Cara Isi Borang e-Filing Cukai Pendapatan Individu (Borang BE/B) 2020

Dikemaskini pada

isi borang efiling

Umum mengetahui bahawa Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) telah mewajibkan penyerahan borang taksiran cukai pendapatan dilakukan melalui sistem e-Filing. Sekiranya suatu masa dahulu penghantaran borang taksiran dan pengiraan cukai pendapatan dilakukan secara manual, kini segalanya dapat diuruskan dengan lebih efisyen melalui sistem atas talian (online) yang diberi nama sistem borang e-Filing

Untuk mengakses e-Filing, seseorang individu hendaklah mempunyai akses ke ezHASiL terlebih dahulu. Laman web ezHASiL adalah laman yang boleh diakses untuk menggunakan semua e-Perkhidmatan yang disediakan oleh LHDNM. Terdapat aplikasi yang memerlukan pengguna untuk log masuk ke ezHasil menggunakan sijil digital terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi tersebut. Antaranya adalah aplikasi e-Filing

Semua individu akan melengkapkan sendiri maklumat mereka dalam sistem e-Filing seperti jumlah pendapatan tahunan, pelepasan cukai, rebat cukai serta penolakan cukai iaitu derma dan hadiah. Jumlah pendapatan bercukai serta jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar kemudiannya akan dikira oleh sistem

Pembayar cukai dapat mengemukakan Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) tahun taksiran semasa mereka menggunakan e-Filing untuk borang E, BE, B, BT, P, M, MT dan TF. Bagi individu yang ingin mengisi borang e-Filing boleh merujuk Cara Isi Borang e-Filing Cukai Pendapatan Individu (Borang BE/B) 2019 yang disediakan berikut

PANDUAN LENGKAP CARA ISI E-FILING CUKAI PENDAPATAN INDIVIDU (BORANG BE/B) 2020

Borang e-Filing boleh mula dilengkapkan mulai 1 haribulan Mac setiap tahun dan tarikh akhir adalah pada 30 April. Pembayaran balik cukai terlebih bayar pula dilakukan dalam tempoh dua (2) minggu setelah tarikh penghantaran.

Sebelum mengisi borang e-Filing, pengguna hendaklah memperoleh sijil digital terlebih dahulu dan mendapat akses ke ezHASiL

CARA MEMBUAT PENDAFTARAN ezHASIL ONLINE
Nombor 1Untuk membuat pendaftaran ezHASiL Online, pergi ke mana-mana cawangan LHDN berhampiran dan berjumpa dengan kakitangan LHDN di situ
Nombor 2Maklumkan tentang status diri anda sebagai pembayar cukai yang berdaftar serta ingin mengisi cukai pendapatan secara atas talian/online
MYNotaSekiranya belum mendaftar sebagai pembayar cukai, sila kemukakan salinan kad pengenalan dan penyata pendapatan/slip gaji terkini di cawangan LHDNM berhampiran atau melalui aplikasi e-Daftar di pautan di bawah:
Sila Klik LinkAplikasi e-Daftar LHDNM
Nombor 3Untuk Login kali pertama ezHASiL, minta Nombor pin daripada kakitangan yang bertugas
Nombor 4LAYARI LAMAN WEB ezHASIL UNTUK  LOGIN KALI PERTAMA

ezHASiL Online

Semakan OnlineLogin ezHASiL Kali Pertama Secara Online
Sila Klik LinkManual Panduan Pengguna Login Kali Pertama ezHasil
Nombor 5 Di seksyen Login Kali Pertama, lengkapkan ruangan kosong dengan maklumat-maklumat yang diperlukan termasuklah nombor pin yang telah diperoleh serta nombor kad pengenalan pengguna
ezhasil
Nombor 6 Klik Hantar untuk menghantar permohonan

CARA MENGISI BORANG e-FILING ONLINE

Nombor 1 Setelah berjaya log masuk ke sistem ezHASiL, skrin Perkhidmatan akan dipaparkan
efilling 2
Nombor 2 Klik pada pautan e-Borang di bawah menu e-Filing. Sistem ezHASiL akan memaparkan skrin eBorang seperti di bawah
efilling 3
Nombor 3 Pilih jenis borang pada skrin e-Borang dan klik tahun taksiran yang berkaitan

