Syarat Terkini Masuk Aliran Sains Tingkatan 4 Lepasan PT3

Sekolah

Sekolah

Baru-baru ini Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengumumkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan Pakej Mata Pelajaran Menengah Atas (Tingkatan 4 hingga Tingkatan 5) yang akan dijalankan bermula tahun 2020. Ini bermaksud, sistem aliran sains dan sastera seperti yang dijalankan sebelum ini akan digantikan dengan sistem pelbagai pakej

Rasional Pakej Mata Pelajaran Menengah Atas ini diperkenalkan adalah bagi memberikan peluang kepada murid-murid untuk mengenalpasti serta memilih mata pelajaran berdasarkan kecenderungan, minat, dan kebolehan beserta syarat kelayakan yang telah digariskan oleh Institut Pendidikan Tinggi (IPT). Pakej juga disusun mengikut keperluan murid dalam menyambung pengajian ke peringkat IPT seperti Universiti, Matrikulasi, Kolej Komuniti, Politeknik, Tingkatan 6 dan setaraf

Walaupun mempunyai kebebasan untuk memilih, murid-murid perlu membuat pilihan berdasarkan minat dan kecenderungan dengan mengambil kira pencapaian murid dalam Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3), Ujian Psikometrik serta Pentaksiran Bilik Darjah. Selain itu, ia juga bergantung kepada kemudahan dan tenaga pengajar yang ada di sekolah. Guru kaunseling serta guru berperanan dalam membantu murid membuat pilihan mata pelajaran yang sesuai

KSSM Menegah Atas akan dilaksanakan dengan memperkenalkan tiga kumpulan mata pelajaran iaitu matapelajaran teras, mata pelajaran wajib, dan mata pelajaran elektif. Mata pelajaran elektif pula akan ditawarkan dengan dua pakej utama iaitu pakej Sains, Teknologi, Kejuruteraan & Matematik (STEM) serta pakej Sastera & Kemanusiaan

Kriteria Atau Syarat Terkini Kemasukan Aliran Sains Tingkatan 4

Berikut adalah syarat atau kriteria bagi kemasukan pelajar ke Tingkatan 4 aliran Sains di Sekolah Menengah yang digunapakai semenjak tahun 2015. Disediakan juga jenis-jenis mata pelajaran yang ditawarkan bermula tahun 2020 mengikut kategori serta contoh-contoh pakej mata pelajaran bagi memudahkan murid-murid untuk membuat rujukan

Syarat Kemasukan Aliran Sains Tingkatan 4 Tahun 2015

 1. Pelajar yang mendapat keputusan dengan sekurang-kurangnya Gred B dalam mata pelajaran Sains dan Matematik digalakkan mengikuti aliran Sains di Tingkatan 4 Sekolah Menengah.
 2. Pelajar yang mendapat gabungan gred A/C, B/C atau C/C dalam mata pelajaran Sains dan Matematik mendapat sekurang-kurangnya Band 4 dalam Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bagi kedua-dua mata pelajaran tersebut, serta berminat untuk belajar dalam aliran Sains berdasarkan Pentaksiran Psikometrik dibenarkan mengikuti aliran Sains di Tingkatan 4
 3. Pelajar yang mendapat gabungan Gred A/D, B/D atau C/D dalam mata pelajaran Sains dan Matematik, mendapat sekurang-kurangnya Band 4 dalam Pentaksiran Sekolah bagi kedua-dua mata pelajaran tersebut, serta berminat untuk belajar dalam aliran Sains berdasarkan Pentaksiran Psikometrik dibenarkan mengikuti aliran Sains di Tingkatan 4
 4. Pelajar yang mendapat Gred E dalam mana-mana mata pelajaran Sains dan Matematik tidak digalakkan mengikuti aliran Sains di Tingkatan 4

*Pelajar yang berminat untuk belajar dalam aliran Sains di Tingkatan 4 boleh berhubung terus dengan pihak sekolah masing-masing bagi mendapatkan keterangan lanjut seandainya keputusan PT3 yang diperolehi menepati kriteria atau syarat sepertimana yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Mata Pelajaran KSSM Tingkatan 4 Dan 5 Tahun 2020

Mata Pelajaran Teras

Wajib dipelajari oleh semua murid di Sekolah Kerajaan, Sekolah Bantuan Kerajaan dan Swasta

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah
 • Pendidikan Islam / Pendidikan Moral

Mata Pelajaran Wajib

Wajib dipelajari oleh semua murid di Sekolah Kerajaan, dan Sekolah Bantuan Kerajaan

 • Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Mata Pelajaran Elektif

Maksimum mana-mana LIMA mata pelajaran elektif (boleh mengambil gabungan daripada kumpulan elektif)*

 • Elektif STEM
 • Elektif Bahasa
 • Elektif Pengajian Islam
 • Elektif Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas

*Kenyataan ini tidak terpakai untuk murid di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan murid yang mengambil Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT)

