aplikasi Permohonan Semak Semula Keputusan MUET JULAI 2017
Maklumat Lanjut
Sebarang keterangan dan maklumat lanjut adalah dengan sewajarnya melayari Portal Rasmi Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) di pautan http://www.mpm.edu.my