Cara dan perkara yang boleh keluar duit KWSP EPF awal

14:53 MYredaksi

Artikel ini disemak semula serta info terkini telah dikemaskini pada 9 Julai 2019 jam 06:44 PM

Pengeluaran Terkini Duit KWSP EPF

Pencarum dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP / EPF) boleh membuat permohonan pengeluaran simpanan KWSP lebih awal mengikut jumlah had pengeluaran tertentu berdasarkan kelayakan meskipun belum mencapai umur persaraan

Bagaimanapun, pengeluaran awal simpanan KWSP sebelum mencapai umur persaraan itu hendaklah mematuhi syarat-syarat dan kelayakan bagi jenis-jenis pengeluaran atau perkara yang telah ditetapkan

Secara umumnya, ramai yang beranggapan duit KWSP hanya boleh dikeluarkan apabila mencapai umur persaraan ataupun pembiayaan untuk pembelian rumah sahaja

Namun, pengeluaran simpanan KWSP sebenarnya tidak terhad kepada perkara tersebut di mana pencarum boleh membuat permohonan pengeluaran lebih awal berdasarkan jenis-jenis pengeluaran yang ditetapkan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

PERMOHONAN PENGELUARAN AWAL DUIT KWSP / EPF

Berikut MYsumber serta maklumat jenis-jenis pengeluaran Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

Jenis-Jenis Pengeluaran Duit Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
Perkara
Pengeluaran Umur 50 TahunPengeluaran Umur 55 Tahun
Pengeluaran Umur 60 TahunPengeluaran Mengurang / Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan
Pengeluaran Hilang UpayaPengeluaran Meninggalkan Negara
Pengeluaran PendidikanPengeluaran Pekerja Berpencen Dan Pengeluaran Pesara Pilihan
Skim Pelaburan AhliPengeluaran Membina / Membeli Rumah
Pengeluaran Simpanan Melebihi RM 1 JutaPengeluaran Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan
Pengeluaran KematianPengeluaran Kesihatan
Pengeluaran HajiPengeluaran Perumahan Fleksibel
Pengeluaran Prumahan PR1MA
CARA MEMBUAT PENGELUARAN KWSP MENGIKUT JENIS
Berikut adalah kaedah atau cara membuat pengeluaran KWSP lebih awal mengikut jenis-jenis tertentu serta kategori pengeluaran bagi setiap jenis dan syarat kelayakan pengeluaran
1. Pengeluaran Umur 50 Tahun
Kategori Pengeluaran 
A HurufPengeluaran Penuh Akaun 2
B HurufPengeluaran Sebahagian Akaun 2
Kelayakan Memohon
BetulBerstatus warganegara Malaysia ATAU bukan warganegara Malaysia 
BetulBerusia di antara 50 tahun hingga umur 54 tahun
BetulMemiliki simpanan dalam Akaun 2
Cara Pengeluaran
Nombor 1Permohonan boleh dibuat di kaunter KWSP dengan membawa MyKad atau Isi borang KWSP 9B (AHL) jika tiada MyKad
Nombor 2Permohonan juga boleh dibuat melalui POS dengan menyertakan salinan MyKad dan mengisi Borang KWSP 9B (AHL) dan Borang KWSP 3 (Salinan dokumen perlu disahkan oleh pegawai pengesah yang dibenarkan) 
Sila Klik LinkBrosur Pengeluaran Umur 50 Tahun
2. Pengeluaran Umur 55 Tahun
Kategori Pengeluaran 
A HurufPengeluaran Penuh Kesemua Simpanan
B HurufSebahagian Simpanan (Amaun minimum adalah RM2,000.00 dan mestilah dilakukan setiap 30 hari dari tarikh permohonan pengeluaran terdahulu)
C HurufBayaran Bulanan (Pengeluaran minimum adalah RM3,000.00 iaitu RM250.00 sebulan bagi sekurang-kurangnya 12 bulan)
D HurufKombinasi Sebahagian Simpanan dan Bayaran Bulanan 
E HurufBayaran Dividen Tahunan Secara Automatik 