Mata Pelajaran Elektif KSSM

Elektif STEM

SAINS TULEN DAN MATEMATIK TAMBAHAN

 1. Fizik
 2. Kimia
 3. Biologi
 4. Matematik Tambahan

SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI

 1. Sains Tambahan*
 2. Grafik Komunikasi Teknikal
 3. Asas Kelestarian
 4. Pertanian
 5. Sains Rumah Tangga
 6. Reka Cipta
 7. Sains Komputer
 8. Sains Sukan
 9. Pengajian Kejuruteraan Awam**
 10. Pengajian Kejuruteraan Mekanikal**
 11. Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik**
 12. Lukisan Kejuruteraan**

*Murid yang telah mengambil mata pelajaran Sains Tambahan tidak dibenarkan mengambil bersama-sama mata pelajaran Sains Tulen. Walau bagaimanapun, murid digalakkan untuk mengambil mata pelajaran Matematik Tambahan sebagai kombinasi

**Pelaksanaan perlu merujuk kepada Surat Siaran Bil. 10 Tahun 2019 dan hanya ditawarkan di Sekolah Menengah Teknik

MATA PELAJARAN VOKASIONAL

 1. Pembinaan Domestik
 2. Pembuatan Perabot
 3. Produksi Reka Tanda
 4. Menservis Peralatan Elektrik Domestik
 5. Rekaan dan Jahitan Pakaian
 6. Katering dan Penyajian
 7. Landskap dan Nurseri
 8. Tanaman Makanan
 9. Reka Bentuk Grafik Digital
 10. Produksi Multimedia
 11. Sains Komputer
 12. Sains Sukan
 13. Pemprosesan Makanan
 14. Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
 15. Pendawaian Domestik
 16. Menservis Automobil
 17. Gerantologi Asas dan Geriatik
 18. Penjagaan Muka dan Penggayaan Rambut
 19. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 20. Hiasan Dalaman
 21. Kerja Paip Domestik
 22. Kimpalan Arka dan Gas
 23. Menservis Motosikal
 24. Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara

Elektif Bahasa

 1. Bahasa Arab
 2. Bahasa Cina*
 3. Bahasa Tamil
 4. Bahasa Iban
 5. Bahasa Kadazandusun
 6. Bahasa Semai
 7. Bahasa Perancis
 8. Bahasa Jepun
 9. Bahasa Jerman
 10. Bahasa Korea**
 11. Bahasa Cina Komunikasi**

*Pelaksanaan Bahasa Cina Sekolah Comforming tertakluk kepada surat KP(BS)8502/15/006(22) bertarikh 16 November 2000

**Pelaksanaan di Tingkatan 4 bermula pada tahun 2021

Elektif Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas

 1. Prinsip Perakaunan
 2. Ekonomi
 3. Perniagaan
 4. Pengajian Keusahawanan*
 5. Pendidikan Seni Visual
 6. Pendidikan Muzik
 7. Geografi
 8. Kesusasteraan Melayu Komunikatif
 9. Kesusasteraan Inggeris**
 10. Kesusasteraan Cina
 11. Kesusasteraan Tamil

*Pelaksanaan perlu merujuk kepada Surat Siaran Bil. 10 Tahun 2019 dan hanya ditawarkan di Sekolah Menengah Teknik

**Masa Minimum Jam Setahun adalah 64 jam di Tingkatan 4 dan 32 jam di Tingkatan 5 (rujuk Surat Siaran Bil. 9 Tahun 2019)

Elektif STEM

 1. Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah
 2. Pendidikan Syariah Islamiah
 3. Tasawwur Islam

MATA PELAJARAN KBD

 1. Usul Al-Din
 2.  Al-Syariah
 3. Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah
 4. Al-Adab wa Al-Balaghah
 5. Al-Manahij Al-Ulum Al-Islami

MATA PELAJARAN VOKASIONAL

 1. Hifz Al-Quran
 2. Maharat Al-Quran
 3. Turath Dirasat Al-Islamiah
 4. Turath Bahasa Arab
 5. Turath Al-Quran wa Al-Sunnah

Pakej Mata Pelajaran Menengah Atas KSSM 2020

Berikut merupakan antara contoh pakej mata pelajaran menengah atas Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) bermula tahun 2020

Terdapat dua pakej mata pelajaran elektif iaitu pakej Sains, Teknologi. Kejuruteraan dan Matematik (STEM) dan pakej sastera dan Kemanusiaan

Pakej Stem

Bagi yang ingin mengambil pakej STEM, murid hendaklah memenuhi satu kriteria yang berikut:

 • Mengambil semua mata pelajaran sains tulen iaitu Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik Tambahan; atau
 • Mengambil mana-mana dua pelajaran sains tulen dan Matematik Tambahan serta sekurang-kurangnya satu mata pelajaran elektif STEM sains gunaan dan teknologi atau mata pelajaran daripada bukan elektif STEM; atau
 • Mengambil sekurang-kurangnya dua mata pelajaran elektif STEM sains gunaan dan teknologi atau mengambil mana-mana satu mata pelajaran vokasional (MPV)

