Daftar permohonan e-Kasih borang online maklum kemiskinan

13:18 MYredaksi

Artikel ini disemak semula serta info terkini telah dikemaskini pada 9 Ogos 2018 jam 08:52 PM

Permohonan e Kasih Terkini

Sebagai makluman “e-kasih” merupakan pangkalan data keluarga miskin yang diwujudkan di peringkat nasional bagi membantu merancang, melaksana dan memantau program kemiskinan

Menurut info dari Portal Rasmi E-Kasih memaklumkan bahawa semua Ketua Isi Rumah (KIR) yang berpendapatan kurang daripada RM1,500 (Bandar) atau RM1,000 (Luar Bandar) sebulan adalah digalakkan mendaftar

SEMAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN E-KASIH

Individu yang ingin mendaftar boleh juga merujuk kepada Pejabat Daerah atau Jabatan Pembangunan Persekutuan/Pejabat Pembangunan Persekutuan (JPP/PPPN)

Ciri-Ciri Utama eKasih
Semakan status kemiskinan secara online di pautan Portal Pembasmian Kemiskinan E-Kasih
Penyelarasan maklumat bantuan
Pengemaskinian maklumat kemiskinan secara online
Pengiraan Status Kemiskinan (miskin/miskin tegar) secara automatik berdasarkan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) per kapita
Penjanaan laporan dan statistik kemiskinan
Poverty mapping dan pemantauan kemiskinan
Orang ramai perlulah memanfaatkan sistem yang diwujudkan dalam Portal Pembasmian Kemiskinan dengan memaklumkan maklumat mengenai kemiskinan yang dihadapi dengan mengunakan borang permakluman secara dalam talian (online)
Sila Klik LinkPortal Pembasmian Kemiskinan eKasih