Kelayakan Memohon
BetulBerstatus Warganegara Malaysia ATAU bukan Warganegara Malaysia 
BetulBerusia di antara 55 tahun hingga 59 tahun
BetulMemiliki simpanan KWSP dalam Akaun 55
BetulAhli Penjawat Awam Berstatus Pekerja Berpencen
Cara Pengeluaran
Nombor 1Permohonan boleh dibuat di kaunter KWSP dengan membawa MyKad atau Isi borang KWSP 9B (AHL) jika tiada MyKad
Nombor 2Permohonan juga boleh dibuat melalui POS dengan menyertakan salinan MyKad dan mengisi Borang KWSP 9B (AHL) dan Borang KWSP 3 (Salinan dokumen perlu disahkan oleh pegawai pengesah yang dibenarkan) 
Sila Klik LinkBrosur Pengeluaran Umur 55 Tahun 
3. Pengeluaran Umur 60 Tahun
Kategori Pengeluaran 
A HurufPengeluaran Kesemua Akaun Simpanan
B HurufSebahagian Simpanan (Amaun minimum adalah RM2,000.00 dan mestilah dilakukan setiap 30 hari dari tarikh permohonan pengeluaran terdahulu)
C HurufBayaran Bulanan (Pengeluaran minimum adalah RM3,000.00 iaitu RM250.00 sebulan bagi sekurang-kurangnya 12 bulan)
D HurufKombinasi Sebahagian Simpanan dan Bayaran Bulanan 
E HurufBayaran Dividen Tahunan Secara Automatik 
Kelayakan Memohon
BetulBerstatus Warganegara Malaysia ATAU bukan Warganegara Malaysia 
BetulTelah mencapai usia 60 tahun dan ke atas 
BetulMemiliki simpanan KWSP
BetulAhli Penjawat Awam Berstatus Pekerja Berpencen
Cara Pengeluaran
Nombor 1Permohonan boleh dibuat di kaunter KWSP dengan membawa MyKad atau Isi borang KWSP 9B (AHL) jika tiada MyKad
Nombor 2Permohonan juga boleh dibuat melalui POS dengan menyertakan salinan MyKad dan mengisi Borang KWSP 9B (AHL) dan Borang KWSP 3 (Salinan dokumen perlu disahkan oleh pegawai pengesah yang dibenarkan) 
Sila Klik LinkBrosur Pengeluaran Umur 60 Tahun 
4. Pengeluaran Mengurang/Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan
Kategori Pemohon
A HurufIndividu: Pengeluaran simpanan Akaun 2 bagi mengurangkan / menyelesaikan baki pinjaman perumahan yang diambil daripada institusi pemberi pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP bagi pembelian secara individu
B HurufBersama: Pembelian secara dengan ahli keluarga terdekat sama ada suami/isteri, ibu bapa, ibu bapa mertua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik / individu lain ATAU membantu suami / isteri
Kelayakan Memohon
BetulBerstatus Warganegara Malaysia ATAU bukan Warganegara Malaysia 
BetulAhli belum mencecah usia 55 tahun ketika memohon
BetulAhli memiliki simpanan dalam Akaun 2 dengan minimum RM500
Cara Pengeluaran
Nombor 1Permohonan boleh dibuat di kaunter KWSP dengan membawa MyKad dan membawa dokumen yang diperlukan (rujuk pautan di bawah)
Nombor 2Permohonan juga boleh dibuat melalui e-Pengeluaran (rujuk pautan di bawah) 
Sila Klik LinkDokumen Yang Diperlukan
Sila Klik LinkPengeluaran menerusi e-Pengeluaran
Sila Klik LinkBrosur Pengeluaran Mengurangkan / Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan
5. Pengeluaran Hilang Upaya
Kategori Pengeluaran 
A HurufPengeluaran ini membenarkan ahli untuk mengeluarkan semua simpanan KWSP jika ahli tidak berupaya dari segi fizikal / mental / kehilangan keupayaan fungsional kekal untuk mendapatkan pekerjaan (employability). Bantuan Hilang Upaya sebanyak RM5,000 juga akan diberikan kepada ahli yang layak bagi meringankan beban.
