Ringkasan intipati kandungan Bajet 2020 belanjawan Malaysia

Dikemaskini pada

Ringkasan Belanjawan 2020

Bajet 2020 atau Belanjawan 2020 akan dibentangkan di Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia pada hari Jumaat 11 Oktober 2019 dijangka bermula jam 4 petang oleh Menteri Kewangan, YB Tuan Lim Guan Eng

Belanjawan 2020 yang akan dibentangkan dijangka menjadi belanjawan bersifat komprehensif dengan mengutamakan kepentingan rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa atau kaum sekaligus mampu mencerminkan pe­rancangan sistematik sebuah kerajaan yang bertanggungjawab

Penekanan utama kerajaan untuk belanjawan 2020 adalah terhadap tanggungjawab dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang dapat memberi manfaat kepada pelbagai pihak. Untuk mencapai hasrat tersebut, kerajaan akan terus komited untuk menguruskan perbelanjaan secara berhemah dan kreatif demi menjamin kualiti perkhidmatan kepada rakyat

RINGKASAN TEKS UCAPAN INTIPATI KANDUNGAN BAJET 2020 BELANJAWAN MALAYSIA

Pembentangan Belanjawan 2020 adalah cukup penting buat rakyat di mana pelaksanaannya perlu berlaku da­lam keadaan yang cekap dan berkesan agar setiap rakyat dapat merasai faedahnya. Rakyat amat berharap kerajaan dapat mengagihkan belanjawan secara bijaksana

Berikut MYsumber sertakan ringkasan intipati penting kandungan Bajet 2020 yang dikemaskini sepanjang pembentangan belanjawan 2020 berlangsung

