Daftar permohonan e-Kasih borang online maklum kemiskinan

Dikemaskini pada

Permohonan e Kasih Terkini

Sebagai makluman “e-kasih” merupakan pangkalan data keluarga miskin yang diwujudkan di peringkat nasional bagi membantu merancang, melaksana dan memantau program kemiskinan

Menurut info dari Portal Rasmi E-Kasih memaklumkan bahawa semua Ketua Isi Rumah (KIR) yang berpendapatan kurang daripada RM1,500 (Bandar) atau RM1,000 (Luar Bandar) sebulan adalah digalakkan mendaftar

Ciri-Ciri Utama eKasih
Penyelarasan maklumat bantuan
Pengemaskinian maklumat kemiskinan secara online
Pengiraan Status Kemiskinan (miskin/miskin tegar) secara automatik berdasarkan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) per kapita
Penjanaan laporan dan statistik kemiskinan
Poverty mapping dan pemantauan kemiskinan

CARA DAFTAR DAN SEMAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN E-KASIH

Individu yang ingin mendaftar boleh menghadirkan diri ke Pejabat Pembangunan Negeri (PPN) atau Pejabat Daerah yang berdekatan

Individu juga boleh membuat panggilan telefon, menghantar surat atau e-mel rasmi atau membuat laporan atau mendaftar kes kemiskinan melalui Pemimpin Tempatan, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) atau Majlis Perwakilan Penduduk (MPP)

Semakan Pendaftaran
Semakan status kemiskinan secara online di pautan Semakan Pendaftaran E-Kasih
Proses Pendaftaran e-Kasih
proses pendaftaran ekasih
Orang ramai perlulah memanfaatkan sistem yang diwujudkan dalam Portal Pembasmian Kemiskinan dengan memaklumkan maklumat mengenai kemiskinan yang dihadapi dengan mengunakan borang permakluman secara dalam talian (online)
Sila Klik LinkPortal Pembasmian Kemiskinan eKasih

Kerajaan pada bulan Ogos 2018 telah memperkenalkan Insentif Suri (i-SURI) yang merupakan Caruman Sukarela dengan Insentif Khas Kerajaan untuk suri rumah yang berdaftar dalam sistem e-Kasih

i-SURI KWSP
Suri rumah, balu dan ibu tungal yang profil mereka didaftarkan di pangkalan data kemiskinan nasional (e-Kasih) boleh menyertai i-Suri dengan membuat caruman minimum RM5 setiap bulan ke akaun simpanan persaraan mereka. Ianya bagi melayakkan mereka untuk menerima insentif kerajaan RM40 setiap bulan yang dimasukkan ke akaun KWSP masing-masing
Pendaftaran i-SURI boleh dibuat bermula dari 15 Ogos 2018 di mana mereka yang berminat dan berkelayakan boleh mengunjungi mana-mana 67 cawangan KWSP di seluruh negara
SURI
Maklumat lanjut mengenai e-Kasih, orang ramai boleh menghubungi Pusat Panggilan Kerajaan Malaysia (MGCC) di talian 03-8000 8000
Penjelasan mengenai produk dan perkhidmatan KSWP boleh didapati dengan menghubungi Pusat Pengurusan Perhubungan di 03-8922 6000 atau kunjungi mana-mana cawangan KWSP atau Laman Web Rasmi di pautan :-
Sila Klik LinkPortal Rasmi KWSP
Sertai channel rasmi MYSumber.
Informasi terkini terus ke telefon anda!
Close