Kelayakan Memohon
BetulBerstatus Warganegara Malaysia ATAU bukan Warganegara Malaysia 
BetulAhli belum mencecah usia 55 tahun ketika tarikh permohonan diterima (telah berdaftar sebelum 1 Ogos 1998). Tiada had umur untuk pengeluaran (bagi yang berdaftar pada/selepas 1 Ogos 1998)
BetulAhli masih memiliki simpanan dalam Akaun KWSP
BetulAhli tidak lagi bekerja semasa permohonan pengeluaran dibuat
Cara Pengeluaran
Nombor 1Permohonan boleh dibuat di kaunter KWSP dengan membawa MyKad dan membawa dokumen yang diperlukan (rujuk pautan di bawah)
Sila Klik LinkDokumen Yang Diperlukan
Sila Klik LinkBrosur Pengeluaran Hilang Upaya
6. Pengeluaran Meninggalkan Negara 
Kategori Pengeluaran 
A HurufKesemua Simpanan KWSP bagi Warganegara Malaysia yang telah melucutkan atau melepaskan taraf kewarganegaraan untuk berhijrah ke negara luar
B HurufKesemua Simpanan KWSP bagi Bukan Warganegara Malaysia yang telah berhenti kerja dan akan meninggalkan Malaysia 
Kelayakan Memohon
BetulBerstatus Warganegara Malaysia/Penduduk Tetap (PR) yang telah melucutkan atau melepaskan taraf kewarganegaraan Malaysia; ATAU Bukan Warganegara Malaysia (Pekerja Asing/ Ekspatriat) yang telah tamat tempoh perkhidmatan dan pulang ke Negara asal; DAN
BetulBerstatus Warganegara Malaysia/ Bukan Warganegara yang berdaftar sebelum 1 Ogos 1998 dan belum mencecah umur 55 tahun ketika tarikh permohonan diterima KWSP; ATAU Bukan Warganegara yang berdaftar pada/selepas 1 Ogos 1998, tiada had umur kelayakan bagi pengeluaranl; DAN
BetulMasih memiliki simpanan dalam Akaun KWSP
Cara Pengeluaran
Nombor 1Permohonan boleh dibuat di kaunter KWSP dengan membawa MyKad dan membawa dokumen yang diperlukan (rujuk pautan di bawah)
Sila Klik LinkDokumen Yang Diperlukan
Sila Klik LinkBrosur Pengeluaran Meninggalkan Negara
7. Pengeluaran Pendidikan
Kategori Pengeluaran
A HurufPengeluaran bagi diri sendiri untuk membiayai yuran pengajian ATAU melangsaikan baki pinjaman pendidikan
B HurufPengeluaran bersama suami / isteri untuk membiayai yuran pengajian anak  (termasuk anak tiri / anak angkat) 
C HurufPengeluaran bersama suami/isteri untuk menyelesaikan baki pinjaman pendidikan anak
Pembiayaan Pendidikan 
Pembiayaan merangkumi yuran pengajian dan caj yang dikenakan oleh institut pengajian ATAU jumlah baki pinjaman
Pembiayaan juga termasuklah yuran hostel dan penginapan serta penerbangan sehala (bagi pelajar tahun pertama yang belajar di luar kawasan / luar negara)
Kelayakan Memohon
BetulBerstatus Warganegara Malaysia ATAU bukan Warganegara Malaysia
BetulAhli belum mencecah umur 55 pada tarikh permohonan
BetulAhli memiliki simpanan dalam Akaun 2
Cara Pengeluaran
Nombor 1Permohonan boleh dibuat di kaunter KWSP dengan membawa MyKad dan membawa dokumen yang diperlukan (rujuk pautan di bawah)
Sila Klik LinkDokumen Yang Diperlukan
Sila Klik LinkBrosur Pengeluaran Pendidikan
8. Pengeluaran Pekerja Berpencen
Kelayakan Pengeluaran 
A HurufPengeluaran ini membenarkan ahli untuk mengeluarkan caruman pekerja berserta dividen sekiranya masih mempunyai baki simpanan di KWSP setelah pengembalian caruman syer kerajaan kepada Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan (KWAP)