RINGKASAN TEMA DAN PERUNTUKAN BAJET 2020
Tahun20202019
TemaMemacu Pertumbuhan dan Keberhasilan Saksama Ke arah Kemakmuran Bersama
Malaysia Wibawa, Ekonomi Dinamik, Rakyat Sejahtera
Peruntukan BajetRM MYR297 BilionRM MYR 314.5 Bilion
PERINCIAN PERUNTUKAN BAJET 2020
Perbelanjaan Persekutuan 2020
BELANJA MENGURUSBELANJA PEMBANGUNANSIMPANAN LUAR JANGKA
241 Bilion56 Bilion2 Bilion
FOKUS KANDUNGAN INTIPATI BAJET 2020
Perbelanjaan Tertinggi Belanjawan 2020
GST
Kerajaan tidak berhasrat untuk mengenalkan semula GST
Bantuan Sara Hidup (BSH) 2020
BSH Belanjawan 2020
Bantuan Sara Hidup akan diteruskan bagi tahun 2020
Individu bujang yang berumur 40 tahun ke atas dan individu OKU akan layak menerima BSH sebanyak RM 300
Mereka secara automatik akan menjadi penerima Skim Takaful MySalam
Sila Klik LinkPermohonan Baru Bantuan Sara Hidup Rakyat 2020
Sila Klik LinkKemaskini Bantuan Sara Hidup Rakyat 2020
MySalam Dan PeKa B40
MySalam ialah skim perlindungan kesihatan takaful percuma bagi semua isi rumah penerima BSH yang berumur 18 hingga 55 tahun. Bayaran tunai sebanyak RM 8 ribu serta elaun hospital kerajaan harian RM 50/hari (maksimum 14 hari) akan diberikan kepada mereka yang disahkan menghidap penyakit kritikal
Mulai 1 Januari 2020, perlindungan skim ini akan diperluas kepada 45 penyakit kritikal dan had umur dinaikkan sehingga 65 tahun
Individu yang mempunyai pendapatan kasar tahunan yang  sehingga RM 100 ribu (bukan penerima BSH) akan menerima bayaran penyakit kritikal sebanyak RM 4 ribu dan elaun hospital kerjaan harian RM 50/hari (maksimum 14 hari) apa
Sila Klik LinkPendaftaran MySalam Skim Perlindungan Nasional
Sila Klik LinkCara Buat Tuntutan Bayaran Skim MySalam
Skim PeKa B40 akan diperluas kepada individu 40 tahun ke atas pada 2020 berbanding  50 tahun ke atas pada tahun ini
Sila Klik LinkSemakan Kelayakan PeKa B40
Tol
Diskaun 18% di tol PLUS mulai tahun 2020
Pengambilalihan lebuhraya utama di Lembah Klang; KESAS, LDP, SPRINT dan SMART
Caj kesesakan akan diperkenalkan pada waktu puncak yang akan menurunkan kadar tol sehingga 30% dari kadar tol semasa dan tol percuma pada waktu bukan puncak
Konsesi tol tidak akan dilanjutkan oleh kerajaan
Kadar tol Jambatan Kedua Pulau Pinang bagi kereta persendirian akan diturunkan dari RM 8.50  kepada RM 7.00
Program Subsidi Petrol (PSP)
Kerajaan akan memperkenal Program Subsidi Petrol (PSP) bagi menggantikan sistem subsidi secara pukal
Harga runcit RON95 dan Diesel akan diapungkan berdasarkan mekanisme APM secara berperingkat bermula Januari 2020
Dibawah PSP, terdapat 2 kategori kelayakan iaitu penerima BSH dan bukan penerima BSH
Penerima BSH yang menepati kriteria kelayakan PSP akan menerima bayaran sebanyak RM 30 sebulan (kereta) dan RM 12 sebulan (motor) tunai yang akan dikreditkan terus ke bank akaun setiap 4 bulan bermula April 2020
Bagi mereka yang bukan penerima BSH dan termasuk dalam kategori B40 pula, Program KAD95 akan dilaksanakan secara berperingkat pada suku pertama 2020
Penerima program KAD95 ini akan menikmati subsidi petrol sebanyak 30sen/liter, terhad kepada 100 liter sebulan (kereta) dan 40 liter sebulan (motor)
Kereta mewah tidak layak untuk menikmati subsidi ini
Sila Klik Link Semakan Kelayakan Program Subsidi Petrol (PSP) 2020
Tiada subsidi jika harga pasaran RON95 kurang daripada harga RM2.08 seliter
Pemandu di Sabah dan Sarawak akan kekal menikmati subsidi petrol secara pukal pada harga siling RM 2.08/liter bagi RON95 dan RM 2.18/liter bagi diesel
Bonus Bayaran Khas Penjawat Awam Dan Pesara Kerajaan
 Bayaran Khas Perkhidmatan Awam
Bantuan khas  sebanyak RM 500 kepada penjawat awam bergred 56 dan ke bawah 
Pesara kerajaan dan veteran tidak berpecen akan menerima bantuan khas sebanyak RM 250
Bantuan ini akan diberikan sebelum akhir tahun
Sila Klik Link Tarikh bayaran bonus kakitangan awam pesara bajet 2019
Penambahbaikan Perkhidmatan Awam
Nombor 1 Kenaikan Kadar Bantuan Sara Hidup (COLA) sebanyak RM 50 sebulan khusus kepada kumpulan pelaksana
Nombor 2 Penebusan awal gantian cuti rehat sebanyan 75 hari kepada ganjaran wang tunai
Nombor 3Perlindungan Kemalangan Diri Berkelompok  sebanyak RM 100 ribu secara percuma kepada peminjam perumahan baharu LPPSA
Nombor 4 Waris penjawat awam yang meninggal dunia dalam perkhidmatan akan diberikan faedah ex-gratia kematian sebanyak RM 150 ribu
Nombor 5RELA akan menikmati kenaikan elaun sebanyak RM 2 sejam mulai 1 Januari 2020
Nombor 6BOMBA akan menerima elaun khas sebanyak RM 200 sebulan bagi tahun 2020
