Peraturan cermin gelap JPJ 2024 peratusan tinted kenderaan terkini

Informasi

Informasi

Di Malaysia terdapat pelbagai perkara yang tertakluk dengan undang-undang. Ini termasuklah undang-undang kenderaan dan jalan raya. Untuk membawa kenderaan di atas jalan raya, seseorang itu hendaklah mematuhi bukan sahaja undang-undang dan peraturan yang ditetapkan di jalan raya seperti memberi isyarat ketika hendak membelok, malah kenderaan yang dibawa juga perlu menepati spesifikasi yang dibenarkan sebelum ia boleh dipandu menelusuri jalan

Antara spesifikasi yang perlu dipatuhi adalah kadar peratusan kegelapan cermin kenderaan motor. Sesebuah kenderaan motor seperti kereta dan van mempunyai cermin hadapan, cermin sisi pemandu, cermin penumpang belakang dan cermin belakang. Kadar ketelusan cahaya yang dibenarkan bagi setiap cermin itu adalah berbeza-beza mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalanraya (JPJ)

Sebelum ini, peraturan sedia ada yang menetapkan kadar peratusan ketelusan cahaya (VLT) di setiap cermin kenderaan adalah berbeza. Bagi cermin depan utama kenderaan, VLT adalah 70 peratus. Cermin kiri dan kanan bahagian pemandu ditetapkan pada 50 peratus. Akhir sekali cermin sisi bahagian penumpang belakang dan juga cermin utama belakang kenderaan hanya 30 peratus

Mulai bulan Mei 2019, peraturan baharu cermin gelap JPJ bermula. Ini dapat dirumuskan melalui pengumuman yang dilakukan oleh Menteri Pengangkutan, YB Loke Siew Fook berkaitan garis panduan baharu terhadap spesifikasi lapisan filem atau cermin gelap kenderaan motor. Menurutnya, ia merupakan pindaan ke atas peraturan yang dinyatakan di dalam Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Larangan Mengenai Jenis-Jenis Kaca Tertentu) 1991

Peraturan Baharu Cermin Gelap JPJ Untuk Kenderaan Motor Bermula 8 Mei 2019

Berikut MYsumber kongsikan peraturan baharu cermin gelap yang ditetapkan JPJ bermula Mei 2019 sebagai garis panduan serta rujukan para pengguna jalan raya. Peraturan baharu ini menjelaskan peratusan kadar ketelusan cahaya (VLT) bagi setiap cermin kenderaan motor

Tarikh Pelaksanaan Peraturan Baharu Cermin Gelap JPJ 2019

  • Tarikh : 8 Mei 2019
  • Hari : Rabu

Peraturan Baharu Cermin Gelap JPJ

Informasi

 

Bahagian CerminKadar Ketelusan Cahaya Tampak
Cermin hadapan70 Peratus
Cermin sisi pemandu50 Peratus
Cermin sisi belakangTiada had (dengan syarat kenderaan dilengkapi side mirrors)
Cermin sisi belakang penumpangTiada had (dengan syarat kenderaan dilengkapi side mirrors)

1. Pindaan baharu ini membenarkan lapisan cermin gelap bagi cermin sisi belakang di bahagian penumpang dan cermin utama belakang kenderaan mempunyai VLT yang tiada had kadar peratusan. Namun syaratnya kenderaan tersebut hendaklah dilengkapi dengan side mirrors (cermin sisi pandang belakang) di kedua-dua belah kenderaan.

2. VLT untuk cermin hadapan dan cermin sisi kanan serta kanan bahagian pemandu masih sama seperti dahulu.

3. Namun begitu, peraturan bagi kenderaan motor yang didaftarkan untuk pengangkutan awam serta barangan adalah berbeza. Ia hanya dibenarkan untuk memiliki kadar ketelusan cahaya tampak yang tidak kurang dari 70%.

Permohonan Pengecualian

Mana-mana individu dibenarkan untuk membuat permohonan sekiranya ingin menggunakan cermin yang lebih gelap tidak kira dengan penggunaan lapisan filem atau kaca yang lebih gelap. Sebab permohonan dilakukan hendaklah merangkumi faktor keselamatan atau faktor kesihatan

1. Kepada individu yang telah mendapat kelulusan untuk penggunaan cermin lebih gelap, permohonan hendaklah dilakukan semula setelah tempoh sah laku tamat. Jumlah fi yang sama juga akan dikenakan pada setiap permohonan.

2. Sekiranya ingin memohon pengecualian disebabkan faktor kesihatan, individu tersebut hendaklah memperoleh pengesahan bertulis daripada pakar perubatan kerajaan atau swasta. Pemandu atau pemilik kenderaan perlulah membawa laporan perubatan asal oleh pakar perubatan dari hospital kerajaan atau swasta untuk memohon. Jika mereka berbuat demikian, mereka tidak akan dikenakan sebarang fi.