Kelayakan Memohon
BetulPekerja dalam sektor awam dan mencarum sehingga mendapat taraf berpencen oleh JPA; ATAU
BetulPekerja dalam Kementerian Pertahanan / Perkhidmatan Tentera dan mencarum serta mendapat taraf berpencen oleh JPA
BetulBelum mencecah umur 55 tahun
Cara Pengeluaran
Nombor 1Permohonan boleh dibuat di kaunter KWSP dengan membawa MyKad dan membawa dokumen yang diperlukan (rujuk pautan di bawah)
Nombor 2Permohonan juga boleh dibuat melalui POS dengan menyertakan salinan MyKad dan mengisi Borang KWSP 9B (AHL) dan Borang KWSP 3 (Salinan dokumen perlu disahkan oleh pegawai pengesah yang dibenarkan) 
Sila Klik LinkDokumen Yang Diperlukan
Sila Klik LinkBrosur Pekerja Berpencen
9. Pengeluaran Pesara Pilihan 
Kategori Pengeluaran 
A HurufPengeluaran semua simpanan bahagian pekerja untuk ahli yang bersara secara pilihan dari perkhidmatan awam sekiranya mempunyai baki simpanan bagi tempoh wajib mencarum
Kelayakan Pengeluaran 
A HurufPengeluaran ini membenarkan ahli untuk mengeluarkan caruman pekerja berserta dividen sekiranya masih mempunyai baki simpanan di KWSP setelah pengembalian caruman syer kerajaan kepada Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan (KWAP)
Kelayakan Memohon
BetulPesara dari perkhidmatan awam secara pilihan serta tidak bekerja lagi; ATAU
BetulBersara secara pilihan dari perkhidmatan awam dan masih bekerja dengan majikan lain / bekerja sendiri; ATAU
BetulBerkhidmat dengan agensi Kerajaan dan telah bersara secara pilihan di bawah Penswastaan / Pengkorporatan namun masih bekerja dengan agensi tersebut
BetulBelum mencecah umur 55 tahun 
Cara Pengeluaran
Nombor 1Permohonan boleh dibuat di kaunter KWSP dengan membawa MyKad dan membawa dokumen yang diperlukan (rujuk pautan di bawah)
Nombor 2Permohonan juga boleh dibuat melalui POS dengan menyertakan salinan MyKad dan mengisi Borang KWSP 9B (AHL) dan Borang KWSP 3 (Salinan dokumen perlu disahkan oleh pegawai pengesah yang dibenarkan) 
Sila Klik LinkDokumen Yang Diperlukan
Sila Klik LinkBrosur Pekerja Pesara Pilihan
10. Pengeluaran Membeli Rumah 
Kategori Pengeluaran 
A HurufPembelian Rumah oleh Individu: Perbezaan di antara harga rumah dengan jumlah pinjaman dan tambahan 10% daripada harga rumah; ATAU kesemua simpanan Akaun 2
A HurufPembelian Bersama Ahli Keluarga Terdekat/Individu Lain: Perbezaan di antara harga rumah dengan jumlah pinjaman perumahan dan tambahan 10% daripada harga rumah; ATAU kesemua simpanan Akaun 2 masing-masing tertakluk kepada amaun maksimum yang layak dikeluarkan
C HurufPinjaman Perumahan 100%: 10% daripada harga rumah; ATAU Semua Simpanan Akaun 2
D HurufPembelian Tanpa Pinjaman / Secara Tunai: Harga rumah dengan tambahan 10% daripada harga rumah; ATAU kesemua simpanan Akaun 2
Kelayakan Memohon
BetulBerstatus Warganegara Malaysia; ATAU Bukan Warganegara
BetulBelum mencecah umur 55 tahun ketika tarikh permohonan
BetulMasih memiliki simpanan dalam Akaun 2 (minimum RM500)
