Contoh Resume Terbaik Untuk Mohon Kerja

Contoh Resume Terbaik Untuk Mohon Kerja

Resume adalah dokumen yang lazimnya disediakan oleh seseorang untuk memohon pekerjaan di sesebuah syarikat. Kebiasaannya para pelajar lepasan universiti dan kolej akan berlumba-lumba menyediakan resume sebagai langkah awal untuk mencari peluang pekerjaan setelah menamatkan pengajian mereka. Dokumen ini amat penting kerana ia merupakan suatu peluang bagi pencari kerja untuk memberikanfirst impressionkepada majikan sebelum dinilai dengan lebih lanjut menerusi sesi temuduga

Kandungan resume merangkumi maklumat ringkas peribadi, pencapaian akademik, kemahiran dan beberapa maklumat yang perlu berdasarkan bidang pekerjaan yang dimohon. Ringkasan pengalaman bekerja juga mustahak kerana ia dapat memberikan gambaran kepada majikan untuk menilai kebolehan setiap individu

Resume merupakan salah satu dokumen yang selalu diminta oleh majikan untuk mencari pekerja baru. Namun begitu, terdapat juga majikan yang memerlukan dokumen lain seperti biodata dan curriculum vitae (CV). Maka pencari kerja terutamanya graduan universiti dan kolej perlu peka dengan maklumat yang diperlukan oleh majikan sebelum memohon pekerjaan

Persaingan yang semakin tinggi hari ini memberikan cabaran kepada pencari kerja untuk memikat majikan yang menawarkan pekerjaan. Justeru, dengan menyediakan resume yang terbaik, majikan akan mendapat tanggapan pertama yang baik terhadap calon-calon yang mereka inginkan. Keyakinan diri pasti akan bertambah apabila resume yang digunakan mampu menarik minat majikan berbanding calon pencari kerja yang lain

CONTOH RESUME TERBAIK LENGKAP BAHASA MELAYU (FORMAT TERKINI)

Berikut dikongsikan ciri-ciri resume terbaik dan tips resume yang mampu menarik minat majikan terhadap pencari kerja

CIRI-CIRI RESUME TERBAIK

Contoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaHanya satu (1) mukasurat
Contoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaMeletakkan gambar yang profesional
Contoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaMeletakkan maklumat untuk berhubung yang lengkap seperti nombor telefon dan email
Contoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaPamerkan perkara yang berkaitan dengan pekerjaan yang dimohon sahaja
Contoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaSenaraikan tahap pendidikan dan pengalaman bekerja mengikut turutan. Bermula daripada yang terkini dahulu
Contoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaGunakan font yang profesional seperti Sans Serif, Tahoma, Arial, Helvetica, Arial, Trebuchet MS ataupun Geneva. Saiz font yang sesuai adalah di antara 10 hingga 12
Berikut dikongsikan contoh resume terbaik untuk panduan:
Contoh Resume Terbaik Untuk Mohon Kerja
Contoh Resume Terbaik Untuk Mohon Kerja

TIPS RESUME TERBAIK

Contoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaHadkan penggunaan warna dalam resume. Hanya menggunakan dua atau tiga warna yang mempunyai tona yang sama
Contoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaLetakkan objektif yang ringkas serta berkaitan dengan jawatan yang dipohon
Contoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaPastikan tiada kesilapan tatabahasa dan ejaan
Contoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaTiada format yang tetap pada resume, bergantung kepada daya kreatif maing-masing untuk mereka bentuk resume

PERBEZAAN RESUME DAN CV

Perbezaan antara resume dan CV adalah seperti berikut:
ResumeCV(Curiculum vitae)
Contoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaSatu muka suratContoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaDua atau tiga muka surat
Contoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaTiada format tetapContoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaTerdapat format yang perlu diikuti
Contoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaGambar digalakkanContoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaTidak perlu untuk sertakan gambar
Contoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaMaklumat yang berkaitan jawatan sahajaContoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaMaklumat diri, pendidikan, pengalaman bekerja, pencapaian, kemahiran dan rujukan hendaklah disertakan
Contoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaTidak perlu Cover LetterContoh Resume Terbaik Untuk Mohon KerjaPerlu sertakan Cover Letter

Related : membina resume, download dan edit, resume templates, menulis resume, download contoh, permohonan kerja, templates untuk download, microsoft word, untuk edit, download resume, ringkas dan padat, cukup sekadar, pengalaman kerja, bersesuaian dengan kerja

 

Ikuti Kami:

 
 

Artikel Berkaitan