Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4

Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4

Pertama kali dalam sejarah, Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) telah dibatalkan akibat pandemik COVID-19. Berikutan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengumumkan pengenalan sebuah kaedah baharu bagi melaksanakan pemilihan murid bagi kemasukan ke Sekolah Khusus yang dikenali sebagai Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK)

PKSK ini bukanlah sebuah ujian yang menggantikan UPSR atau PT3 tetapi hanya satu kaedah untuk menilai penguasaan murid secara keseluruhan. Sekolah Khusus yang dimaksudkan adalah terdiri daripada Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Menengah Teknik (SMT), Kolej Vokasional (KV) serta Maktab Tentera Diraja (MTD). Ini melibatkan pengambilan pelajar Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 bagi sekolah-sekolah terbabit yang menawarkannya

Sistem permohonan kemasukan murid ke Sekolah Khusus ini telah dibangunkan secara single entry point iaitu menggunakan platform berpusat secara dalam talian dengan padanan Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM). Ini bermaksud semua murid yang didaftarkan dalam APDM layak untuk memohon dan menduduki PKSK. Namun begitu, pemohon perlu membuat pilihan jenis sekolah yang ingin diminta dan hanya akan ditawarkan satu tempat sahaja bagi setiap calon. Ianya berbeza dengan sebelum ini di mana calon boleh memohon setiap sekolah secara berasingan dan mendapat lebih dari satu tawaran

Pemohon akan menduduki PKSK iaitu pentaksiran standard secara berpusat di salah satu daripada 555 pusat seluruh negara pada tarikh seperti dinyatakan di bawah. Pemilihan pusat pentaksiran boleh dibuat semasa membuat permohonan. Format PKSK adalah merangkumi 3 bahagian iaitu Kecerdasan Intelek, Kecerdasan Insaniah (secara dalam talian) serta Artikulasi Penulisan (secara bertulis/bersemuka)

Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK)

Berikut dikongsikan cara membuat Permohonan Sekolah Khusus (PKSK) secara berpusat bagi kemasukan ke Tingkatan satu dan tingkatan empat tahun 2021 dan cara membuat Semakan Pusat PKSK serta maklumat lain yang berkaitan seperti tarikh penting, kaedah pentaksiran standard secara online dan sebagainya

Permohonan Sekolah Khusus (PKSK) Tingkatan 1 2021

Untuk permohonan kemasukan ke Sekolah khas bagi Tingkatan 1 iaitu Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), sebanyak 18,364 kekosongan ditawarkan dan berikut adalah butiran lanjut.

Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4TARIKH PERMOHONAN PENTAKSIRAN KEMASUKAN SEKOLAH KHUSUS TINGKATAN 1

Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4DibukaPermohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4Ditutup
7 September 2020
2 Oktober 2020

PERMOHONAN DALAM TALIAN PKSK TINGKATAN 1

Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4Pautan sistem/aplikasi berikut akan diaktifkan sebaik sahaja tarikh permohonan dibuka

CARA MEMBUAT PERMOHONAN PKSK TINGKATAN 1

Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4 Pemohon hendaklah memasukkan nombor kad pengenalan MyKad atau MyKid dan nombor MyKad Penjaga Utama (yang didaftar dalam APDM) bagi memasuki sistem lalu sistem akan membuat padanan dengan maklumat murid yang terdapat dalam APDM
Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4 Seterusnya pemohon boleh membuat pilihan jenis sekolah (SBP/SMKA), jenis aliran atau pengkhususan sekolah atau kursus yang dipohon, nama sekolah pilihan, pusat pentaksiran pilihan serta beberapa butiran selanjutnya yang diperlukan

Nota: Menurut Soalan Lazim KPM, permohonan yang dibuat selepas tamat tarikh tutup permohonan seperti dinyatakan di atas tidak akan diambil kira.

Semakan PKSK Tingkatan 1

Bagi mereka yang telah membuat permohonan boleh membuat Semakan Pusat PKSK seperti ketetapan berikut:

Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4TARIKH SEMAKAN PUSAT PKSK TINGKATAN 1

Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4DibukaPermohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4Ditutup
7 Oktober 2020
23 Oktober 2020
Semakan boleh dilakukan secara dalam talian (online) sahaja menerusi pautan yang disediakan berikut
Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4Semakan Pusat PKSK Tingkatan 1
Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4PKSK bagi Tingkatan 1 akan dilaksanakan bermula 12 Oktober 2020 hingga 23 Oktober 2020

Setelah menduduki PKSK bagi Tingkatan 1, pemohon boleh membuat semakan keputusan tawaran seperti tarikh berikut:

Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4TARIKH SEMAKAN KEPUTUSAN TAWARAN TINGKATAN 1 (PKSK)

Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4DibukaPermohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4Ditutup
15 Januari 2021
Semakan keputusan permohonan boleh dilakukan secara dalam talian (online) sahaja menerusi pautan yang disediakan berikut
Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4Semakan Keputusan Tawaran PKSK Tingkatan 1
Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4Bagi yang tidak berjaya, pemohon boleh membuat rayuan mulai15 Januari 2021 hingga 21 Januari 2021 di pautan yang sama seperti di atas. Pendaftaran pelajar adalah pada 16 Februari 2021

Permohonan Sekolah Khusus (PKSK) Tingkatan 4 2021

Untuk permohonan kemasukan ke Sekolah khas bagi Tingkatan 4 iaitu Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Menengah Teknik (SMT), Kolej Vokasional (KV), dan Maktab Tentera Diraja (MTD) iaitu sebanyak 26,289 kekosongan ditawarkan dan berikut adalah butiran lanjut cara permohonan dan semakan status satu kaedah pentaksiran standard.

Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4TARIKH PERMOHONAN PENTAKSIRAN KEMASUKAN SEKOLAH KHUSUS TINGKATAN 4

Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4DibukaPermohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4Ditutup
7 September 2020
2 Oktober 2020

PERMOHONAN DALAM TALIAN PKSK TINGKATAN 4

Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4Pautan sistem/aplikasi https spskt4.moe.gov.my akan diaktifkan sebaik sahaja tarikh permohonan dibuka

CARA MEMBUAT PERMOHONAN PKSK TINGKATAN 4

Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4 Pemohon hendaklah memasukkan nombor kad pengenalan MyKad atau MyKid dan nombor MyKad Penjaga Utama (yang didaftar dalam APDM) bagi memasuki sistem lalu sistem akan membuat padanan dengan maklumat murid yang terdapat dalam APDM
Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4 Seterusnya pemohon boleh membuat pilihan jenis sekolah (SBP/SMKA/SMT/KV/MTD), jenis aliran atau pengkhususan sekolah atau kursus yang dipohon, nama sekolah pilihan, pusat pentaksiran pilihan serta beberapa butiran selanjutnya yang diperlukan

Nota: Menurut Soalan Lazim KPM, permohonan yang dibuat selepas tamat tarikh tutup permohonan seperti dinyatakan di atas tidak akan diambil kira.

Semakan Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK) Tingkatan 4

Bagi mereka yang telah membuat permohonan boleh membuat Semakan Pusat PKSK seperti ketetapan berikut:

Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4TARIKH SEMAKAN PUSAT PKSK TINGKATAN 4

Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4DibukaPermohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4Ditutup
12 Oktober 2020
6 November 2020
Semakan boleh dilakukan secara dalam talian (online) sahaja menerusi pautan yang disediakan berikut
Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4Semakan Pusat PKSK Tingkatan 4
Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4PKSK bagi Tingkatan 4 akan dilaksanakan bermula 26Oktober 2020 hingga 6 November 2020

Setelah menduduki PKSK bagi Tingkatan 4, pemohon boleh membuat semakan keputusan tawaran seperti tarikh berikut:

Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4TARIKH SEMAKAN KEPUTUSAN TAWARAN TINGKATAN 4 (PKSK)

Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4DibukaPermohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4Ditutup
5 Februari 2021
Semakan boleh dilakukan secara dalam talian (online) sahaja menerusi pautan yang disediakan berikut
Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4Semakan Keputusan Tawaran PKSK Tingkatan 4
Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4Bagi yang tidak berjaya, pemohon boleh membuat rayuan mulai 5 Februari 2021 hingga 19 Februari 2021 di pautan yang sama seperti di atas. Pendaftaran pelajar adalah pada 23 Februari 2021

Jadual Sesi Pentaksiran dan Format PKSK

Sesi PKSK dibahagikan kepada tiga sesi dan perincian jadual adalah seperti berikut:

Jadual Sesi PKSK
Sesi \Masa7.30 – 8.00 pagi8.00 – 8.45 pagi9.00 – 10.30 pagi
Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4Pendaftaran CalonBahagian C : Artikulasi PenulisanBahagian A & B : Soalan Pelbagai Pilihan Jawapan
Sesi \Masa9.45 – 10.15 pagi10.30 – 11.15 pagi11.30 – 1.00 petang
Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4Pendaftaran CalonBahagian C : Artikulasi PenulisanBahagian A & B : Soalan Pelbagai Pilihan Jawapan
Sesi \Masa1.30 – 2.00 petang2.00 – 2.45 petang3.00 – 4.30 petang
Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4Pendaftaran CalonBahagian C : Artikulasi PenulisanBahagian A & B : Soalan Pelbagai Pilihan Jawapan
Format PKSK
PerkaraBahagian A
Kecerdasan Insaniah
Bahagian B
Kecerdasan Intelek
Bahagian C
Artikulasi Penulisan
KaedahSecara Dalam Talian (Online)Bertulis (Bersemuka)
Jenis ItemObjektif Aneka Pilihan (MCQ)Subjektif (Respon Terbuka)
Cakupan Isi KandunganEQ, SQ, SSQIQ, Pengetahuan Am, Penyelesaian MasalahTajuk Ditetapkan
Sesi \Masa20%70%10%

Persediaan Pemohon Semasa Pentaksiran

Berikut adalah beberapa persediaan sebelum pemohon menduduki PKSK:

  1. Semak & Cetak Slip PKSK di pautan permohonan & semakan seperti di atas
  2. Patuhi tarikh, masa dan sesi PKSK yang telah ditetapkan
  3. Sila bawa Mykid/MyKad, Slip Menduduki PKSK dan alat tulis
  4. Pemakaian seragam sekolah lengkap diperlukan semasa menduduki PKSK
  5. Pastikan pemohon sihat, tidak bergejala, memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan fizikal

Maklumat dan Pertanyaan

Sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan dan ingin mendapatkan maklumat lanjut berkaitan PKSK, sila rujuk soalan lazim seperti disediakan di pautan di bawah atau hubungi talian bantuan berikut

Pautan Panduan
Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4Soalan Lazim PKSK
Permohonan Sekolah Khusus 2021 & Semakan PKSK Tingkatan 1 & 4Maklumat Umum PKSK
Talian Bantuan
Sekolah Berasrama Penuh : 03-83217400
SMK Agama : 03-83217200
SMT & KV : 03-88845154
Maktab Tentera Diraja : 03-89465562 / 5565

 

 

Ikuti Kami:

 
 

Artikel Berkaitan