e-Operasi Login Sistem Kemaskini Maklumat Guru KPM

10:36 MYredaksi

Artikel ini disemak semula serta info terkini telah dikemaskini pada 29 Mei 2019 jam 05:28 PM

eOperasi Guru

Kementerian Pendidikan Malaysia telah mewujudkan satu sistem untuk membantu tadbir urus sekolah yang dikenali sebagai Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) atau EMIS Online. Terdapat tiga modul seperti dinyatakan di bawah bagi membantu memudahkan dan melicinkan sistem pentadbiran dan pengurusan sekolah, guru serta murid. Salah satu daripada modul tersebut termasuklah Modul Pengurusan Guru (eOperasi)

eOperasi adalah modul pengurusan khusus untuk guru di sekolah. Tujuan modul ini diperkenalkan adalah untuk melancarkan sistem pengurusan data berkenaan guru dan bukan guru meliputi dua kategori akses iaitu pengguna dan pentadbir sistem. Modul ini adalah di bawah penyeliaan Sektor Operasi Pendidikan (SOP), Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH)  dan  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), KPM

Sistem ini hanya boleh diakses oleh mereka yang telah dilantik oleh KPM sahaja berdasarkan keperluan yang dibenarkan. Pengguna yang dimaksudkan terdiri daripada guru dan bukan guru manakala pentadbir sistem melibatkan pengurusan di peringkat bahagian, negeri, daerah dan sekolah. Setiap pengguna perlu mendaftarkan diri untuk mengakses sistem ini dan boleh merujuk kepada panduan yang disediakan di bawah.

eOperasi dapat memudahkan setiap bahagian sektor operasi pendidikan termasuklah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan, Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Bahagian Kokurikulum dan Kesenian serta Bahagian Sukan di mana para guru dapat mengemaskini data yang diperlukan secara atas talian sahaja

eOPERASI LOGIN MODUL PENGURUSAN GURU KPM SECARA ONLINE

Berikut MYsumber sertakan cara untuk login masuk ke modul pengurusan guru (eOperasi) serta maklumat lain berkenaan eOperasi seperti manual penggunaan untuk kemudahan dan rujukan

