e-Kasih 2022 daftar permohonan borang online & semakan status

Permohonan e Kasih Terkini

Permohonan e Kasih Terkini e-Kasih 2022 daftar permohonan borang online & semakan status

Sebagai makluman “e-kasih” merupakan satu sistem pangkalan data keluarga miskin yang diwujudkan di peringkat nasional bagi membantu merancang, melaksana dan memantau program kemiskinan. Ia menghimpunkan segala maklumat mengenai kemiskinan

Menurut info dari Portal Rasmi E-Kasih memaklumkan bahawa semua Ketua Isi Rumah (KIR) yang berpendapatan kurang daripada RM1,500 (Bandar) atau RM1,000 (Luar Bandar) sebulan adalah digalakkan mendaftar dan sebagai syarat kelayakan

Individu yang ingin mendaftar sistem ekasih boleh menghadirkan diri ke Pejabat Pembangunan Negeri (PPN) atau Pejabat Daerah yang berdekatan

Individu juga boleh membuat panggilan telefon, menghantar surat atau e-mel rasmi atau membuat laporan atau mendaftar kes kemiskinan melalui ahli-ahli Pemimpin Tempatan, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) atau Majlis Perwakilan Penduduk (MPP)

Cara Daftar Dan Semakan Permohonan Pendaftaran e-Kasih

Di bawah adalah maklumat terperinci berkenaan semakan pendaftaran serta proses pendaftaran e-Kasih untuk makluman orang ramai.

Ciri-Ciri Utama eKasih

  • Penyelarasan maklumat-maklumat mengenai bantuan kemiskinan
  • Pengemaskinian maklumat kemiskinan secara online
  • Pengiraan Status Kemiskinan (miskin/miskin tegar) secara automatik berdasarkan Pendapatan Garis
  • Kemiskinan (PGK) per kapita
  • Penjanaan laporan dan statistik kemiskinan isi rumah
  • Poverty mapping dan pemantauan kemiskinan

Semakan Pendaftaran eKasih

Semakan status kemiskinan secara online di pautan Semakan Pendaftaran E-Kasih

Proses Pendaftaran e-Kasih

proses pendaftaran ekasih e-Kasih 2022 daftar permohonan borang online & semakan status

Orang ramai perlulah memanfaatkan sistem pemberi bantuan yang diwujudkan dalam Portal Pembasmian Kemiskinan dengan memaklumkan maklumat mengenai kemiskinan yang dihadapi dengan mengunakan borang permakluman ekasihsecara dalam talian (online)

Kerajaan pada bulan Ogos 2018 telah memperkenalkan Insentif Suri (i-SURI) yang merupakan Caruman Sukarela dengan Insentif Khas Kerajaan untuk suri rumah yang berdaftar dalam sistem data eKasih digunakan di bawah Jabatan Perdana Menteri (ICU/ JPM)

i-SURI KWSP

Suri rumah, balu dan ibu tungal yang profil mereka didaftarkan di pangkalan data kemiskinan nasional (e-Kasih) boleh menyertai i-Suri dengan membuat caruman minimum bermula RM5 setiap bulan ke akaun simpanan persaraan mereka. Isteri kepada Ketua Isi Rumah (KIR)/ Wanita (KIR) adalah antara syaratnya. Ianya bagi melayakkan mereka untuk menerima insentif kerajaan RM40 setiap bulan yang dimasukkan ke akaun KWSP masing-masing

Pendaftaran i-SURI boleh dibuat bermula dari 15 Ogos 2018 di mana mereka yang berminat dan berkelayakan boleh mengunjungi mana-mana 67 cawangan KWSP di seluruh negara

SURI e-Kasih 2022 daftar permohonan borang online & semakan statusMaklumat Lanjut

Maklumat lanjut mengenai e-Kasih, orang ramai boleh menghubungi Pusat Panggilan Kerajaan Malaysia (MGCC) di talian 03-8000 8000

Penjelasan mengenai produk dan perkhidmatan agensi KSWP boleh didapati dengan menghubungi Pusat Pengurusan Perhubungan di 03-8922 6000 atau kunjungi mana-mana cawangan KWSP atau Laman Web Rasmi di pautan :-

Related : garis kemiskinan pgk semasa, pendapatan garis kemiskinan pgk, nasional yang mengandungi maklumat mengenai kemiskinan, bank data kemiskinan nasional yang mengandungi, maklumat mengenai kemiskinan bermula, bawah pendapatan garis kemiskinan, kes kemiskinan melalui pemimpin, ahli isi rumah air, agensi pemberi bantuan,

 

Ikuti Kami:

 
 

Artikel Berkaitan