Nombor 7Tentera khususnya pemegang Pingat Jasa Malaysia akan menerima bayaran khas sebanyak RM 500
Cuti Bersalin
Cuti bersalin akan dinaikkan dari 60 hari kepada 90 hari berkuatkuasa bermula tahun 2021
Gaji Minimum
Gaji minimum akan dinaikkan dari RM1,100 kepada RM1,200 di bandar-bandar utama
Inisiatif Rumah Mampu Milik
Nombor 1 Skim Pembiayaan Sewa Untuk Memiliki (Rent To Own -RTO)
Pemohon akan menyewa rumah bagi tempoh sehingga lima tahun bagi pembelian rumah pertama di bawah RM 500 ribu
Selepas setahun, pemohon akan diberi pilihan untuk terus menyewa atau membeli kediaman pada harga yang ditetapkan dalam perjanjian
Cukai duti setem akan dikecualian bagi skim ini
Nombor 2 Skim Perumahan Belia
Mulai 1 Januari 2020 sehinggan 31 Disember 2021, jaminan pinjamab sebanyak 10% melalui Cagamas bagi membolehkan peminjam mendapat pembiayaan penuh serta bantuan ansuran bulanan sebanyak RM 200 sebulan bagi 2 tahun pertama (terhad kepada 10 ribu unit rumah)
Nombor 3Dana Rumah Mampu Milik BNM
Sejak 1 September 2019, kriteria kelayakan Dana Rumah Mampu Milik BNM bagi golongnan berpendapatan rendah yang ingin membeli rumah pertama  pada kadar faedah pinjaman sehingga 3.5% telah dipertingkat dengan penetapan nilai hartanah sehingga kepada RM 300 ribu isi rumah berpendapatan maksimum RM 4,360 sebulan.
Sila Klik Link Permohonan Dana Rumah Mampu Milik BNM
Nombor 4Kempen Pemikan Rumah 
Pemaju menawarkan sekurang-kurangnya diskaun 10% atas nilai hartanah dan pengecualian cukai duti setem bagi rumah pertama. Tarikh akhir kempen ini adalah sehingga 31 Disember 2019
Inisiatif Malaysia Kerja
Nombor 1 Graduan Kerja
Direka bagi pengambilan graduan yang menganggur melebihi 12 bulan
Graduan yang diterima bekerja akan menerima insentif gaji RM500 bulan selama dua tahun 
Majikan yang mengambil graduan yang menganggur melebihi 12 bulan  bekerja akan menerima insentif sebanyak RM 300 sebulan selama dua tahun 
Nombor 2Wanita Kerja
Direka bagi wanita yang telah berhenti kerja selama 12 bulan atau lebih berumur 30 hingga 50 tahun 
Wanita yang kembali bekerja semula akan menerima insentif gaji RM500 bulan selama dua tahun 
Majikan yang mengambil wanita yang kembali bekerja akan menerima insentif sebanyak RM 300 sebulan selama dua tahun 
Pengecualian cukai juga akan diberikan kepada wanita yang kembali bekerja sehingga tahun 2023 
Nombor 3Watan Kerja
Direka bagi mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing berkemahiran rendah
Warganegara yang menggantikan pekerja asing akan menerima insentif gaji RM350 atau RM500 bulan bergantung kepada sektor selama dua tahun 
Majikan yang mengambil rakyat tempatan menggantikan pekerja asing akan menerima insentif sebanyak RM 250 sebulan selama dua tahun 
Nombor 4Perantis Kerja
Direka untuk menggalakan lebih ramai belia menyertai kursus TVET dengan pemberian elaun tambahan sebanyak RM 100 sebulan
Nota Insentif gaji akan dikreditkan ke dalam akaun KWSP kecuali bagi program Perantis Kerja
Elaun Nelayan
Elaun Khas Belanjawan 2020
Elaun sara hidup nelayan akan dipertingkat sebanyak RM 50 kepada RM 250 sebulan
Elaun Guru Kelas Al-Quran dan Fardu Ain (KAFA) 
Elaun guru KAFA akan dinaikkan sebanyak RM100 sebulan 
Bantuan Khas Imam/Bilal/Tok Siak/Noja/Merbot dan Guru Takmir
Bayaran one-off  sebanyak RM 500 akan diberikan kepada setiap Imam, Bilal,  Tok Siak, Noja, Merbot dan Guru Takmir yang berdaftar
Rangsangan Digital (E-Wallet)
Rangsangan secara one-off sebanyak RM 30  untuk rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang berpendapatan kurang RM 100 ribu setahun. Ianya boleh ditebus dan digunakan dalam bermula 1 Januari 2020 sehingga 29 Februari 2020
Pas Mutiara
Kerajaan telah memperkenalkan Pas Mutiara di Pulau Pinang dengan bayaran RM50 sebulan bagi memberikan perjalanan tanpa had bagi perkhidmatan Rapid Bus dan Rapid Ferry
Insentif Kesuburan
KWSP akan memperkenalkan kategori pengeluaran baru bagi pasangan yang menjalani rawatan kesuburan seperti IVF
Sila Klik LinkPerkara Dan Kategori Pengeluaran Awal Wang KWSP
i-Suri KWSP
Program ini ditambahbaik dengan membolehkan suami menyumbang secara sukarela sebanyak 2% daripada 11% caruman ke akaun KWSP isteri
Sila Klik LinkPendaftaran caruman i-Suri KWSP isteri
Pautan Info BerkaitanInfo Berkaitan
PDF LampiranSila Klik LinkTeks Rasmi / Penuh Ucapan Pembentangan Bajet 2020
Sila Klik Link Video Ucapan Pembentangan Bajet 2020
Sertai channel rasmi MYSumber.
Informasi terkini terus ke telefon anda!
Close