eOPERASI LOGIN MODUL PENGURUSAN GURU

LOG MASUK SISTEM eOPERASI

Semakan OnlineModul Pengurusan Guru
 eOPERASI LOGIN MODUL PENGURUSAN GURU
eOperasi Modul Pengurusan Guru dikategorikan kepada 3 modul pengurusan KPM iaitu:
Nombor 1Modul Pengurusan Sekolah (EMIS)
Nombor 2Modul Pengurusan Guru (eOperasi)
Nombor 3Modul Pengurusan Murid (APDM)
Kesemua modul-modul utama ini adalah dibawah Sistem Pengurusan Sekolah dan boleh diakses atau log in melalui Single-Sign-On  Kementerian Pendidikan Malaysia juga dikenali sebagai SSO KPM
SASARAN PENGGUNA eOPERASI KPM
eOperasi KPM disasarkan kepada pengguna utama modul ini iaitu pengguna (guru dan bukan guru) serta pentadbir sistem (pengurusan KPM di peringkat Bahagian, Negeri, Daerah dan sekolah
A HurufPengguna
B HurufPentadbir Sistem
Hanya pengguna yang telah didaftarkan sahaja oleh Pentadbir Sistem dibenarkan untuk mendaftar dan menggunakan modul ini Hanya pentadbir sistem yang telah dilantik oleh KPM sahaja dibenarkan untuk menggunakan modul ini mengikut peranan yang telah ditetapkan
MAKLUMAN
KPM telah memberi kebenaran untuk mengakses di peringkat sekolah terhad kepada Pengetua / Guru Besar, Penolong Kanan dan Pembantu Tadbir bagi menyemak, mengemaskini dan mengesahkan maklumat guru
Para guru dikehendaki menyemak dan mengesahkan maklumat menggunakan ID Pengguna dan kata laluan masing-masing
MY Peringatan ID Pengguna dan Katalaluan tidak boleh dikongsi atau diturun kuasa
Sumber Rujukan
Nombor 1Surat Makluman KPMSP.100-11.2.2 (24) bertarikh 20 Januari 2016, (Lampiran D)
Nombor 2Pekeliling ICT Bil. 1. Tahun 2012 Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (DKICT) Kementerian Pelajaran Malaysia, KP.BPM(S).100-11/1/4 jld 2 (61) Bertarikh 19 Mac 2012
MANUAL PENGGUNAAN eOPERASI GURU
Terdapat beberapa bahagian penting dalam penggunaan eOperasi dan berikut adalah contoh paparan bahagian penting berkenaan:
Nombor 1Antara Muka eOperasi
Antara Muka eOperasi
Bantuan yang dimaksudkan adalah berkaitan pendaftaran pengguna, lupa kata laluan, dan tukar kata laluan
Paparan mesej ralat adalah untuk memaklumkan pengguna sekiranya butiran yang dimasukkan di Log Masuk tidak tepat
Nombor 2Pendaftaran Pengguna eOperasi
Pendaftaran eOperasi
Kesemua butiran hendaklah diisi dengan betul dan tepat khususnya Nama, No. KP, No. Gaji, dan Emel. Pengguna perlu memastikan soalan keselamatan dan jawapan diingat (perlu untuk menukar kata laluan) 
Klik butang Simpan setelah selesai mengisi maklumat di pendaftaran (Butiran pendaftaran akan dihantar ke alamat emel yang telah diberikan) Seterusnya pengguna boleh terus ke ruangan LOG MASUK untuk menggunakan sistem
Nombor 3Log Masuk eOperasi
Log Masuk eOperasi
Apabila berjaya membuat pendaftaran, pengguna boleh login ke sistem dengan menggunakan butiran ID, Kata Laluan dan No. Kad Pengenalan
Pengguna perlu memastikan butiran adalah tepat seperti yang didaftarkan.  Jika maklumat yang dimasukkan tidak tepat, paparan MAKLUMAT LALUAN MASUK SALAH akan dipaparkan
Nombor 4Lupa Kata Laluan eOperasi
Lupa Kata Laluan eOperasi
Jika pengguna terlupa kata laluan, boleh dapatkan semula kata laluan tersebut dengan klik ke pautan Lupa Kata Laluan
Masukkan No. Kad Pengenalan pada ruangan yang disediakan dan klik butang Hantar (kata laluan pengguna akan dihantar melalui emel yang telah didaftarkan)
Nombor 5Tukar Kata Laluan eOperasi
Tukar Kata Laluan eOperasi
Penukaran kata laluan boleh dilakukan dengan klik pautan Tukar Kata Laluan di laman utama eOperasi
Semua ruangan wajib diisi  dan maklumat berkaitan soalan keselamatan dan jawapan adalah sama seperti membuat pendaftaran pengguna
Nombor 6Log Masuk eOperasi (Pengguna)
Log Masuk Pengguna eOperasi
Setelah login masuk ke sistem eoperasi, paparan bagi nama dan No. Kad Pengenalan serta senarai menu akan ditunjukkan di sebelah kiri
Manual Pengguna juga boleh dimuat turun untuk memudahkan pengguna
Jika terdapat maklumat yang tidak betul, sila maklumkan kepada PK1/PK2/PK3 untuk dikemaskini
Nombor 7Log Masuk eOperasi (Pentadbir Sistem)
Lupa Kata Laluan eOperasi
Setelah login masuk ke sistem eoperasi, paparan bagi nama dan No. Kad Pengenalan serta senarai menu akan ditunjukkan di sebelah kiri
Manual Pengguna juga boleh dimuat turun untuk memudahkan pengguna
Nombor 8Log Keluar eOperasi
Log Keluar eOperasi
Klik pada pautan Keluar untuk menamatkan sesi penggunaan sistem
Pengguna dinasihatkan mengambil langkah selamat ini agar tiada pihak yang cuba menyalahgunakan maklumat berkaitan
Sertai channel rasmi MYSumber.
Informasi terkini terus ke telefon anda!
Sertai channel rasmi MYSumber.
Informasi terkini terus ke telefon anda!