Permohonan Berasaskan Keselamatan

Permohonan berasaskan keselamatan pula terbahagi kepada tiga jenis iaitu:

A. Kenderaan milikan persendirian individu/ persendirian syarikat

1. Permohonan individu perlu disertakan dokumen sokongan yang berkaitan risiko keselamatan yang dihadapi seperti laporan polis atau sebagainya

2. Manakala permohonan persendirian syarikat, perlu disertakan borang daftar Syarikat 24 dan Form 49 bagi syarikat yang disahkan oleh setiausaha syarikat yang berdaftar

3. Fi permohonan sebanyak RM50.00

4. Fi Perakuan Kelulusan sebanyak RM5,000.00 setelah mendapat surat makluman keputusan permohonan kelulusan penggunaan cermin gelap

B. Kenderaan milikan kerajaan/ sewaan kerajaan

1. Permohonan memerlukan surat permohonan daripada Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Jabatan

2. Fi Permohonan dikenakan sebanyak RM50.00

C. Kenderaan milikan kedutaan/ kakitangan kedutaan

1. Permohonan perlulah membawa surat daripada kedutaan

2. Fi permohonan dikenakan sebanyak RM50.00

3. Fi Perakuan kelulusan sebanyak RM5,000.00 setelah mendapat surat makluman keputusan permohonan kelulusan penggunaan cermin gelap yang dibenarkan

Surat keputusan akan dikeluarkan oleh Bahagian Penguatkuasa Ibu Pejabat JPJ kepada pemohon secara pos berdaftar. Pembayaran fi perlu dijelaskan di mana-mana pejabat JPJ negeri/ cawangan atau secara atas talian di portal JPJ, www.jpj.gov.my.

Berikut adalah jadual lengkap berkaitan permohonan pengecualian cermin gelap yang disediakan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan

permohonan pengecualian cermin gelap jpj

Kenyataan Media JPJ – 6 Oktober 2023

Kementerian Pengangkutan Malaysia melalui Jabatan Pengangkutan Jalan telah memperkenalkan peraturan baharu mengenai pemakaian cermin gelap kenderaan yang dibenarkan. Peraturan tersebut diwartakan di bawah Kaedah-kaedah Kenderaan Motor (Larangan Mengenai Jenis-Jenis Kaca Tertentu) 1991 (Pindaan 2019) Peraturan tersebut telah menetapkan bahawa kadar ketelusan cahaya (VLT) bagi cermin kenderaan yang dibenarkan adalah seperti berikut:

  • Subkaedah (1) – Cermin hadapan kenderaan 70%
  • Subkaedah (3) – Cermin tepi sisi kiri kanan pemandu 50% dan
  • Kaedah 12 (1) (b) – Cermin sisi bahagian belakang dan cermin belakang 0%

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) mengingatkan pemandu atau pemunya berdaftar kenderaan yang melanggar peraturan penggunaan cermin gelap adalah melakukan kesalahan. Pemandu kenderaan yang gagal mematuhi atau pemunya kenderaan boleh disabitkan kesahalan dan didenda tidak melebihi RM2,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam (6) bulan bagi kesalahan pertama. Bagi sabitan berikutnya pula, denda tidak melebihi RM4,000 atau penjara tidak lebih 12 bulan atau kedua-duanya akan dikenakan.

Berdasarkan rekod, JPJ telah mengeluarkan sebanyak 108,428 notis kesalahan yang melibatkan cermin gelap sejak taun 2019. Daripada jumlah tersebut, 17,218 telah dikenakan saman JPJ (P) 22 yang melibatkan kesalahan cermin gelap. Justeru, JPJ tidak akan berkompromi dan mengambil tindakan tegas kepada pemandu atau pemilik kenderaan yang gagal mematuhi peraturan cermin gelap yang ditetapkan.

Selaras dengan peraturan penggunaan cermin gelap kepada kenderaan persendirian, mana-mana individu boleh memohon kelulusan atas faktor keselamatan untuk menggunakan cermin gelap melebihi kadar yang ditetapkan. Permohonan selaras dengan cara memohon adalah melalui pos atau portal JPJ, individu hendaklah mematuhi peraturan yang sedang berkuat kuasa sepanjang tempoh permohonan sehingga kelulusan diperolehi.

JPJ dalam satu kenyataan berkata, orang awam digalakkan untuk memberi kerjasama kepada JPJ jika terlihat kenderaan yang melanggar peraturan ini dan menyalurkan aduan secara langsung (real time) berkenaan kesalahan penggunaan cermin gelap melalui e-Aduan@JPJ di aplikasi MyJPJ.

Maklumat Lanjut 

Sekiranya ingin mendapatkan maklumat lanjut dan mengajukan pertanyaan mengenai peraturan baharu cermin gelap (tinted) ini boleh rujuk kepada pautan di bawah atau hubungi talian umum serta layari laman web rasmi JPJ seperti berikut:

Related : menurutnya kementerian pengangkutan melalui jpj pada mei 2019 telah memperkenalkan peraturan baharu mengenai pemakaian cermin gelap kepada kenderaan persendirian, mengambil tindakan tegas kepada pemandu atau pemilik kenderaan yang gagal mematuhi peraturan penggunaan cermin gelap yang ditetapkan,

 

Ikuti Kami:

 
 

Artikel Berkaitan