Koleksi Soalan Sebenar SPM Dan Skema Jawapan

Sekolah

Sekolah

Selain mendengar dan memerhati sepertimana yang dilakukan oleh para pelajar ketika sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, membuat latihan juga adalah salah satu teknik pembelajaran yang berkesan. Malah, ia merupakan cara terbaik untuk mengulangkaji pelajaran kerana membuat latihan lebih cepat memberi kefahaman dan memudahkan hafalan terhadap para pelajar

Antara sumber terbaik yang dapat digunakan untuk membuat latihan adalah contoh-contoh, atau jika mempunyai akses, koleksi soalan-soalan sebenar kertas peperiksaan yang bakal diambil atau diduduki oleh seseorang pelajar itu. Sekiranya koleksi soalan yang diperoleh mempunyai skema jawapan sekali, maka itu adalah lebih baik

Selain peperiksaan UPSR dan PT3, para pelajar Tingkatan 5 yang bakal menduduki SPM juga digalakkan untuk mendapatkan Koleksi Soalan Sebenar SPM Dan Skema Jawapan tahun-tahun lepas agar dapat digunakan sebagai rujukan. Hal ini dapat membantu para pelajar SPM untuk memberi fokus terhadap topik-topik penting dan mengenalpasti soalan-soalan yang sering ditanya setiap tahun

Di samping itu, para pelajar dapat menjimatkan masa dengan hanya mengulangkaji soalan-soalan ‘spot’ supaya dapat memberi perhatian terhadap mata pelajaran lain selain memahirkan diri menjawab soalan-soalan tersebut agar bersedia sekiranya soalan yang disasarkan keluar sewaktu peperiksaan sebenar nanti.

Koleksi Kertas Soalan Peperiksaan Sebenar Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Skema Jawapan

Buat pengetahuan semua, pelajar Tingkatan 5 bakal menduduki peperiksaan bertulis SPM tahun 2019 dalam dua fasa iaitu mulai 14 hingga 17 Oktober 2019 untuk Fasa 1 dan Fasa 2 dari 5 hingga 27 November 2019. Berikut dikongsikan Koleksi Soalan Peperiksaan Sebenar SPM serta skema jawapan bagi tahun 2018, 2017 dan tahun sebelumnya yang serta SPM ulangan akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Ia merangkumi mata pelajaran matematik, add maths, prinsip perakaunan, pendidikan moral, sejarah dan lain lain.

Soalan Sebenar SPM dan Skema Jawapan

Soalan dan jawapan mengikut subjek adalah seperti berikut. Klik pada pautan yang disertakan pada setiap kertas untuk melihat soalan sebenar dan skema jawapan masing-masing

Bahasa Melayu

TahunSoalanJawapan
2020
2020 (SPMU)Kertas 1, Kertas 2
2019Kertas 1 & Kertas 2
2019 (SPMU)Kertas 1 , Kertas 2Jawapan
2018Kertas 1 , Kertas 2Jawapan
2018 (SPMU)Kertas 1 , Kertas 2Jawapan
2017Kertas 1 , Kertas 2Jawapan
2017 (SPMU) Kertas 1 , Kertas 2Jawapan
2016Kertas 1 , Kertas 2Jawapan

 Bahasa Inggeris

TahunSoalanJawapan
2020
2020 (SPMU)
2019Kertas 1, Kertas 2Jawapan 1 , Jawapan 2
2019 (SPMU)
2018Kertas 1 , Kertas 2Jawapan
2018 (SPMU)
2017Kertas 1 , Kertas 2Jawapan
2017 (SPMU)
2016Kertas1 , Kertas 2Jawapan

Sejarah

TahunSoalanJawapan
2020
2020 (SPMU)Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3
2019Kertas 1
2019 (SPMU)Kertas 1, Kertas 2
2018Kertas 1 Kertas 1
2018 (SPMU)Kertas 1Kertas 1
2017Kertas 1 , Kertas 2, Kertas 3Kertas 1 , Kertas 2Kertas 3
2017 (SPMU)
2016Kertas 1Jawapan

 

Matematik

TahunSoalanJawapan
2020
2020 (SPMU)Kertas 1, Kertas 2Kertas 1, Kertas 2
2019Kertas 1, Kertas 2
2019 (SPMU)Kertas 1 , Kertas 2Kertas 1 , Kertas 2
2018
2018 (SPMU)Kertas 1 , Kertas 2Jawapan
2017Kertas 1 , Kertas 2Kertas 1 , Kertas 2
2017 (SPMU)Kertas 1 , Kertas 2Kertas 1 , Kertas 2
2016

Add Math (Matematik Tambahan)

TahunSoalanJawapan
2019Kertas 1, Kertas 2Kertas 1, Kertas 2
2019 (SPMU)
2018
2018 (SPMU)
2017Kertas 1 , Kertas 2Kertas 1 , Kertas 2 
2017 (SPMU)
2016Kertas 2Jawapan

Fizik

TahunSoalanJawapan
2019Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3
2019 (SPMU)
2018
2018 (SPMU)
2017Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3
2017 (SPMU)
2016

Kimia

TahunSoalanJawapan
2019Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3
2019 (SPMU)
2018Kertas 3
2018 (SPMU)
2017Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3
2017 (SPMU)
2016

Biologi

TahunSoalanJawapan
2019Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3Kertas 3
2019 (SPMU)
2018Kertas 3
2018 (SPMU)
2017Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3
2017 (SPMU)
2016Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3

Sains

TahunSoalanJawapan
2019
2019 (SPMU)
2018
2018 (SPMU)
2017K1Jawapan
2017 (SPMU)
2016Kertas 1Jawapan

Pendidikan Islam

TahunSoalanJawapan
2019
2019 (SPMU)
2018
2018 (SPMU)
2017Kertas 1 , Kertas 2Kertas 1 , Kertas 2
2017 (SPMU)
2016Kertas 1 , Kertas 2Jawapan

Bahasa Arab 

TahunSoalanJawapan
2019
2019 (SPMU)
2018
2018 (SPMU)
2017Kertas 1 , Kertas 2Jawapan
2017 (SPMU)
2016Kertas 1 , Kertas 2Jawapan

Sains Komputer

TahunSoalanJawapan
2019
2019 (SPMU)
2018Kertas 1Kertas 1
2018 (SPMU)

Prinsip Perakaunan

TahunSoalanJawapan
2019Kertas 2
2019 (SPMU)
2018
2018 (SPMU)
 

Ikuti Kami:

 
 

Artikel Berkaitan