SENARAI e-BORANG

Berikut dikongsikan senarai e-Borang serta golongan yang boleh mengisinya semasa mengisi e-Filing:
e-EMajikan
e-BEIndividu warganegara Malaysia yang tiada punca pendapatan perniagaan
e-BIndividu warganegara Malaysia yang ada punca pendapatan perniagaan
e-BTPekerja Berpengetahuan atau Pekerja Berkepakaran yang telah diluluskan oleh Menteri
e-PPerniagaan perkongsian
e-MIndividu bukan warganegara Malaysia
e-MTPekerja Berpengetahuan atau Pekerja Berkepakaran yang tertakluk kepada kelulusan Menteri
PENGISIAN e-BORANG
Sebagai contoh, pilih borang e-BE. Skrin borang tersebut akan dipaparkan dan maklumat yang perlu diisi pada borang tersebut terbahagi kepada empat (4) bahagian iaitu 
BetulMaklumat individu
BetulPendapatan Berkanun, Jumlah Pendapatan Dan Pendapatan Tahun Kebelakangan Yang Belum Dilaporkan
BetulPelepasan / Rebat / Tolakan Cukai / Pelepasan Cukai
BetulRumusan
Nombor 1 Maklumat Individu
efilling 4
BetulPada skrin Maklumat Individu, ruangan maklumat yang bertanda (*) adalah wajib untuk dilengkapkan. Maklumat yang telah diisi akan disimpan apabila pengguna klik pada tab yang seterusnya
BetulKlik butang Nota Penerangan BE untuk mendapatkan Penerangan berkaitan borang BE. Klik pautan English untuk borang BE dalam versi Bahasa Inggeris
Nombor 2 Pendapatan Berkanun, Jumlah Pendapatan Dan Pendapatan Tahun Kebelakangan Yang Belum Dilaporkan
efilling 5
BetulPada halaman di atas, maklumat berkaitan penggajian (gaji) akan dipaparkan. Pengguna boleh melengkapkan maklumat berkenaan pendapatan pada skrin ini
Nombor 3 Pelepasan / Rebat / Tolakan Cukai / Pelepasan Cukai
efilling 6
BetulPada halaman ini, pengguna boleh mengisi maklumat untuk pelepasan cukai. Simbol Cara Isi Borang e-Filling Online Cukai Pendapatanadalah untuk mendapatkan penerangan lanjut
Nombor 4 Rumusan
efilling 7
Betul Di halaman ini, rumusan cukai akan dipaparkan. Sistem akan memaparkan amaun “Lebihan Bayaran” atau “Baki Cukai Kena Dibayar”. Pengguna juga boleh membuat semakan semula rumusan maklumat yang telah diisi seperti “Jumlah Pendapatan”. Klik butang Teruskan untuk menghantar pengisytiharan borang
Nombor 5 Setelah melengkapkan keempat-empat bahagian borang tersebut, teruskan ke bahagian Akuan. Terdapat tiga (3) pilihan menu pada skrin Akuan iaitu:
Betul Cetak Draf Borang (Mencetak draf borang dalam bentuk PDF)
Betul Tandatangan & Hantar (Untuk menghantar e-Borang)
Betul Kembali (Kembali ke skrin yang sebelumnya)
efilling 8
Betul Untuk menghantar e-Borang, klik butang Tandatangan & Hantar 
Nombor 6 Tandatangan Dan Hantar Borang
efilling 9
BetulIsi No Pengenalan dan Kata Laluan yang tepat untuk menghantar borang yang telah diisi. Huruf besar atau kecil yang dimasukkan hendaklah tepat seperti yang telah ditetapkan sebelum ini
Nombor 7 Selepas itu, skrin Pengesahan Penerimaan e-BE Bagi Tahun Taksiran XXXX seperti di bawah akan dipaparkan. Pengguna boleh melakukan tiga (3) perkara dengan menekan klik pada butang yang disediakan iaitu
BetulButang Simpan & Cetak Pengesahan (Untuk menyimpan dan mencetak slip pengesahan penerimaan borang)
BetulButang Simpan & Cetak e-BE (Untuk menyimpan dan mencetak salinan e- Borang)
BetulButang Keluar (Untuk keluar dari e-Borang)
efilling 10

MANUAL PANDUAN PENGGUNA e-Borang ezHASiL

Untuk butiran lebih terperinci mengenai langkah-langkah membuat login kali pertama, rujuk panduan pengguna:

Panduan Pengguna ezHasil

Semakan OnlineMuat Turun Panduan Pengguna e-Borang ezHASiL 
APLIKASI YANG MEMERLUKAN SIJIL DIGITAL
Berikut dikongsikan senarai aplikasi yang memerlukan pengguna untuk login dengan sijil digital sebelum dapat menggunakannya:
e-Filinge-Kemaskini
e-Filing – Cukai Keuntungan Harta Tanah
e-Filing – Cukai Pegangane-Lodgement – Cukai Keuntungan Harta Tanah
e-Lejar
e-SPCe-Data Praisi
My Tax
APLIKASI YANG TIDAK MEMERLUKAN SIJIL DIGITAL
Senarai aplikasi yang tidak memerlukan pengguna untuk login dengan sijil digital adalah seperti berikut:
e-Filing – Bayaran Cukai PeganganByrHASILSTAMPS
e-PCBe-Daftare-Data PCB
Kalkulator PCBe-Residence
Sila Klik LinkFAQ Sijil Digital LHDN
InfoMaklumat Lanjut
Maklumat lanjut dan pertanyaan mengenai cara isi borang e-Filing cukai pendapatan individu (Borang BE/B) 2020 ini boleh dirujuk menerusi pautan di bawah atau hubungi serta layari laman web rasmi LHDN seperti berikut: 
Telefon : 1-800-88-5436
Sila Klik LinkTwitter Rasmi LHDN
Sila Klik LinkLaman Facebook Rasmi LHDN
Sila Klik LinkLaman Web Rasmi LHDN
Sertai channel rasmi MYSumber.
Informasi terkini terus ke telefon anda!
Close