Cara Pengeluaran
Nombor 1Permohonan boleh dibuat di kaunter KWSP dengan membawa MyKad dan membawa dokumen yang diperlukan (rujuk pautan di bawah)
Nombor 2Permohonan juga boleh dibuat melalui e-Pengeluaran (rujuk pautan di bawah)
Sila Klik LinkDokumen Yang Diperlukan
Sila Klik LinkPengeluaran menerusi e-Pengeluaran
Sila Klik LinkBrosur Pengeluaran Membeli Rumah
11. Pengeluaran Membina Rumah 
Kategori Pengeluaran 
A HurufPembinaan Rumah oleh Individu: Perbezaan di antara kos membina rumah dengan jumlah pinjaman dan tambahan 10% daripada kos bina rumah; ATAU kesemua simpanan Akaun 2
A HurufPembinaan Bersama Suami / Isteri: Perbezaan di antara kos bina rumah dengan jumlah pinjaman perumahan dan tambahan 10% daripada kos bina rumah; ATAU kesemua simpanan Akaun 2 masing-masing tertakluk kepada amaun maksimum yang layak dikeluarkan
C HurufPinjaman Perumahan 100%: 10% daripada kos membina rumah; ATAU Semua Simpanan Akaun 2
D HurufPembinaan Tanpa Pinjaman / Secara Tunai: Kos membina rumah dengan tambahan 10% daripada kos bina rumah; ATAU kesemua simpanan Akaun 2
Kelayakan Memohon
BetulBerstatus Warganegara Malaysia; ATAU Bukan Warganegara
BetulBelum mencecah umur 55 tahun ketika tarikh permohonan
BetulMasih memiliki simpanan dalam Akaun 2 (minimum RM500)
Cara Pengeluaran
Nombor 1Permohonan boleh dibuat di kaunter KWSP dengan membawa MyKad dan membawa dokumen yang diperlukan (rujuk pautan di bawah)
Nombor 2Permohonan juga boleh dibuat melalui e-Pengeluaran (rujuk pautan di bawah)
Sila Klik LinkDokumen Yang Diperlukan
Sila Klik LinkPengeluaran menerusi e-Pengeluaran
Sila Klik LinkBrosur Pengeluaran Membeli Rumah
12. Pengeluaran Perumahan PR1MA
Kategori Pengeluaran 
A HurufPengeluaran ini membantu ahli untuk memiliki sebuah rumah di bawah Skim Perumahan Rakyat 1 Malaysia (PR1MA) dengan memanfaatkan Simpanan KWSP ahli sedia ada serta caruman bulanan di Masa Depan
Kelayakan Memohon
BetulBerstatus Warganegara Malaysia
BetulBelum mencecah umur 55 tahun
BetulMerupakan pembeli rumah PR1MA dan mengambil pinjaman perumahan menerusi Skim Pembiayaan Fleksibel (SPEF) PR1MA
BetulBelum pernah membuat pengeluaran perumahan KWSP; ATAU juka ahli pernah berbuat demikian, ahli telah melupuskan atau hilang pemilikan harta berkenaan
Cara Pengeluaran
Nombor 1Permohonan boleh dibuat dengan mengikuti langkah yang disediakan di laman rasmi KWSP (rujuk pautan di bawah)
Sila Klik LinkLangkah Permohonan Perumahan PR1MA
Sila Klik LinkBrosur Pengeluaran Perumahan PR1MA
13. Pengeluaran Perumahan Fleksibel
Kategori Pengeluaran 
A HurufPengeluaran ini membenarkan ahli mengeluarkan sebahagian simpanan akaun 2 bagi diasingkan untuk Akaun Pinjaman Perumahan Fleksibel agar ahli boleh mendapatkan pinjaman perumahan yang lebih tinggi bagi membeli / membina rumah 
Kelayakan Memohon
BetulBerstatus Warganegara Malaysia dan Penduduk Tetap (PR)
BetulBelum mencecah umur 54 tahun 
BetulMembeli / Membina rumah kediaman
BetulMempunyai pinjaman perumahan dengan institusi kewangan yang diiktiraf oleh KWSP
Cara Pengeluaran