Pakej STEM (A)

Pakej STEM A adalah bagi murid yang berminat dan layak untuk menyambung pelajaran pada peringkat program Asasi Sains, Program Matrikulasi, dan Pengajian Tingkatan Enam dalam bidang :

 1. Sains
 2. Perubatan dan Kesihatan
 3. Kejuruteraan
 4. Bioteknologi dan sebagainya

Contoh gabungan semua mata pelajaran sains tulen iaitu Fizik, Kimia dan Biologi serta Matematik Tambahan yang boleh diambil oleh murid adalah seperti pakej-pakej berikut:

CONTOH 1
TerasWajibElektif
Bahasa MelayuPendidikan Jasmani &
Pendidikan Kesihatan
Fizik
Bahasa InggerisKimia
MatematikBiologi
SejarahMatematik Tambahan
Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
*Pengecualian mata pelajaran teras Sains
CONTOH 2
TerasWajibElektif
Bahasa MelayuPendidikan Jasmani &
Pendidikan Kesihatan
Fizik
Bahasa InggerisKimia
MatematikBiologi
SejarahMatematik Tambahan
Pendidikan Islam / Pendidikan MoralPendidikan Seni Visual
*Pengecualian mata pelajaran teras Sains
CONTOH 3
TerasWajibElektif
Bahasa MelayuPendidikan Jasmani &
Pendidikan Kesihatan
Fizik
Bahasa InggerisKimia
MatematikBiologi
SejarahMatematik Tambahan
Bahasa Arab
Pend. Al-Quran dan As-Sunnah
Pend. Syariah Islamiah
*Pengecualian mata pelajaran teras Sains dan Pendidikan Islam

Pakej Stem (B)

Pakej STEM B adalah bagi murid yang berminat dan layak untuk menyambung pelajaran pada peringkat tertiari dalam bidang teknologi seperti :

 1. Kejuruteran
 2. Sains Komputer
 3. Reka Bentuk
 4. Teknologi Pembuatan
 5. Perakaunan dan lain-lain

Contoh gabungan mana-mana dua mata pelajaran sains tulen dan Matematik Tambahan dan sekurang-kurangnya satu mata pelajaran elektif STEM sains gunaan dan teknologi atau mata pelajaran daripada elektif bukan STEM yang boleh diambil oleh murid adalah seperti pakej-pakej berikut:

CONTOH 1
TerasWajibElektif
Bahasa MelayuPendidikan Jasmani &
Pendidikan Kesihatan
Fizik
Bahasa InggerisKimia
MatematikMatematik Tambahan
SejarahGrafik Komunikasi Teknikal
Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
*Pengecualian mata pelajaran teras Sains
CONTOH 2
TerasWajibElektif
Bahasa MelayuPendidikan Jasmani &
Pendidikan Kesihatan
Fizik
Bahasa InggerisKimia
MatematikMatematik Tambahan
SejarahPengajian Kejuruteraan Awam
Pendidikan Islam / Pendidikan MoralLukisan Kejuruteraan
*Pengecualian mata pelajaran teras Sains
CONTOH 3
TerasWajibElektif
Bahasa MelayuPendidikan Jasmani &
Pendidikan Kesihatan
Fizik
Bahasa InggerisBiologi
MatematikMatematik Tambahan
SejarahSains Sukan
Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
*Pengecualian mata pelajaran teras Sains

Pakej Stem (C)

Pakej STEM C adalah bagi murid yang berminat dan layak untuk menyambung pelajaran pada peringkat sijil dan diploma di universiti awam, politeknik, kolej komuniti dan institusi kemahiran dalam bidang :

 1. Perniagaan
 2. Reka bentuk fesyen
 3. Hospitaliti
 4. Reka Bentuk Media dan sebagainya

Contoh gabungan sekurang-kurangnya dua mata pelajaran elektif STEM sains gunaan dan teknologi atau mengambil mana-mana satu Mata Pelajaran Vokasional bagi kategori ini adalah seperti berikut:

CONTOH 1
TerasWajibElektif
Bahasa MelayuPendidikan Jasmani &
Pendidikan Kesihatan
Sains Komputer
Bahasa InggerisReka Cipta
MatematikPendidikan Seni Visual
Sejarah
Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
Sains
CONTOH 2
TerasWajibElektif
Bahasa MelayuPendidikan Jasmani &
Pendidikan Kesihatan
Produksi Reka Tanda
Bahasa Inggeris
Matematik
Sejarah
Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
Sains
CONTOH 3
TerasWajibElektif
Bahasa MelayuPendidikan Jasmani &
Pendidikan Kesihatan
Sains Tambahan
Bahasa InggerisMatematik Tambahan
MatematikGrafik Komunikasi Teknikal
Sejarah
Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
Sains

Untuk sebarang maklumat lanjut, sila rujuk kepada surat pekeliling yang dikeluarkan KPM

 

Ikuti Kami:

 
 

Artikel Berkaitan