Nombor 1Permohonan boleh dibuat dengan mengikuti langkah yang disediakan di laman rasmi KWSP (rujuk pautan di bawah)
Sila Klik LinkLangkah Pengeluaran Perumahan Fleksibel
14. Pengeluaran Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan 
Kategori Pengeluaran 
A HurufIndividu: Pengeluaran ini membenarkan ahli mengeluarkan kesemua simpanan Akaun 2 atau mengikut jumlah baki pinjaman perumahan bagi membiayai ansuran bulanan pinjaman perumahan bagi tujuan pembelian atau pembinaan rumah
B HurufBersama: Pengeluaran ini membenarkan ahli mengeluarkan kesemua simpanan Akaun 2 atau mengikut jumlah baki pinjaman perumahan bagi membiayai ansuran bulanan pinjaman perumahan bagi tujuan pembelian atau pembinaan rumah
Kelayakan Memohon
BetulBerstatus Warganegara Malaysia (menjadi ahli sebelum 1 Ogos 1998) dan Bukan Warganegara ATAU berstatus Penduduk Tetap (PR)
BetulBelum mencecah umur 55 tahun ketika tarikh permohonan (umur maksimum yang dibenarkan ialah 54 tahun 6 bulan)
BetulAhli memiliki simpanan sekurang-kurangnya RM600 di dalam Akaun 2
Cara Pengeluaran
Nombor 1Permohonan boleh dibuat di kaunter KWSP dengan membawa MyKad dan membawa dokumen yang diperlukan (rujuk pautan di bawah)
Nombor 2Permohonan juga boleh dibuat melalui e-Pengeluaran (rujuk pautan di bawah)
Sila Klik LinkDokumen Yang Diperlukan
Sila Klik LinkPengeluaran menerusi e-Pengeluaran
Sila Klik LinkBrosur Pengeluaran Ansuran Bulanan Perumahan
15. Pengeluaran Simpanan Melebihi RM1 Juta
Kategori Pengeluaran 
A HurufPengeluaran ini adalah pilihan kepada ahli yang mempunyai simpanan melebihi RM1 Juta mengeluarkan lebihan simpanan tersebut bagi diuruskan sendiri oleh ahli
Kelayakan Memohon
BetulBerstatus Warganegara Malaysia ATAU bukan Warganegara 
BetulBelum mencecah umur 55 tahun ketika tarikh permohonan
BetulAhli memiliki simpanan KWSP melebihi RM1 Juta 
Cara Pengeluaran
Nombor 1Permohonan boleh dibuat di kaunter KWSP dengan membawa MyKad dan membawa dokumen yang diperlukan (rujuk pautan di bawah)
Sila Klik LinkDokumen Yang Diperlukan
Sila Klik LinkBrosur Pengeluaran Simpanan Melebihi RM1 Juta
16. Pengeluaran Kematian
Kategori Pengeluaran 
A HurufPengeluaran ini membenarkan ahli membuat pengeluaran penuh akaun ahli oleh Penama / Wasi / Pentadbir Pusaka / Waris terdekat ahli apabila berlaku kematian ke atas ahli KWSP
Kelayakan Memohon
BetulPemohon wajiblah berusia 18 tahun dan ke atas
BetulBoleh dibuat bagi akaun KWSP yang mempunyai penamaan atau tanpa penamaan (rujuk maklumat lanjut di bawah)
Cara Pengeluaran
Nombor 1Permohonan boleh dibuat di kaunter KWSP dengan membawa MyKad dan membawa dokumen yang diperlukan (rujuk pautan di bawah)
Sila Klik LinkDokumen Yang Diperlukan
Sila Klik LinkBrosur Pengeluaran Kematian
17. Pengeluaran Kesihatan
Kategori Pengeluaran 
A HurufPengeluaran ini membenarkan ahli mengeluarkan simpanan akaun 2 bagi membiayai Kos Rawatan Perubatan Penyakit Kritikal DAN / ATAU pembelian peralatan bantuan kesihatan yang diluluskan oleh Lembaga KWSP yang dihidapi oleh ahli atau ahli keluarga yang dibenarkan.
Kelayakan Memohon
BetulBerstatus Warganegara Malaysia; ATAU bukan Warganegara
BetulBelum mencecah umur 55 tahun pada tarikh permohonan
BetulMemiliki simpanan dalam Akaun 2
Cara Pengeluaran
Nombor 1Permohonan boleh dibuat di kaunter KWSP dengan membawa MyKad dan membawa dokumen yang diperlukan (rujuk pautan di bawah)
Sila Klik LinkDokumen Yang Diperlukan
Sila Klik LinkBrosur Pengeluaran Kesihatan
18. Pengeluaran Haji
Kategori Pengeluaran 
A HurufPengeluaran ini membenarkan ahli mengeluarkan perbezaan jumlah kos haji dengan baki simpanan akaun LTH ahli terhad kepada amain maksimum RM3,000; ATAU baki Akaun 2 (mengikut mana yang lebih rendah)
Kelayakan Memohon
BetulTelah dipilih untuk melaksanakan ibadat haji oleh LTH
BetulBelum mencecah umur 55 tahun
BetulBelum pernah memohon pengeluaran haji
BetulSimpanan dalam akaun LTH tidak mencukupi
Cara Pengeluaran
Nombor 1Permohonan boleh dibuat di kaunter KWSP dengan membawa MyKad dan membawa dokumen yang diperlukan (rujuk pautan di bawah)
Sila Klik LinkDokumen Yang Diperlukan
19. Skim Pelaburan Ahli
Kategori Pengeluaran 
A HurufPengeluaran ini membenarkan ahli untuk memindahkan sebahagian simpanan Akaun 1 bagi membuat pelaburan untuk menambah dan meingkatkan simpanan persaraan bagi menyara kehidupan semasa persaraan. Ahli boleh melaburkan simpanan tidak lebih 30% daripada jumlah yang melebihi Simpanan Asas dalam Akaun 1 menerusi Institusi Pengurusan Dana (IPD) yang telah dilantik
Kelayakan Memohon
BetulBerstatus Warganegara Malaysia; ATAU
BetulBukan Warganegara Malaysia yang telah menjadi ahli sebelum 1 Ogos 1998; ATAU
BetulTelah pun mendapat taraf status Penduduk Tetap (PR)
BetulBelum mencecah umur 55 tahun ketika tarikh permohonan diterima oleh KWSP
Cara Pengeluaran
Nombor 1Permohonan boleh dibuat di kaunter KWSP dengan membawa MyKad dan membawa dokumen yang diperlukan (rujuk pautan di bawah)
Sila Klik LinkDokumen Yang Diperlukan
Sila Klik LinkBrosur Skim Pelaburan Ahli
                   Info       
Sekiranya perkara jenis-jenis pengeluaran wang KWSP yang dinyatakan seperti di atas membabitkan pencarum, pencarum boleh / layak membuat permohonan bagi jenis pengeluaran tersebut
Maklumat rasmi dan lengkap dan prosedur serta kelayakan permohonan setiap jenis pengeluaran KWSP boleh rujuk kepada judul pautan di bawah
Sila Klik LinkMaklumat Permohonan Jenis-Jenis Pengeluaran Duit KWSP
Setelah anda melayari judul pautan yang disertakan di atas, sila klik kepada setiap maklumat  Jenis-Jenis Pengeluaran Duit KWSP dalam laman sesawang rasmi KWSP untuk mendapatkan keterangan lanjut dan maklumat lengkap
Simpanan KWSP anda boleh dikeluarkan sebelum dan selepas mencapai umur persaraan. Pengeluaran ini adalah untuk membantu anda membuat persediaan sebelum dan semasa persaraan
Sertai channel rasmi MYSumber.
Informasi terkini terus ke telefon anda!
Sertai channel rasmi MYSumber.
Informasi terkini terus ke telefon anda!